Kapitan Józef Demczuk odszedł na wieczną wachtę

0
674

Cześć Jego pamięci !

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w środę 26.01.2011 r. o godzinie 14:00 na Cmentarzu Centralnym w kolumbarium vis-a-vis ul. Santockiej.

Kapitan Józef Demczuk był członkiem Ligi Morskiej (1950-1951), Jacht Klubu AZS Szczecin (od 1951) – Komandorem Klubu w latach 1987-1988. Kapitanem Sportowym SOZŻ (1967), Członkiem Głównej Komisji Egzaminacyjnej PZŻ (od 1968).

Patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej oraz kapitana motorowodnego uzyskał w roku 1965. Pływał na jachtach: „Witeź”, „Swantewit” (1956-1959 załoga i I oficer po Bałtyku). Od roku 1964 prowadził jako kapitan jachty: „Kasjopea” (1964 – trzy rejsy), „Pegaz” (8 rejsów 1965-1966, 1976), „Enif” (1968), „Karawela” (1969 oraz 1970 do Londynu), „Jardan” (1974 Adriatyk), „Bonito” (1979-1981 Bałtyk, Morze Egejskie), „Zb.
Boliński” (1984 Grecja), „Chrobry” ( 1985 I oficer, Calais, Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam, Hamburg). Przepłynął 20.975 Mm. w 30 rejsach.

Regaty były jego pasją. Startował jako załoga w regatach na Zalewie Szczecińskim (1951- 1952) na jachtach „Radogost” i „Wojtek”; Mistrzostwa Okręgu 1952 (2) i IV Regaty Jesienne na s/y „Swantewit” 1952 (1); MTZG na „WITEŹ II” w 1955 (6); Ostseewoche 1956 (2) i Stralsunderwoche 1956 ( 3) na s/y „Witeź II”; Segegelregatte 1958 (3) na s/y „Witeź II”. Prowadził jacht „Kasjopea” w Regatach Świnoujście-Gdynia (1964 (2), MTZG
1964 (5), Morskie Regaty Turystyczne Świnoujście-Kołobrzeg-Świnoujście 1964 (1). Był kapitanem jachtu „Pegaz” w regatach: Gotland Runt 1965, Morskie Regaty Turystyczne 1965 (2), Regaty Przyjaźni 1965 (1), Regaty 100 lat Klubu KDY Kopenhaga 1966, Regaty Świnoujście-Gdynia 1966 (2), MTZG 1966 (3); kapitan s/y „Happy Day” w regatach „Mac Inac Race” na Jeziorze Michigan w USA 1986.

Absolwent Politechniki Szczecińskiej Wydział Budownictwa Wodnego (1965). Pracował jako projektant w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego, starszy asystent w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie, kierownik inwestycji „Shipservice” Szczecin, kierownik Oddziału w Urzędzie Morskim w Szczecinie. W latach 1966-1971 był dyrektorem technicznym Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonia Teligi w Szczecinie i współuczestniczył w budowie jachtów typ: AMIGO, ANTARES, ARCTURUS, DRAGON, CAPELLA, ENIF, ORION, TAURUS. Był pełnomocnikiem Stoczni d/s realizacji budowy jachtu „Dar Szczecina” (1969). W latach 1974-1989, pełniąc obowiązki dyrektora Oddziału „Energopol 5”, wykazał się jako pełen pomysłów inżynier hydrotechnik. To dzięki Jego zaangażowaniu, a przede wszystkim zdolnościom organizacyjnym i fachowości powstał port przeładunkowy w Policach. Także w znacznym stopniu przyczynił się do sukcesów firmy „Scanwood” Sp. z o.o. w Szczecinie, której był dyrektorem w latach 1991-2002.

Za długoletnią pracę i wniesiony wkład w rozwój Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi , gospodarki morskiej, jachtingu oraz Szczecina i Regionu Zachodniopomorskiego otrzymał odznaczenia: Medal XX -lecia Kultury Fizycznej i Turystyki (1965), Honorową Odznakę „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” (1969), Srebrną Odznakę „Zasłużony Pracownik Morza” (1970), „Gryf Pomorski” (1987), Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (1999), Honorową Odznakę „Zasłużony dla Żeglarstwa Szczecińskiego” (2006), Medal „65 lat Żeglarstwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim” (2010).

 

Autor: kpt. Janusz Charkiewicz

Komentarze