Inauguracja roku akademickiego w Akademii Morskiej

0
789

Tradycyjnie uroczysta, z zachowaniem zasad morskiego ceremoniału, inauguracja w morskiej  uczelni  odbędzie się przy burcie fregaty szkoleniowej AMG „Dar Młodzieży” cumującej przy Nabrzeżu Pomorskim.

Akademia Morska w Gdyni jest najstarszą polską uczelnią działającą na Pomorzu. Tradycje wywodzi od Szkoły Morskiej w Tczewie, która powstała w 1920 roku w Tczewie.  W Gdyni, w specjalnie wybudowanym kompleksie przy ul. Morskiej,  działa od 1930 roku.  W 1929 roku zyskała status szkoły wyższej typu zawodowego. W 1969 roku Państwowa Szkołą Morska po połączeniu z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego przekształcono w Wyższą Szkołę Morską. Od 2002 roku funkcjonuje jako Akademia Morska w Gdyni.

Średnia liczba studentów kształcących się aktualnie  w Akademii Morskiej przekracza 6000 osób. Po dwóch etapach tegorocznej rekrutacji,  przyjęto na studia w Akademii ogółem 1686 studentów  I roku, w tym 1099 na studia stacjonarne i 587 niestacjonarne. Na kierunki morskie przyjęto 42 kobiety.

Największą popularnością cieszyły się następujące specjalności:

7,4 osoby/ miejsce – Transport – Transport i Logistyka – Wydział Nawigacyjny

5,5 osób/ miejsce – Nawigacja – Transport Morski – Wydział Nawigacyjny

Odpowiednio przyjęto na wydziały:

Wydział

Liczba kandydatów przyjętych na studia

Razem liczba  przyjętych na studia na wydziale

stacjonarne

niestacjonarne

Nawigacyjny

301

195

496

Mechaniczny

250

119

369

Elektryczny

222

91

313

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

326

182

508

Ogółem

1099

587

1686

 

ZAPROSZENIE

Komentarze