Cheminées Poujoulat zdyskwalifikowany

0
349

Międzynarodowe jury, niezależne od dyrekcji regat Vendée Globe oraz organizatorów regat, zdecydowało o dyskwalifikacji Bernarda Stamma (Cheminées Poujoulat) za złamanie art. 3.2 instrukcji regatowej.

Komisja regatowa złożyła protest przeciw żeglarzowi w wyniku otrzymania przez niego niedozwolonej pomocy.

Bernard Stamm ma teraz 24 godziny od momentu ogłoszenia tej decyzji na złożenie odwołania oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z art. 66 instrukcji). Będzie musiał uzasadnić to nowymi informacjami. Jeżeli odwołanie nie wpłynie, decyzja będzie prawomocna. Komisja regatowa ma również możliwość ponownego otwarcia sprawy.

Pozostali zawodnicy mogą prosić również o wycofanie decyzji w przeciągu 6 godzin od jej otrzymania jeżeli uważają, że decyzja pośrednio wpływa też na ich sytuację.

Poniżej szczegóły protestu wniesionego przeciwko Bernardowi Stammowi, procedury oraz fakty, wniosek oraz decyzja jury.

 

Przypadek 4 – protest – komisja regatowa vs  Cheminées Poujoulat

Kolejność zdarzeń:

24.12.2012 godz. 1213, dyrekcja regat przesyła jury raport dotyczący sytuacji z udziałem jachtu Cheminées Poujoulat w trakcie kotwiczenia przy wyspach Auckland Islands.

24.12 godz. 1507, komisja regatowa przesyłu jury oraz dyrekcji regat informację o zamiarze wniesienia protest pod zarzutem złamania przepisu 3.2 instrukcji regatowej.

24.12 godz. 1553, dyrekcja regat informuje Cheminées Poujoulat o możliwym proteście.

26.12 godz. 1257, jury żąda od Bernarda Stamma komentarza na temat protest dołączając raport dyrekcji regat na którym protest został oparty.

26.12 godz. 2137, komisja regatowa przesyła jury kompletny protest.

27.12 godz. 0731, jury przesyła do Cheminées Poujoulat protest otrzymany od komisji.

28.12 godz. 1050, Regis Rassouli z zespołu Cheminées Poujoulat, informuje jury o powrocie Bernarda Stamma na trasę regat oraz o zamiarze jak najszybszego przesłania kompletnego raportu.

29.12 godz. 1040 Bernard Stamm przesyła jury swój raport.

 

Fakty ustalone:

W dniu 22.12, Bernard Stamm zmienił kurs na podejściowy do wysp Auckland Islands aby naprawić hydrogeneratory.

Do dnia 23.12 godz. 0400 żegluje o własnych siłach do zatoki Sandy Bay I przygotowuje się do kotwiczenia.

O godzinie 0453, Bernard Stamm rzuca kotwicę po zerwaniu plomby z silnika i kotwicy głównej.

O godzinie 2000 zauważa obecność rosyjskiego statku badawczego “Profesor Chromow” stojącego w pobliżu. Około pół godziny później zdaje sobie sprawę z tego, że jego jacht wlecze kotwicę. Ponieważ znosi go w stronę statku, Stamm wywołuje statek przez UKF. W trakcie rozmowy załoga proponuje zacumowanie jachtu do burty statku. Uważając powstałą sytuację za sytuację zagrożenia jachtu, Stamm decyduje się przyjąć propozycję i powiadamia o niej statek przez radio.

Następnie przygotowuje jacht, stawia żagle i włącza wszystkie urządzenia. Wchodząc do kokpitu zauważa, że ktoś ze statku znajduje się na pokładzie jego jachtu i zaczyna wybierać kotwicę.

Stamm włączył silnik i autopilota, po czym poszedł na dziób wybierać kotwicę. Nie poprosił osoby przebywającej na pokładzie o opuszczenie jachtu. “Kiedy zobaczyłem go na pokładzie, nie miałem żadnego powodu, żeby go odesłać.”

Żeglarz manewrował za sterem na silniku a osoba na dziobie rzuciła linę na pokład statku. Natychmiast potem zeszła z pokładu do pontonu.

Kiedy jacht został już zacumowany, Bernard Stamm poszedł się przywitać I dwie osoby na pontonie zaproponowały mu pomoc. Wówczas żeglarz wyjaśnił, że startuje w regatach i nie może przyjąć żadnej pomocy.

Bernard Stamm uważa, że działał w stanie wyższej konieczności niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa jachtu oraz uniknięcia stworzenia problemu dla statku.

 

Wniosek

Cumowanie do burty innej jednostki jest złamaniem pierwszego zapisu w punkcie 3.2 instrukcji regatowej. Nie prosząc osoby zauważonej na pokładzie o natychmiastowe opuszczenie jachtu Stamm złamał drugi zapis. Zacumowanie “Cheminées Poujoulat” do “Profesora Chromowa” zostało wykonane z pomocą osoby przebywającej na pokładzie jachtu oraz załogi statku.

Chociaż nieproszona, pomoc otrzymana od załogi statku przez Bernarda Stamma mająca na celu zabezpieczenie jachtu Cheminées Poujoulat oraz uniknięcie problemów stanowi naruszenie przepisu 3.2 instrukcji, a materialny kontakt z inną jednostką poprzez cumowanie do jej burty stanowi naruszenie przepisu 3.2 oraz głównej zasady regat nr 3.

Decyzją jury Cheminées Poujoulat zostaje zdyskwalifikowany z regat Vendée Globe za naruszenie przepisu 3.2 instrukcji regatowej oraz przepisu 11.2 instrukcji żeglugi.

Date 01.01.2013 godz. 1800

Jury międzynarodowe w składzie:
Bernard Bonneau (FRA); Ana Sanchez (ESP); Trevor Lewis (GBR); Jack Lloyd (NZL); Georges Priol (FRA)

 

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem informacji opublikowanej na stronie organizatora regat:http://www.vendeeglobe.org/fr/actualites/article/8627/cheminees-poujoulat-disqualifie.html

 

Fot. Jean Marie Liot / DPPI / VENDEE GLOBE

Źródło: http://energasailing.pl 

Komentarze