Do pierwszych regat PBP 2014 pozostały 2 tygodnie!

0
535

, II edycja Pucharu Bałtyku Południowego rozpoczęta zostanie szczecińskimi regatami pomysłu Andrzeja Armińskiego, który podejmuje nimi próbę aktywizacji zainteresowania Formułą ORC. Po okresie stagnacji w polskich realiach, to godna polecenia, uznana w świecie formuła, zyskuje godnego promotora. Regaty o nazwie Mantra Cup sygnalizują nową jakość. Z uwagą obserwować będziemy pozytywy mające być udziałem tych regat, z nadzieją na liczny udział jachtów nie tylko regionu zachodniopomorskiego.

obraz nr 1

Jak dotąd milczy rosyjski orgTegorocznaanizator regat o Puchar XX-lecia Jachtklubu Ost-West z Kaliningradu, który dotąd nie przesłał zawiadomienia o regatach. Inni organizatorzy regat kalendarza PBP zaplanowanych w czerwcu, zawiadomienia przesłali i można się z nimi zapoznać. Szczególnie bogato zapowiada się organizowany po raz 6 polsko-rosyjski blok regatowy związany z regatami Eljacht Cup i Pucharem Komandora Jachtklubu Kaliningradzkiego na tradycyjnej trasie pomiędzy Gdańskiem, a Bałtijskiem. Organizatorzy tych regat przeżywali nerwowe chwile związane z brakiem zgody na postój jachtów w Bałtijsku. Zgoda została wydana, a regaty odbędą się zgodnie z planem.

MOSiR w Gdańsku, organizator rozgrywanych tydzień przed Eljacht Cup, regat o Puchar Mariny Gdańsk, również wyemitował zawiadomienie o nich, co powoduje, że do planu czerwca pozostaje uzyskać potwierdzenia gotowości przeprowadzenia regat o Puchar Wójta Sztutowa na Zalewie Wiślanym oraz startujących w ostatnich dniach miesiąca w Szczecinie regatach Bakista Cup.

Biuro PBP przypomina organizatorom regat, że poza obowiązkiem przesłania zawiadomienia o regatach, są zobowiązani również do przekazania deklaracji zachowania zgodności założeń organizacyjnych regat z wymogami Regulaminu PBP.

Sponsor:Henri Lloyd Polska

http://zeglarski-pbp.pl/ 

Komentarze