POMIARY KWR

0
507

Pomiary jachtów w 2013 roku dla ustalenia współczynnika wyrównawczego Formuły KWR będą wykonywane na terenie przystani Jachtklubu Stoczni Gdańskiej w terminach:
1. Codziennie od 30 maja do 02 czerwca w godzinach od 1000 do 1500.
2. W dniach 08 i 09 czerwca w godzinach od 1000 do 1500.
3. W dni robocze okresie od 21 maja do 06 czerwca w godzinach od 1600 do 1800.
4. Istnieje możliwość zamówienia wykonania pomiaru poza przystanią Jachtklubu Stoczni Gdańskiej na odrębnie ustalonych warunkach.
5. Od dnia 10 czerwca do końca sezonu 2013 roku wykonywanie pomiarów będzie wiązać z konieczność pokrycia kosztów bezpośrednich, powiązanych.
Warunki wykonywania pomiarów:
1. W każdym z wymienionych terminów obowiązuje bezwarunkowa konieczność zgłoszenia zamiaru wykonania pomiaru na adresgfz@zeglarz.gda.pl i uzyskania zwrotnego potwierdzenia akceptacji terminu pomiaru. Zgłaszając pomiar należy podać: dane armatora, proponowany termin pomiaru, nazwę jachtu, przybliżone wartości: Lc, Bc, Tc, V (ciężar). Okres wyprzedzenia zgłoszenia pomiaru min. 3 doby.
2. Jacht musi zostać przygotowany do pomiaru w sposób określony Przepisami Formuły KWR, dostępnymi na stroniehttp://www.zozz.com.pl/index.php/formulakwr/1370-przepisy-formuy-pomiarowej-kwr.html, a w szczególności:
– wszystkie żagle muszą zostać usunięte z jachtu,
– wszelkie zbiorniki powinny być puste lub wielkość ich zawartości musi być łatwa do ustalenia.
3. Załoga jachtu (2 osoby) będzie proszona o pomoc w wykonywaniu pomiaru.
4. Pomiar jachtu może nie zostać wykonany, jeżeli jacht opóźni swoje przybycie do portu pomiaru lub nie będzie przygotowany do pomiaru najpóźniej w ciągu 30 min. od wyznaczonej godziny pomiaru.

Pozdrawiam,
Andrzej Szrubkowski

Komentarze