Navinord – Urządzenia MOB cz.II

0
1006

Kolejną grupę „URZĄDZEŃ MOB” stanowią nadajniki oparte o systemy AIS oraz DSC. Są to nadajniki, a NIE (jak często się mówi) „transpondery”. 

Nadajnik taki w momencie aktywacji – ręcznej lub automatycznej – uruchamia odbiornik GPS i ustala pozycję. Następnie wysyła komunikaty o niebezpieczeństwie przez dwie sieci:
1) sieć AIS (ang. Automatic Identification System – System Automatycznej Identyfikacji).
Każda jednostka wyposażona w odbiornik AIS, która znajdzie się w zasięgu otrzyma komunikat o pozycji (M1) oraz komunikat MOB (M14) z przypisanym fabrycznie do urządzenia numerem identyfikacyjnym.

 

obraz nr 1

Nadanie komunikatu w sieci AIS NIE wymaga posiadania numeru MMSI. 

2) sieć DSC (and. Digital Selective Calling – Cyfrowe Wywołanie Selektywne)
Każda jednostka wyposażona w radio VHF z DSC otrzyma sygnał „DSC All Ships Distress”. W komunikacie zawarta jest pozycja. 

Nadanie komunikatu w sieci DSC WYMAGA posiadania i wpisania do urządzenia (przez komputer PC) numeru MMSI jednostki, na której będzie używane.

Możliwe jest testowe nadanie komunikatu MOB1TEST do wszystkich odbiorników w zasięgu. Dociekliwym żaglarzom pozwoli to zweryfikować skuteczny zasięg urządzenia. Zwrócić uwagę trzeba na fakt, że największe statki mają anteny AIS umieszczone bardzo wysoko ponad linią wodną – co znacznie poprawia zasięg awaryjnego komunikatu sieci AIS. Nadanie MOB1TEST z poziomu wody i odebranie przez innych „mały jacht” może zatem nie być miarodajne. 

Możliwe jest także nadanie testowego „Routine call” komunikatu w sieci DSC, co również pozwoli sprawdzić zasięg urządzenia. 

Dwie największe zalety tego urządzenia to:
1) powiadamiania o niebezpieczeństwie jednostek w bezpośrednim pobliżu zdarzenia (w odległości do 5NM);
2) komunikat o niebezpieczeństwie zawiera dokładną pozycję.

Zakładać należy, ze każdy „duży statek” oprócz podjęcie akcji ratunkowej na własny rachunek natychmiast po odebraniu komunikatu MOB przekaże stosowne informacje do odpowiedniej dla danego rejonu komórki SAR. 

UWAGA! 
Nadajniki AIS-DSC NIE powiadamiają służb SAR, tak jak robi to EPIRB oraz PLB! 

Jedno z najlepszych urządzeń tej klasy to Ocean Signal RESCUEME MOB1, który można nabyć, m.in. w zaprzyjaźnionym sklepie MARISTO.PL (http://maristo.pl/osprzet-r…/8091-transponder-ais-mob1.html…

Istnieje także spora grupa urządzeń, które pracują tylko w sieci AIS. 

Przedstawiony sposób działania nadajnika AIS-DSC jest uproszczony i może się zmieniać zależnie od producenta oraz konfiguracji urządzenia.

Partnerem cyklu #wujekdobryradar jest SAILBOOK.pl.
Porada pisana z myślą o regatach Bitwa o Gotland.

Piotr Cywiński

 

Komentarze