Samodzielna budowa jachtu

0
1433

DECYZJA

Budowa pierwszego jachtu może być przyjemną przygodą ale tylko wtedy, gdy będzie to jacht na miarę naszych możliwości. Samodzielna budowa pozwala rozłożyć w czasie koszty jachtu. Jednak przystępując do niej należy mieć możliwość pokrycia większości wydatków tak, by możliwie szybko ją zakończyć. Przedłużająca się nadmiernie budowa prowadzi do wzrostu kosztów i zniechęcenia  budowniczego. Podejmując decyzję musimy mieć możliwość uzyskania wolnego czasu. Najlepiej w lecie,   by budować jak najkrócej. Autor zbudował pierwszą „Setkę” „pod chmurką” za pomocą wyłącznie narzędzi ręcznych oraz elektrycznej wiertarki podczas jednego miesiąca intensywnej pracy (10 do 12 godzin dziennie). Nastepną „Setkę” zbudował również w ciągu miesiąca (6 godzin pracy dziennie) przy czym budowa prowadzona była w warsztacie zaopatrzonym w elektryczne maszyny stolarskie. Czas ten dotyczy budowy bez prac wykończeniowych i konserwacyjnych.

PRZYGOTOWANIE BUDOWY

Przygotowanie rozpoczynamy od zapoznania się z dokumentacją. Ostatni arkusz najczęściej zawiera opis budowy i kolejność jej etapów. Jednak nie należy ograniczać się do jego przeczytania. Budowę należy przeżyć w wyobraźni wraz z rozwiązywaniem szczegółów. Jeżeli poświęcimy na to miesiąc – nie będzie to czas stracony. Następnie
 przystępujemy do gromadzenia materiałów i narzędzi. Jeżeli budujemy jacht na wolnym powietrzu, to przygotowujemy również plandekę. Nie należy rozpoczynać budowy przed zgromadzeniem wszystkich potrzebnych materiałów i narzędzi. 

BUDOWANIE JACHTU

Dobrze jest ustalić, w oparciu o dokumentację, własny szczegółowy harmonogram prac. Nawet jeżeli niewłaściwie ocenimy czas wykonania poszczególnych czynności to będzie on miał duże znaczenie mobilizujące. Samodzielna budowa pierwszego jachtu sprawi wiele trudności. Przy czym trudności te przeważnie nie wynikają z konstrukcji jachtu lecz z nagromadzenia dużej ilości prostych czynności, które wykonujemy po raz pierwszy.
Żeglarze, którzy już ukończyli budowę jachtu najczęściej twierdzą, że była łatwa. Jest to jednak ocena osób mających to już za sobą. Dlatego przy pierwszym jachcie tak ważne jest wcześniejsze przemyślenie czynności, co pozwoli nie zatrzymywać się przy każdorazowym przejściu do następnego etapu budowy.

WRĘGI

Dokumentacje zawierają rysunki wręgów w skali 1:10 z naniesioną siatką co 1 cm. Na arkuszu sklejki przerysowujemy siatkę w skali 1:1 (linie co 10 cm) i przenosimy z rysunku w dokumentacji obrysy wręgów. Na tak wykonanej płycie montujemy z listew wręgi za pomocą klejenia sklejkowych węzłówek i zbijania bądź nitowania. 

Na wręgach zaznaczamy oś symetrii i jedną z wodnic (linia równoległa do KLW). Po wykonaniu wręgów sklejka posłuży do poszywania kadłuba. 

ŁAWA MONTAŻOWA

Ława montażowa umożliwia dokładne ustawienie wregów, pawęży i dziobnicy przez co ułatwia budowę i gwarantuje jej dokładność. Najprostszą ławę stanowi ułożona poziomo drewniana drabina nieco dłuższa od budowanej łodzi. Do „Setki” wystarczy zbudować ławę z ułożonych na sztorc drewnianych desek grubości 25 mm i dł. 5,5 m rozpartych co około metr poprzeczkami długości 1,2 -1,5 m. Na środku ławy wyznaczamy oś symetrii łodzi za pomocą naciągniętego drutu. Do ławy przybijamy pionowo listwy w miejscach odpowiadających ustawieniu wręgów. Wręgi przybijamy tymczasowo do tych listew ustawiając je tak, by były w wyznaczonej przez drut osi oraz by zaznaczona wcześniej na każdym wręgu linia wodna była na wszystkich wręgach na tym samym poziomie oraz by była równoległa do płaszczyzny ławy. Po ustawieniu wręgów usztywniamy całość za pomocą zastrzałów.

http://www.maderskiyachts.alpha.pl/newpage2.htm

Komentarze