AROGANCJA ZWIĄZUNIA

0
579
Niedawno widziałem w internecie fotkę Prezesa w koszulce z orłem na piersi  i napisem „Ministerstwo Sportu i Turystyki” na ramieniu. To jakby  ilustracja dlaczego liberatorzy napotykają tyle trudnosci podczas dyskusji nad nowymi przepisami. Aż się prosi, aby tą fotkę podpisać cytatem klasyka (Ludwik XIV) – „L’État c’est moi” 
Wojciech Sałata nie popuścił  i oto mamy coś do poczytania w sprawie „kastracyjnej wymiany patentów”
Kamizelki w użyciu na pomostach, nabrzeżach i pokładach !
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
———————————-
Ahoj Jurku.
Zapytany przez Jaromira Rowińskiego, czy zechciałbym przesłać do Ciebie odpowiedź na moje zapytanie skierowane do Departamentu Prawnego MSiT dot. zagadnień związanych z wymianą patentów żeglarskich ?
Śpieszę niezwłocznie z przekazaniem korespondencji, która warta jest, jak podniósł to Jaromir do jak najszerszego rozpowszechnienia.
Zatem to czynię i wyrażam zgodę na upublicznienie korespondencji w Twoim serwisie.
Wykorzystaj proszę ten materiał w słusznej sprawie.
Wojciech Sałata
———————————————–
Pan Dyrektor Piotr Kudelski
Departament Prawny
Ministerstwa Sportu i Turystyki

Witam.
Szanowny Dyrektorze Panie Piotrze Kudelski, w związku z żądaniem przez Polski Związek Żeglarski oryginału patentu żeglarskiego w celu uzyskania/ wymiany na nowy patent żeglarski ( na podstawie aktualnego rozporządzenia z 2013 roku), zwracam się z prośbą o informację 
na jakiej podstawie prawnej PZŻ niszczy stary patent żeglarski przecinając go i odsyłając właścicielowi zniszczony, gdy ten jest dokumentem, którego ważność jest bezterminowa?
Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki upoważniło PZŻ do czynności związanych z niszczeniem dokumentów-patentów, które są własnością posiadacza uprawnień?
Proszę o wskazanie odpowiedniego przepisu prawa upoważniającego Polski Związek Żeglarski do niszczenia starych patentów żeglarskich, na podstawie których wydano nowe patenty?
Jeżeli czynności PZŻ są bezprawne i bezzasadne, to proszę o podjęcie natychmiastowych czynności w celu wywarcia na PZŻ ewentualnego żądania kopii starego patentu żeglarskiego w celu uzyskania patentu na nowych zasadach zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
Proszę o zwrotną informację o podjętych czynnościach przez MSiT w powyższej sprawie.
Wojciech Sałata
—————————————————

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że poruszony przez Pana problem był już poruszany w korespondencji pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, a Polskim Związkiem Żeglarskim. W załączeniu przesyłam zeskanowaną kopię pisma stanowiącego odpowiedź na zapytanie PZŻ w tej sprawie. 
Niezależnie od powyższego informuję, że Pana zapytanie zostało przekazane do departamentu właściwego pod względem merytorycznym do prowadzenia spraw dotyczących uzyskiwania uprawnień żeglarskich i motorowodnych.

Paweł Matej
Departament Prawny
Ministerstwo Sportu i Turystyki
tel. (22) 2443 265, fax (22) 2443 257
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
www.msport.gov.pl 
—————————————————–
Jurku,
W załączniku odpowiedź Departamentu Prawnego z dnia 28.06.2013 roku na zapytania PZŻ-tu .
Pozdrawiam. 
Wojciech Sałata

================================================================
 

Komentarze