Postęp w rozwoju napędu hybrydowego

0
942

Wyniki testu silników hybrydowych, przeprowadzonego przez designerską firmę CTruk, wskazują na znaczne postępy w kierunku zastosowania napędu hybrydowego na statkach morskich.

Badania przeprowadzono na dwudziestometrowej łodzi, w której zamontowano dwa dieslowe silniki Cummins QSM oraz dysze Rolls-Royce Kamewa FF41. Wyniki testów pokazały, że wdrożenie koncepcji równoległej hybrydy wpłynęłoby na znaczne zmniejszenie kosztów operacyjnych danej jednostki. Ten atrakcyjny rezultat idzie w parze z już doskonale udokumentowanymi zaletami łodzi SWATH podczas użytkowania na morzu.

Morska jednostka posiada dwa główne okresy tranzytowe każdego dnia. Resztę czasu spedza na „leniuchowaniu” lub powolnym manewrowaniu z okazjonalną pracą na najwyższych obrotach. Taki profil użytkowania sprawia, że jednostka OWSV idealnie nadaje się do zastosowania w niej konfiguracji hybrydowej.

Wprowadzenie silników elektrycznych do pracy podczas okresów niskiego zapotrzebowania jednostki na energię, pozwala silnikom łodzi na bycie w stanie spoczynku lub pracy jako generatory na bardziej zoptymalizowanym wskaźniku energii. Wiąże się to ze zmniejszeniem zużycia, czyli obniżeniem kosztów paliwa, konserwacji, jak również skróceniem czasu pracy i zmniejszeniem zużycia samych silników, co stanowi kluczowe kryterium dla statków komercyjnych.

Firma CTruck buduje łodzie osiągające wysokie prędkości używając kompozytów na bazie żywicy – solidnego materiału, który jest zarazem o 40% lżejszy od aluminium. Dlatego też te łodzie są w stanie udźwignąć dodatkowe załadunki do podstawowego obsługiwanego przez napęd hybrydowy. Unikalny napęd pasowy jest obecnie w fazie montażu na najnowszych jednostkach SWATH. W rezultacie pozwoli to na użycie konceptu równoległej hybrydy.

Jim Cutts, dyrektor konstrukcyjny firmy CTruk, podsumował, że: „CTruk zawsze dążył do zaoferowania bardziej racjonalnych w użyciu jednostek oraz zredukowania zużycie paliwa. Przewidujemy, że dalsza, znaczna redukcja zużycia paliwa przez elektryczne jednostki z napędem hybrydowym zwiększy zakres konstrukcji morskich CTruk w przyszłości.”

Źródło: http://www.marineinsight.com

Komentarze