Bliżej naszych „zakątków”

0
629

Być może w przyszłym roku doczekamy się pierwszych materialnych efektów ponad trzyletnich starań i zabiegów Klubu Kapitanów Jachtowych o doprowadzenie do utworzenia na Jeziorze Dąbie sieci odpowiednio do tego przygotowanych, na wzór leśnych parkingów, miejsc krótkotrwałego postoju jachtów i innego rekreacyjnego sprzętu pływającego. Z taką właśnie inicjatywą KKJ zwrócił się pisemnie 16 listopada 2009 roku do Prezydenta Szczecina, pana Piotra Krzystka. Proponując rozważenie utworzenia – jak je wówczas nazwaliśmy – “zakątków jachtowych” umożliwiających bezpieczne przycumowanie do lądu, wyjście na brzeg, wyposażonych w jakieś zadaszone stoły lub ławy oraz polową toaletę, zasugerowaliśmy wówczas pięć konkretnych miejsc ich lokalizacji.

Propozycja spotkała się z życzliwym przyjęciem, co sprawiło, że temat stał się przedmiotem zainteresowania, konkretnych działań i uzgodnień w magistracie oraz z licznymi zainteresowanymi nim instytucji i organizacji. W dwa lata od złożenia wspomnianego wniosku, 5 grudnia ubiegłego roku przekazaliśmy do Wydziału Rozwoju Miasta naszą opinię na temat sporządzonego w UM opracowania dotyczącego analizy możliwości lokalizacji i zagospodarowania zaproponowanych przez nas “zakątków”, zawierającego również sporządzone przez pracownię kpt. j. Zbigniewa Anduszkiewicza propozycje rozwiązań architektonicznych. Co więcej, zachęceni faktem zaproponowania w tym dokumencie kolejnych lokalizacji, zasugerowaliśmy miejsca usytuowania pięciu dalszych “zakątków”.

Znów upłynął kolejny rok, i oto niedawno, bo 28 listopada br wraz z kpt. Mieczysławem Lewickim reprezentowaliśmy KKJ na spotkaniu w Urzędzie Miasta zorganizowanym celem zaopiniowania materiałów mających uzasadnić wniosek dotyczący przyznania miastu środków unijnych na dofinansowanie kosztów urządzenia czterech pierwszych “zakątków”. Urząd Miasta – jak poinformowała pani arch. Ewa Nosek z Wydziału Rozwoju, pragnie w pierwszej kolejności, już w przyszłym roku, doprowadzić do urządzenia czterech miejsc krótkotrwałego postoju dla rekreacyjnego sprzętu pływającego. Trzy takie miejsca: “Kwadrat“, “Głębia” i “Orły” zlokalizowane są wzdłuż rzeki Święta, a czwarty, o nazwie “Wydrwik“, blisko wejścia z Jeziora Dąbie do znanego żeglarzom “Kanału Krętego Węża“. Dowiedzieliśmy się również, że zapadła już decyzja o powierzeniu funkcji ich gospodarza powiązanej z miastem spółce Żegluga Szczecińska.

To, czy w przyszłym roku wreszcie będziemy już mogli podać cumy na nowo zbudowane miejsca postojowe, zależy więc od przyznania Szczecinowi przez Urząd Marszałkowski wnioskowanych środków unijnych, sprawności przeprowadzenia wszelkich obowiązujących magistrat procedur związanych z inwestycją realizowaną w systemie “zaprojektuj i wybuduj“, a następnie od wyboru doświadczonego wykonawcy.

W oczekiwaniu na korzystny rozwój wydarzeń załączam zdjęcie z opisywanego spotkania oraz – za zgodą ich autora, – zdjęcia z prezentowanych planów koncepcyjnych oraz ich wizualizację.

 

Zygmunt Kowalski

Komentarze