YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN

0
804

YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie powstał w dniu 21 lutego 1947.  Klub utworzyli przedwojenni działacze, których losy wojenne zmusiły do osiedlenia się w Szczecinie. Komandorem został wybrany pierwszy Wojewoda Szczeciński – ppłk. Leonard Borkowicz.

 

Mocna pozycja Oddziału Morskiego YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie zaznaczyła się niektórymi decyzjami centralnych władz PZŻ:

  • Upoważnienie do działania z Wojewódzkim Urzędem Wychowania Fizycznego i  Przysposobienia Wojskowego w sprawie powołania do życia Delegatury PZŻ w Szczecinie, przekształconej następnie w Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski.
  • Tymczasowy mandat opiekuńczy  nad jachtami rewindykowanymi z Niemiec.
  • Założenie terenowego Koła Kapitanów, niezależnie od ich klubowej przynależności.

 

Niepodważalnym wkładem członków YKP w Szczecinie w rozwój żeglarstwa morskiego to odnalezienie, wyremontowanie i przeprowadzenie do kraju zawłaszczone przez okupanta polskie jachty: „ZAWISZA CZARNY”, „HETMAN” i „”BOŻENA” oraz pozyskanie w ramach reparacji wojennych „ŚMIAŁEGO”, „SKIERKI”, „ORLIKA” i „BYSTREGO”.

YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie ze względu na swoje tradycje utracił poparcie czynników nadrzędnych, przegrał arbitraż o jachty i na podstawie decyzji politycznej władz miasta, w 1951 roku został rozwiązany, a jego mienie przekazano innym Klubom.

 

Po 42 latach, w dniu 9 stycznia 1993 roku z inicjatywy Tadeusza Siwca odbyło się zebranie założycielskie Klubu,  w którym uczestniczyło 20 żeglarzy. Przyjęto przedstawiony przez kapitana Tadeusza Siwca statut Klubu, dokonano wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwałę następującej treści:

  1. Powołać Klub zrzeszający armatorów jachtów prywatnych,  członków ich rodzin oraz członków załóg.
  2. Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o reaktywowanie rozwiązanego w 1951 roku YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie i przejąć jego nazwę, tradycje i symbolikę.

Komandorem został wybrany jkżw Tadeusz Siwiec. W dniu 10 lutego 1993 roku stowarzyszenie pod nazwą YACHT KLUB POLSKI  w SZCZECINIE  zostało wpisane do rejestru Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pod numerem 161 i uzyskało osobowość prawną.

W dniu 27.06.2002 YKP w SZCZECINIE Został wpisany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie – XVII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem 0000120658.  Od 2011 nazwa stowarzyszenia brzmi: YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN.

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN  jest członkiem Związku YACHT KLUBÓW POLSKI, obejmującego swoją działalnością obszar całej Polski, Europy i świata.   Związek kontynuuje tradycje YACHT KLUBU POLSKI, powołanego w Warszawie w 1924 roku na podstawie Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bandera, proporzec, godło YACHT KLUB POLSKI   zostały zarejestrowane i ogłoszone w Lloyd’s Register of Yachts oraz Polskim Związku Żeglarskim.

Działalność Klubu przejawiała się w organizowaniu pływań  indywidualnych i zespołowych, a także w braniu udziału  w regatach. Głównym celem działalności Zarządu było stworzenie dużej  rodziny YKP SZCZECIN, solidarnej, wzajemnie sobie pomagającej, dbałej o przestrzeganie dobrych zwyczajów żeglarskich wywodzących się z tradycji Związku. Zarząd Klubu zajmował się organizowaniem rozpoczęcia i zakończenia sezonu żeglarskiego oraz spotkań towarzyskich w sezonie nawigacyjnym. Preferował ponad wszystko radość z żeglowania jako jeden z najpiękniejszych sposobów na życie. 

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN bardzo aktywnie uczestniczy w działalności sportowej, turystycznej i propagandowej – jest członkiem Komitetu Obywatelskiego i współautorem programu „ŻEGLARSKI SZCZECIN” mającego na celu promocję żeglarstwa w Szczecinie jako centrum turystyki wodnej południowego Bałtyku, rozwój zachodniopomorskiego żeglarstwa i szeroko rozumianej turystyki wodnej. Współorganizował obchody 65 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim.

Członkowie Klubu biorą aktywny udział i nadal uczestniczą w działalności Szczecińskiego a obecnie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – Elżbieta Kowalczyk, Tadeusz Siwiec, Stanisław Żyła, Janusz Charkiewicz, Zygmunt Kowalski,  śp. Kazimierz Rypiński i śp. Bogusław Kraczkowski. Swoją aktywność wykazują również na innym forum:

–  Tadeusz Siwiec – reaktywował działalność YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN w  dniu 09.01.1993 r, – pierwszy Komandor Klubu, organizator regat o Puchar YKP od 1995 r., Regat Turystycznych, Mistrzostw Okręgu Szczecińskiego, znany regatowiec – były kapitan s/y  „Tornado”,  odznaczony Komandorią YKP,  posiada godność Vice Komandora  Honorowego.

–  Elżbieta Kowalczyk jest współautorką reaktywacji YKP SZCZECIN, długoletni Członek Zarządu SOZŻ oraz ZOZŻ, organizatorka większości regat na Pomorzu Zachodnim, odznaczona Komandorią YKP oraz Gryfem Zachodniopomorskim.

–  Stanisław Żyła jest współautorem reaktywacji YKP SZCZECIN, Komandor Klubu od roku  2005,  organizator Regat o Puchar YACHT KLUBU POLSKI  SZCZECIN (20 edycji), odznaczony Komandorią YKP, posiada  godność Vice Komandora Honorowego.

–  Paweł Ryżewski  – Vice Komandor YKP SZCZECIN, pomysłodawca i organizator Międzynarodowych Regat Oldtimerów Epifanes Trophy od roku 2002, współorganizator uroczystości zakończenia regat The Tall Ships` Races  2013 w Szczecinie, Brązowy Medal YKP.

–  Janusz Charkiewicz – sekretarz i skarbnik YKP SZCZECIN jest również Komandorem  Klubu Żeglarzy Samotników.  Zorganizował wystawę  w Muzeum Narodowym w Szczecinie „Z  dziejów  żeglarstwa polskiego na Pomorzu  Zachodnim 1945 – 2010”, od  Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego otrzymał  biało- czerwoną banderę w Dniu Flagi 02.05.2012 r., wyróżniony Medalem  PZŻ za Wybitne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego, Gryfem Zachodniopomorskim oraz Brązowym Medalem YKP.

–  Marcin Raubo – członek Zarządu YKP SZCZECIN, Prezes firmy Marina Hotele, która udostępniła lokal dla Klubu. Odbudował jacht regatowy klasy Star z roku 1938. Na obchodach 100-lecia klasy STAR w Saint Tropez  otrzymał puchar za najlepsze odrestaurowanie jachtu. Aktualnie prowadzi odbudowę  jachtu klasy Vega – „Totem”.

–  Zygmunt Kowalski – kapitan jachtowy, harcmistrz, dziennikarz, propagator tradycji żeglarskiej,  współorganizator wystawy o żeglarstwie na Pomorzu Zachodnim 1945 –2010, otrzymał  Medal PZŻ za  Wybitne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego oraz Gryfa Zachodniopomorskiego.

–  Cezary Wolski – kapitan jachtu s/y „Sharki”, uczestnik regat The Tall Ships` Races, uhonorowany tablicą w Alei Żeglarzy w Nowym Warpnie  w czasie obchodów 750 rocznicy nadania praw miejskich dla Nowego Warpna.

–  Piotr Owczarski – założyciel Komitetu Społecznego Żeglarski Szczecin (obecnie Stowarzyszenie), pomysłodawca i współorganizator wyprawy żeglarskiej „Islandia 2009″ w 50 rocznicę dopłynięcia jachtu s/y „Witeź II” do Islandii, pomysłodawca i propagator realizacji Alei Żeglarzy w Szczecinie.

 

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN jest co roku organizatorem regat:

–   Puchar YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN  (20 edycji),

–   Międzynarodowe Regat Jachtów Klasycznych – Regaty Oldtimerów Epifanes Trophy

     (12 edycji) na trasie  Trzebież –  UeckermündeSzczecin.

 

Od 2010 roku YACHT KUB POLSKI  SZCZECIN ma swoją siedzibę i bazę na przystani jachtowej Marina Hotele. Z firmą tą, której Prezesem jest Marcin Raubo a równocześnie Członek Zarządu YKP SZCZECIN,  nawiązano bliską współprace na rzecz promocji żeglarstwa na terenie Szczecina i rejonu Zalewu Szczecińskiego.

 

YACHT KLUB  POLSKI  SZCZECIN  liczy obecnie 48 członków, w tym 12 kapitanów,   6 j.s.m., 12 s.j.,  4 żeglarzy,  9 bez stopnia,  5 j.s. motorowodnych. Członkowie Klubu są armatorami 21 jachtów żaglowych i 6 motorowych.

Obecnie Komandorem jest Stanisław Żyła (od 2005 r.), Vice Komandorem Paweł Ryżewski,  Sekretarzem i Skarbnikiem Janusz Charkiewicz, Członkiem Zarządu Marcin Raubo.

kpt. Janusz Charkiewicz   

          

 

                

 

                

 

 

Komentarze