I Sejmik Żeglugi Śródlądowej w Elblągu

0
438

Pod patronatem ministra sportu i turystyki Joanny Muchy i ministra gospodarki wodnej Sławomira Nowaka odbył się, w dniach 10-11 lipca, w Elblągu I Sejmik Żeglugi Śródlądowej. 100 przedstawicieli żeglugi w jednym miejscu, dyskusje na temat potencjału transportowego rzek, problemy szlaków komunikacyjnych, udrożnianie przejść między jeziorami – tak w skrócie wyglądała pierwsza cześć dwudniowej konferencji. Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski reprezentowali: kpt. kpt. Jacek Zieliński i Leopold Naskręt.

Wiele środowisk w Polsce realizuje inicjatywy w zakresie transportu i turystyki. Sejmik Żeglugi Śródlądowej miał na celu zintegrować działania tych jednostek oraz nadać im wspólny kierunek rozwoju. Obrady w ramach konferencji, pierwszego dnia otworzył marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Jacek Protas.

– Inicjatywa ta dojrzewała w nas od dawna. W różnych miejscach w Polsce, spotykaliśmy się po to, aby rozmawiać o problemach żeglugi i szlaków wodnych – tych międzynarodowych i lokalnych. Zastanawialiśmy się jak łamać kolejne bariery, i jak lobbować w parlamencie czy Komisji Europejskiej realizację konkretnych przedsięwzięć, które w naszych strategiach są niezbędne. Organizacja Sejmiku w Elblągu nie jest przypadkowa. Kanał Elbląski jest historycznym szlakiem wodnym, będącym ewenementem na skalę światową. Ponadto, 6 procent powierzchni Warmii i Mazur zajmuje woda i jest to czwarty obszar pod względem wielkości w Polsce. Zalew Wiślany jest akwenem o ogromnym potencjale pod względem gospodarczym jak i turystycznym, który to jest jeszcze niewykorzystany. Czas to zmienić – mówił marszałek.

Resort transportu wypracowując strategię rozwoju dla Polski, jako jedną z 9 strategii rozwoju państwa, wprowadził w dziedzinę żeglugi odpowiednie zapisy stanowiące podstawę do współfinansowania rewitalizacji dróg morskich.

– Odczuwamy pewien niedosyt jeśli chodzi o skuteczność działań rządu w ramach gospodarki wodnej. Trzeba stworzyć program ogólnopolski na co najmniej 10-30 lat, nie da się w tej dziedzinie zrealizować inicjatywy szybciej. Są to ogromne koszty. Trudno rozmawiać o pieniądzach, które muszą być zaciągnięte z budżetu państwa, czyli kieszeni podatnika. Zwłaszcza, że inwestycje te będą się zwracały w wieloletnim programie. Europejska polityka transportowa daje dziś zielone światło dla żeglugi śródlądowej. Możemy korzystać z funduszy Unii. Ponad 85 milionów euro zaangażowanych jest dziś w rewitalizację jazów i śluz na Odrze. Dlaczego nie mamy programować nowej perspektywy finansowej z uwagą dla żeglugi śródlądowej. To uaktywnia regiony, powstają nowe przystanie, które zapraszają do uprawiania turystyki – mówiła wiceminister transportu Anna Wypych-Namiotko. 

 Droga wodna E40 (na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa) wykorzystywana ma być przede wszystkim do transportu kontenerów z Trójmiasta. Nacisk w tej kwestii kładziony jest przede wszystkim na aktywizację biegu Dolnej Wisły.

 – Już dziś musimy zadbać by inwestycje na tej drodze zostały planowane przez rząd. To ważne, że województwo warmińsko-mazurskie chce przyłączyć się do popularyzacji przywrócenia Wisły do gospodarki wodnej. Problemy Wisły są tak naprawdę problemami wszystkich dróg wodnych. Rozbudowa portów i przystani przekłada się na rozwój turystyki wodnej – przekonywał Sławomir Kopyść, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas Sejmiku podpisane zostały porozumienia o przystąpieniu województwa warmińsko-mazurskiego do programu rewitalizacji Wisły od Gdańska do Warszawy (MDW E 40) oraz o patronacie marszałków nad Żeglarskim Pucharem Bałtyku Południowego (ŻPBP). ŻPBP to efekt porozumienia związków żeglarskich województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego o wspólnym tworzeniu kalendarza regat żeglarskich i wyłaniania najlepszych żeglarzy. Przedsięwzięciu patronowali marszałkowie nadmorskich regionów.

Międzynarodowe szlaki wodne jako produkt turystyczny, koncepcja połączenia Wielkich Jezior Mazurskich i ekologia – to główne tematy poruszane w drugim dniu Sejmiku Żeglugi Śródlądowej, w którym wygłosił referat dr Yoram Krozer z Uniwersytetu Holenderskiego.
Podczas obrad, doktor Michał Górski, dyrektor Bałtyckiego Instytutu Gmin, podkreślił temat turystycznego potencjału Dolnej Wisły. W ramach Sejmiku uczestnicy udali się w rejs po Zalewie Wiślanym z portu we Fromborku.

Poza ukonstytuowaniem statusu Sejmiku, pierwsze posiedzenie przyjęło stanowisko w sprawie turystycznego wykorzystania walorów naszych rzek. Już na pokładzie statku MONIKA, ostatni panel , który, jako jeden z nielicznych daleki był od futurystycznych wizji i marzeń i poruszał aktualną problematykę żeglarstwa w Polsce i rzeczywiście realizowane projekty pt.: „Edukacja żeglarska”, poprowadził prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Wiesław Kaczmarek.

 Leopold Naskręt

Komentarze