ZROZUMIEĆ ABY SIĘ NIE UCZYĆ…

0
1103

 

Takie współrzędne jak na Ziemi. Tylko troszkę dalej.

 • Oś Ziemi – linia łącząca oba bieguny – po przedłużeniu do teoretycznej sfery niebieskiej wyznaczy dwa bieguny niebieskie. Po stronie bieguna N –  biegun niebieski BN, a po stronie bieguna S –  biegun niebieski BS.
 • Prostopadle do osi Ziemi na kuli ziemskiej występuje płaszczyzna równika. Jej rozciągnięcie do  /teoretycznej/  sfery niebieskiej  wyznaczy nam płaszczyznę   RÓWNIKA ASTRONOMICZNEGO.
 • Tak więc płaszczyzna Równika Astronomicznego jest prostopadła do linii łączącej oba bieguny niebieskie –  Osi Świata.

obraz nr 1

Odwzorowanie osi Ziemi oraz równika na sferze niebieskiej.

 • Jeden z południków przyjęto umownie jako płaszczyznę początkową – jest to południk zerowy (Greenwich Meridian). Na sferze niebieskiej również funkcjonuje jego odbicie jako płaszczyzna podstawowa.
 • Nieskończenie wiele kół wielkich można przeprowadzić jednocześnie przez oba bieguny; nazywamy je „kołami godzinnymi (Hour Circle). Są to odbicia ziemskich południków.
 • Jednak tylko jedno z nich przejdzie przez pozycję   konkretnego obserwatora, przez jego Zenit  –  jest to płaszczyzna południka niebieskiego  /miejscowego/.
 • Południk miejscowy (local meridian)jest odwzorowaniem południka geograficznego, na którym stoi obserwator.

obraz nr 2

Równik niebieski , oś świata i południk miejscowy. 

 • W płaszczyźnie równika astronomicznego od punktu pod Zenitem mierzymy kąt do koła wielkiego, na którym ciało niebieskie znajduje się w chwili pomiaru w kierunku „na zachód”.  Taka współrzędna to  MIEJSCOWY  KĄT  CZASOWY (Local Hour Angle-LHA).    Miejscowy dlatego, że mierzony od południka miejscowego obserwatora.

obraz nr 3

Miejscowy kąt godzinny (LHA) mierzony „na zachód”.

 • Jeśli szukamy pozycji to nie znamy dokładnie wartości naszej długości geograficznej; czyli w rezultacie wartości LHA Ciała Niebieskiego. Znajdziemy natomiast wartość Greenwich Hour Angle CN (GHA) w momencie pomiaru w Roczniku Astronomicznym.

obraz nr 4

Zależność między GHA (z Rocznika) a LHA = długość geograficzna.

 • Od płaszczyzny równika astronomicznego w górę lub w dół do ciała niebieskiego mierzymy DEKLINACJĘ.

obraz nr 5

Wsółrzędna układu równikowego –  Deklinacja. Znajdziemy ją w Roczniku Astronomicznym.

UKŁAD RÓWNIKOWY – /  współrzędne częściowo niezależne  /

 • Miejscowy kąt czasowy /LHA/ liczymy od południka miejscowego, który jest odbiciem na sferze niebieskiej południka geograficznego obserwatora. Jest więc to współrzędna ściśle związana z pozycją,  czyli nie jest uniwersalna.
 • Nie da się w ten sposób przedstawić położenia CN w sposób dla wszystkich jednoznaczny.
 • Z tego powodu w Rocznikach Astronomicznych podaje się tą współrzędną licząc od południka 0o, czyli Greenwich „na zachód”. Znajdziemy ją pod skrótem GHA /Greenwich Hour Angle/.  

 obraz nr 6

Układ współrzędnych równikowych I

 • W Tablicach Astronomicznych /Almanac/ znajdziemy dla wszystkich przydatnych nam CN   deklinacje  /  δ  /, oraz GHA .
 • Przyda się nam umiejętność przeliczania GHA na LHA, gdyż to właśnie jest nam potrzebne aby wejść w Tablice Astronomiczne.

Jeśli zrozumiemy co powyżej to uchroni nas to od uczenia się jakichkolwiek wzorów.

c.d.nastąpi…

http://zeglarstwo-kursy.pl 

Komentarze