„Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego”

0
1989

„Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego”

Ta bogato ilustrowana, 700-stronicowa publikacja poprowadzi Czytelnika w podróż po terenach, którymi aż do połowy XVII wieku rządziła dynastia Gryfitów – od rzeki Reknicy i twierdzy Dębogóry (obecnie część miasta Ribnitz-Damgarten) aż po Jezioro Żarnowieckie.

Zakres terytorialny przewodnika ustalony został w oparciu o granice państwa pomorskiego w XVI i XVII wieku, w czasie tzw. „złotego wieku Pomorza”. Obejmuje on opisy ponad stu miejscowości rozrzuconych po całym terenie dawnego Księstwa Pomorskiego, które odgrywały lub odgrywają obecnie znaczącą rolę w regionie. Listę tę uzupełniają krótkie wzmianki o z górą trzydziestu miastach, które w różnym okresie znajdowały się pod władzą Gryfitów, jednak ostatecznie nie weszły w skład ich państwa.

„Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego” kierowany jest zarówno do osób przyjezdnych jak również do mieszkańców – współczesnych Pomorzan – wciąż odkrywających swoją małą ojczyznę.

Książka została objęta patronatem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin.

Publikacja powstała dzięki pomocy i we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Archiwum Państwowym w Szczecinie, Książnicą Pomorską w Szczecinie oraz Muzeum w Stargardzie.

Komentarze