153 mln zł na remont szlaku WJM

0
828

We wtorek, 3 marca br., odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli jednostek samorządów i RZGW w Warszawie, którzy rozpoczynają prace nad projektem „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych i Wielkich Jezior Mazurskich”. Projekt ma na celu odrestaurowanie umocnień kanałów i nabrzeży, zwiększenie walorów turystycznych regionu dzięki poprawie infrastruktury szlaków wodnych oraz podkreślenie walorów i dziedzictwa naturalnego regionu.

 

 

W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor RZGW w Warszawie Iwona Gawłowska, przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Mikołajki, Urzędu Miasta Giżycko, Urzędu Gminy Ruciane-Nida i Gminy Ryn.

Wartość projektu wynosi ok. 153.000.000 PLN, jest zgłoszony do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

 

 

Przypominamy, że od lutego br. trwa odbudowa umocnień i pogłębianie kanału Jeglińskiego, a w przyszłym roku rozpocznie się remont kanału Niegocińskiego. Więcej o wspomnianych remontach można przeczytać w artykule – Remonty kanałów mazurskich.

Za zgodą: http://www.sternicy.com.pl 

Komentarze