Budowa i podział jachtów motorowych

0
3207

Jachtem motorowym nazywamy jednostkę pływającą której głównym napędem jest silnik mechaniczny.

Jachty motorowe możemy podzielić według licznych kryteriów, Franciszek Haber w swoim „Podręczniku Sternika i Starszego Sternika” proponuje m.in następujące podziały:

Podział ze względu na sposób utrzymywania się na wodzie podczas ruchu

 • jachty wypornościowe (zdj. 1)
 • jachty ślizgowe (zdj. 2)
obraz nr 1

Zdjęcie 1                                                                       Zdjęcie 2

Podział jachtów ze względu na akwen pływania: 

 • śródlądowe
 • przybrzeżne
 • morskie
 • oceaniczne

Podział jachtów motorowych ze względu na kategorie projektowe

Mamy również ważny podział jachtów motorowych ze względu na kategorie projektowe – jachty sprzedawane na terenie UE spełniać muszą techniczne wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających, w wyniku czego każdy jacht motorowy jest kwalifikowany do jednej z wymienionych poniżej kategorii projektowych. Kwalifikacja „rekreacyjnych jednostek pływających” nie dotyczy jachtów budowanych indywidualnie, replik historycznych, jachtów regatowych itp. jest jednak pewną metodę podziału z uwagi na obszar i warunki pływania.

 1. Kategoria A – OCEANICZNA – jednostki zaprojektowane do dalekich rejsów, w warunkach wiatru silniejszego niż 8°B (stopni w skali Beauforta) i przy fali o wysokości znaczącej przekraczającej 4 m; jednostki te są w znacznym stopniu samowystarczalne;
 2. Kategoria B – PEŁNOMORSKA – jednostki zaprojektowane do rejsów pełnomorskich, w warunkach wiatru o sile do 8°B włącznie i przy fali o wysokości znaczącej do 4 m włącznie;
 3. Kategoria C – PRZYBRZEŻNA – jednostki zaprojektowane do rejsów po wodach przybrzeżnych, dużych zatokach, zalewach, jeziorach i rzekach, w warunkach wiatru o sile do 6°B włącznie i przy fali o wysokości znaczącej do 2 m włącznie;
 4. Kategoria D – NA WODY OSŁONIĘTE – jednostki zaprojektowane do rejsów na małych jeziorach, rzekach i kanałach, w warunkach wiatru o sile do 4°B włącznie i przy fali o wysokości znaczącej do 0,5 m włącznie.

Podział ze względu na zabudowę pokładu na:

 • jachty kabinowe (zdj. 3)
 • jachty otwarte (bezkabinowe) (zdj. 4)
obraz nr 2

Zdjęcie 3                                                                      Zdjęcie 4

Podział ze względu na zastosowanie na: 

 • jachty wyścigowe (ślizgacze)
 • jachty sportowe
 • jachty turystyczne.

Podział ze względu na usytuowanie silnika na:

 • jachty z silnikami stacjonarnymi (wbudowanymi) (zdj. 5)
 • jachty z silnikami przyczepnymi (zdj. 6)
obraz nr 3

Zdjęcie 5                                                                  Zdjęcie 6

Podział jachtów motorowych ze względu na rodzaj pędnika

 • śrubowe (zdj. 7)
 • strugowodne (zdj. 8)
obraz nr 4

Zdjęcie 7                                                                   Zdjęcie 8

Podział ze względu na rodzaj źródła energii na: 

 • spalinowe (olej napędowy, benzyna, metanol)
 • elektryczne (akumulatory, baterie słoneczne)

Podział ze względu na rodzaj materiału, z którego jacht został zrobiony

 • drewniane – z różnych rodzajów drewna: dąb, jesion, świerk, jodła, mahoń, tek i inne szlachetne rodzaje drewna,
 • sklejkowe – różne rodzaje sklejki wodoodpornej,
 • fornirowe – łuszczyna szlachetnych rodzajów drewna,
 • metalowe – stal, stopy aluminium, głównie jachty morskie, (zdj. 9)
 • laminatowe (kompozytowe) – to mata bądź tkanina z włókna szklanego, węglowego, borowego, nasączona żywicami szybkoutwardzalnymi (poliestrowe, epoksydowe), (zdj. 10)
 • gumowe – tkaniny z plastomerem i elastomerem
obraz nr 5

Zdjęcie 9                                                                   Zdjęcie 10

Niezależnie od użytych materiałów stosowane są konstrukcje szkieletowe (zdj. 11) lub konstrukcje skorupowe (zdj. 12)
Konstrukcje szkieletowe to głównie kadłuby drewniane, a skorupowe to kadłuby laminatowe.

obraz nr 6

Zdjęcie 11                                                               Zdjęcie 12

Rozróżniamy również kadłuby łodzi motorowych z pokładem ciągłympokładem częściowym lub bez pokładu.

Oprócz sztywnych konstrukcji kadłuba występują konstrukcje hybrydowe, stanowiące połączenie konstrukcji sztywnej i elastycznej. Pływaki wypełnia się gazem lub pianką. (zdj. 13)

obraz nr 7

Zdjęcie 13

Podstawowe elementy budowy łodzi motorowych:

obraz nr 8

MORSKI JACHT MOTOROWY

 1. dziób
 2. rufa
 3. pokład dziobowy
 4. śródokręcie
 5. burta
 6. kokpit
 7. nadbudówka (kabina)
 8. sterówka
 9. okno (iluminator)
 10. kosz dziobowy
 11. handreling
 12. listwa odbojowa (odbojnica)
obraz nr 9

ŚRÓDLĄDOWA ŁÓDŹ MOTOROWA

 1. uchwyt dziobowy
 2. uchwyt rufowy
 3. dno
 4. pawęź
 5. kokpit
 6. burta
 7. dźwignia przepustnicy (manetka)
 8. koło sterowe (szturwał)
 9. falszburta
 10. listwy odbojowe
 11. knaga
 12. pokład

Autor: Marek D. Ostasz

źródło: Franciszek Haber
„Podręczniku Sternika i Starszego Sternika”

 za zgodą http://marynistyka.pl/lodzie-motorowe/101-budowa-i-podzial-jachtow-motorowych.html

Komentarze