Pod polską banderą

0
1228

Słowa „rejestracja jachtu morskiego” u większości żeglarzy powoduje reakcję lekko histeryczną. W dalszym ciągu dominuje przekonanie, że zarejestrowanie wybudowanego samodzielnie jachtu pod polską banderą stanowi drogę przez mękę z PRSem i kartą bezpieczeństwa w tle.

I tu obalimy kolejny mit. Jachty o długości do 24 m przeznaczone do uprawianie sportu i rekreacji zgłasza się do polskiego rejestru jachtów, który  prowadzi Polski Związek Żeglarski. Ponadto (o czym już była mowa) statki o długości całkowitej nie większej niż 15 m, które nie są używane do prowadzenia działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku inspekcji, a tym samym przeglądu technicznego. Aby zbudowana przez nas jednostka otrzymała wpis do rejestru, nazwę i numer rejestracyjny należy jedynie wysłać do PZŻtu komplet dokumentów (http://pya.org.pl/rejestracja_jachtow/rejestracja_jachtow_morskich/przepisy_dot__rejestracji_jachtow_morskich).  Dla jednostki którą zbudowaliśmy samodzielnie i nie była wcześniej rejestrowana są to (źródło: pya.org.pl):

 • wypełniony formularz  zgłoszenia jachtu morskiego do rejestru1
 • wypełniony wniosek o zatwierdzenie nazwy jachtu morskiego2, w przypadku gdy nazwa nie została jeszcze zatwierdzona
 • dokumenty stwierdzające poprzednie nazwy jachtu – jeżeli były nadane (kserokopie decyzji, dowodów rejestracyjnych itp.),
 • kserokopia dokumentu stwierdzającego przydzielenie sygnału wywoławczego – jeżeli został nadany,
 • wystawiony przez rzeczoznawcę dokument potwierdzający wymiary jachtu, zawierający co najmniej długość i szerokość jachtu, a dla jachtów żaglowych również powierzchnię ożaglowania lub świadectwo pomiarowe, jeżeli jacht został pomierzony, lub deklaracja zgodności CE.  (w naszym przypadku czyli przy budowie systemem gospodarczym wystarczyło wysłać kopię fragmentu planu budowy zawierającą podsumowane podstawowe wymiary)
obraz nr 1
 • oryginał lub uwierzytelniony notarialnie odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności jachtu (do wglądu), którym może być:
  • dla jachtu budowanego systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego oraz, w przypadku nabycia podstawowych elementów jak: kadłub, żagle, maszt, silnik, dokumenty potwierdzające nabycie tych elementów (np. kserokopie faktur, paragonów itp),
 • jeżeli właścicielem jachtu jest osoba fizyczna – dokument tożsamości z numerem PESEL (do wglądu lub kserokopia), w przypadku gdy dokument własności jest wystawiony na działalność gospodarczą również kserokopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczeń potwierdzających przydzielenie numerów REGON i NIP,
 • jeżeli właścicielem jachtu jest osoba prawna – kserokopia wypisu z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazującego imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) i kserokopie zaświadczeń potwierdzających przydzielenie numerów REGON i NIP,
 • jeżeli armator nie jest właścicielem jachtu – oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do użytkowania jachtu (do wglądu),
 • oryginał świadectwa bandery – jeżeli zostało wystawione,
 • kopia dowodu opłaty za rejestrację (od 60 zł do 375 zł w zależności od długości jachtu)  

Decyzja w naszej sprawie jest rozpatrywana w czasie 30 dni.

1 Wniosek o zgłoszenie jachtu do rejestru.

W trakcie wypełniania wniosku należy pozostawić puste miejsce dotyczące numeru rejestracyjnego (który dopiero zostanie nam przyznany). Podobnie jak miejsce na nazwę (po zatwierdzenie proponowanej przez nas nazwy wpisze ją Pani w PZŻcie). Ciekawą kwestia jest wpisanie portu macierzystego, ponieważ w biurze PZŻ nie ma czegoś takiego jak spis polskich portów morskich (przynajmniej nie było w czerwcu 2012 r). Wg wytycznych na wniosku jest to „port morski położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Kiedy pytałam o tę kwestię otrzymałam odpowiedź „Proszę podać nazwę nadmorskiego miasta w którym znajduje się port.” 🙂

Wniosek o nadanie nazwy

Jedynym utrudnieniem jest to, że nazwy muszą być unikatowe – stąd też spotykane często numery dodawane do nazwy. W naszym przypadku skontaktowała się z nami pani z biura PZŻ i poinformowała, że pierwsza podana przez nas nazwa jest zajęta (mimo, że podaje się we wniosku inne propozycje). W efekcie została „Lilla My” chociaż propozycje we wniosku były inne.

Wszystkie informacje dotyczące rejestracji mozna znaleźć na stronie PZŻ. Przy rejestracji nikt nie będzie przyjeżdżał oglądać naszego jachtu, ani tym bardziej wiercił dziur w poszyciu. Wszystko załatwia się na odległość i praktycznie od ręki. W efekcie otrzymujemy dowód i numer rejestracyjny oraz decyzję nadania nazwy naszemu jachtowi 🙂

Źródło: http://www.zewoceanu.pl 

Komentarze