4. Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów

0
690

Jachtklub Elbląg oraz Sailbook.pl serdecznie zapraszają na 4 Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów. Regaty zostaną rozegrane w dniach 10 – 14 lipca 2013 roku. Miejscem regat są wody Zalewu Wiślanego oraz Zalewu Kaliningradzkiego. Organizator planuje rozegranie trzech wyścigów podzielonych na dwa etapy: Etap I – wyścig 1 w dniu 11 lipca na trasie Krynica Morska – Frombork, – wyścig 2 w dniu 12 lipca na trasie Frombork – Bałtyjsk. Etap II – wyścig 3 w dniu 13 lipca na trasie Bałtyjsk – Elbląg.

Wyścig 1, Krynica Morska – Frombork będzie klasyfikowany i nagradzany oddzielnie w ramach Pucharu Żeglarskiego Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego. Wyścig 2, Frombork – Bałtyjsk oraz wyścig 3, Bałtyjsk – Elbląg klasyfikowane i nagradzane są łącznie w ramach IV Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów. Uczestnicy w ramach jednego zgłoszenia do regat mogą wystartować: a) tylko w wyścigu 1 o Puchar Żeglarskiego Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego, bądź też: b) tylko w wyścigach 2 i 3 o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów, albo: c) we wszystkich trzech wyścigach.

Organizatorzy główni: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas, Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego – Nikołaj Cukanow. Współorganizatorzy: Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kaliningradzie, Jachtkub Elbląg, Kaliningradzka Obwodowa Federacja Żeglarska, Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski. Partnerzy: Miasto Bałtijsk, Miasto Elbląg, Miasto Frombork, Miasto Krynica Morska. Patronat medialny: Sailbook.pl

Regaty zostaną rozegrane w klasie KWR. W regatach mogą brać udział jachty kabinowe: mieczowe, balastowo-mieczowe i balastowe posiadające aktualne świadectwo KWR. Organizator przewiduje utworzenie trzech grup startowych podzielonych według  przelicznika KWR. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013 – 2016, Międzynarodowymi Przepisami o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu oraz Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi.

Nagrody IV Regat o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów (wyścig 2 i 3) zostaną wręczone podczas zakończenia regat w dniu 13 lipca 2013r. o godzinie 19.00 w marinie Jachtklubu Elbląg w Elblągu. Organizator przewiduje puchary i nagrody główne za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej grupie startowej. W każdej z grup przewiduje się: – za pierwsze miejsce: puchar i nagroda o wartości 2.000 zł, – za drugie miejsce: puchar i nagroda o wartości 1.500 zł, – za trzecie miejsce: puchar i nagroda o wartości 1.000 zł. Ponadto wśród wszystkich załóg zostanie rozlosowana nagroda o wartości 1.000 zł. Wszystkie jachty, które ukończą regaty otrzymają nagrody o wartości 250-300 zł.

Nagrody Regat o Puchar Żeglarskiego Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego (wyścig1) zostaną wręczone podczas zakończenia regat w dniu 13 lipca 2013r. o godzinie 19.00 w marinie Jachtklubu Elbląg w Elblągu. Organizator przewiduje puchary i nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej grupie startowej.

 

 

 

 

 

w imieniu organizatora ds. części sportowej

Adam K. Kapczyński

Jachtklub Elbląg

Komentarze