Formuła KWR i pomiary w sezonie 2012

0
395

Zgodnie z przyjętym w ubiegłym roku postanowieniem Przepisy KWR
pozostają niezmienne do końca sezonu 2014 roku. Nie oznacza to, że
praktyczne wykorzystanie współczynników KWR nie może ulegać
modyfikacjom. Takie możliwości mają organizatorzy regat lub cyklów
regatowych i jest mi wiadomo, że przynajmniej jeden z nich zamierza z
tej możliwości korzystać. Mowa tu Gdańskiej Federacji Żeglarskiej i
Regulaminie Pucharu Zatoki Gdańskiej 2012.

Zaostrzone zostaną wymagania wobec organizatorów w zakresie
przekazywania danych o rozegranych regatach, co było w sezonie ubiegłym
przyczyną opóźnień i różnic w interpretacji wyników. Ponadto
doprecyzowane zostały kwestie związane z możliwością ustalania
współczynnika jednorazowego. Organizator może sklasyfikować jacht
nieposiadający aktualnego świadectwa pomiarowego KWR w regatach z
zastosowaniem współczynnika KWR, ale tylko w przypadku, gdy wartość
współczynnika zostanie pozytywnie zaopiniowana przez mierniczego KWR.
Przepisy regulują zasady powiadamiania uczestników, ale również zwykła
przyzwoitość nakazuje poinformować wszystkie startujące jachty o
przyznanych, jednorazowych wartościach współczynnika KWR. Dobry
organizator czyni to za pomocą stosownego komunikatu wywieszanego na
oficjalnej tablicy ogłoszeń w terminie umożliwiającym innym uczestnikom
regat złożenie swych zastrzeżeń przed wypłynięciem z portu regat na
trasę I wyścigu.

Zupełną nowością jest zalecenie dotyczące podziału jachtów na grupy.
Proponuję, aby organizatorzy zapoznali się dokładnie z pkt.VIII.3.
Szczególnie zaś z lit.b zalecenia. Wyrażamy nadzieję, że znajdą się
chętni do zastosowania tego rodzaju podziału, co w konsekwencji
stworzyłoby bazę danych dla wnioskowania w przyszłości o zmianę
przepisów KWR.

W załączeniu lista wszystkich aktualnych świadectw pomiarowych KWR.
Przed pierwszymi regatami ulegnie ona zapewne zmianom w skutek pomiarów,
które zostaną w międzyczasie wykonane.

Armatorzy jachtów i organizatorzy regat, którzy zechcą dokonać pomiarów proszeni są o uwzględnienie następujących zasad:

 1. Gdańska Federacja Żeglarska sfinansuje wszelkie koszty związane z
  wykonaniem pełnych pomiarów (waga, dźwig) w dwóch terminach przed dniem
  15 czerwca, pod warunkiem zgłoszenia do pomiarów nie mniej niż 3 jachtów
  w jednym uzgodnionym terminie.
 2. Po dniu 15 czerwca koszty związane z wykonaniem pomiarów pokrywa w całości zlecający pomiar.
 3. Termin wykonania pomiarów zostanie wyznaczony po złożeniu zgłoszenia.
 4. Organizator regat może zamówić wykonanie pomiarów sprawdzających pod warunkiem zapewnienia dostępu do wagi i dźwigu.
 5. W ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń do regat, zlecenia wykonania pomiarów pełnych nie będą realizowane.
 6. Maksymalną ilość jachtów, które mogą zostać poddane pomiarom w ciągu 1 dnia ustala każdorazowo odpowiedzialny mierniczy KWR.

Zgłoszenia dokonania pomiarów należy kierować na adres gfz@zeglarz.gda.pl

Komentarze