PODSTAWY ŻEGLOWANIA

0
979

„PODSTAWY ŻEGLOWANIA” POD REDAKCJĄ A.F. KOMOROWSKIEGO I T.CHAMERY. WYDAWNICTWO AWFIS, GDAŃSK 2014.

 

 

W treściach podręcznika przedstawiono podstawowe informacje teoretyczne i niektóre wytyczne do szkolenia praktycznego, zgodne z programem zajęć realizowanych w AWFiS.

Autorzy poszczególnych rozdziałów (A.F. Komorowski, T. Chamera Z. Czubek, F. Lipski, C. Piórczyk, A. Sadowski, A. Woźniak) skupili uwagę na zasadniczych działach edukacji fachowej, niezbędnych w realizowaniu treści programowych. Znajdziemy więc w tym podręczniku rozdziały dotyczące budowy jachtów, teorii żeglowania, teorii manewrowania, locji śródlądowej – czyli opisu znaków i tras żeglugowych, ogólnych przepisów żeglarskich, przepisów regatowych, podstaw bezpieczeństwa i ratownictwa, podstaw meteorologii i prac bosmańskich.

Treści publikacji są dopasowane do wyposażenia będącego w dyspozycji ośrodków AWFiS oraz akwenów treningowych, gdzie realizowane są zajęcia praktyczne. Taki zakres tematyczny wystarcza do opanowania przedmiotu żeglarstwo oraz do odbycia praktyk na obozach i ćwiczeniach w Górkach Zachodnich.

koszt podręcznika: 33,60 zł.

Komentarze