Navinord – Urządzenia MOB

0
1086

Urządzenia MOB (ang. Man Over Board – człowiek za burtą) mają zapewnić możliwość wezwania pomocy osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie, nie tylko w sytuacji wypadnięcia za burtę. 

Radio-nadajnik satelitarny klasy PLB, z ang.”Personal Locator Beacon” czyli w wolnym tłumaczeniu Osobisty Nadajnik Lokacyjny działa tak… 

obraz nr 1

Aktywowany jest automatycznie po zamoczeniu lub ręcznie. Następnie przez wbudowany odbiornik GPS urządzenie ustala pozycję i co minutę wysyła w powietrze komunikat o niebezpieczeństwie. Jeżeli w zasięgu akurat znajdzie się satelita systemu COSPAS-SARSAT komunikat zostanie przekazany… w końcu do SAR, czyli Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Teoretycznie 

Najczęściej urządzenie pracuje w paśmie satelitarnym 406MHz oraz paśmie radionamierników 121.5MHz. W radionamierniki 121.5 wyposażone są jednostki poszukiwawcze SAR. 

obraz nr 2

Ponieważ załga jednostki SAR może nie być w stanie pobierać aktualnych komunikatów wysyłanych przez EPIRB, dodatkowo nadawany jest sygnał 121.5, którego azymut namierzy SAR. 

PLB w Polsce trzeba zarejestrować w ULC. 

Stare EPIRB/PLB działały dużo gorzej (tylko system LEOSAR) – określenie pozycji było rzędu 5x5km, a czas przesyły komunikatu ratunkowego wynosił do 90 min.

Nowy system GEOSAR działa szybko, ale TYLKO do 70 stopnia szerokości S lub N. LEOSAR działa wolniej ale ma pełne pokrycie. Wszystkie PLB i EPIRB są w stanie pracować z oboma systemami, pytanie który akurat będzie w zasięgu. Poza szerokością geograficzną do prawidłowego zadziałania PLB w systemie GEOSAR potrzebny jest zasięg GPS. 

 

obraz nr 3

Warunki pogodowe są osobnym tematem 🙂

Oficjalne stanowisko administracji systemu COSPAS-SARSAT mówi, że sygnał ratunkowy z PLB, który nie możemy być zweryfikowany przez podane w formularzu rejestracyjnym dane kontaktowe może zostać potraktowany z niższym priorytetem. Upewnijmy się zatem, że PLB którego używamy jest poprawnie zarejestrowany lun przerejestrowany. 

 

obraz nr 4

http://maristo.pl/szukaj?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query_cat=0&search_query=plb&submit_search= 

Czasem może być wymagane odświeżenie rejestracji PLB co 2 lata. Tematy związane z rejestracją to także osobny temat wszak ULC nie robi żadnych problemów w tej materii i możliwe jest nawet wysłanie skanu formularza e-mailem. 

O innych urządzeniach MOB już wkrótce – a będą to urządzenia pracujące w systemach powiadamiania bezpośredniego czyli AIS, DSC, 121.5. 

Partnerem cyklu #wujekdobryradar jest SAILBOOK.pl.
Porada przygotowana z myślę o regatach Bitwa o Gotland.

http://navinord.pl 

Komentarze