Początki żeglarstwa w Gdańsku 2/6 – Działalność różnych klubów w Gdańsku w latach 1924-1932

0
744

Lata przejściowe 1927-32

Na przełomie 1927/28 r. zebrała się grupa członków klubu starszego pokolenia pod przewodnictwem Aleksandra Ancyporowicza – byłego żeglarza Petersburskiego Jachtklubu i powołała do życia Klub Morski. Wydaje się, że oba kluby tj. Pierwszy Polski Klub Morski w Gdańsku i Klub Morski istniały równolegle i w jakimś momencie doszło do ich połączenia. Wynika to z pisma Prezydenta Policji Gdańskiej datowanego na 5 lipca 1930 r. adresowanego do Wydziału Spraw Wewnętrznych Senatu Wolnego Miasta Gdańska, które głosi, że „Klub / Morski – przyp.mój / powstał z połączenia z I Polskim Klubem Yachtowym, który w rejestrze organizacji polskich prowadzonych przez Prezydium Policji zapisany był pod pozycja 31./Woj. Archiwum w Gdańsku. Zespół Akt Prezydium Policji/

obraz nr 1

Pierwszym prezesem Klubu Morskiego został kmdr Konstanty Jacynicz, kierownik wydziału wojskowego Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku. Pierwszym jachtem zakupionym w 1928 r. przez klub była „Olga”. Nazwany został tak od imienia żony Komisarza Generalnego Karola Strassburgera, która była inicjatorką zbiórki pieniężnej na zakup tej jednostki. Był to slup gaflowy o pow. 75m2 żagli. W 1934r. „Olga” została sprzedana do Y.K.”Gryf” LMiK w Gdyni.

Jesienią 1927r. klub zapoczątkował szkolenie żeglarskie dla młodzieży z Gimnazjum Polskiego mieszczącego się przy ulicy Am Veirsen Turur 1/ obecnie Augustyńskiego 1/ w ramach zbiórek I Drużyny Harcerzy im. Zygmunta Augusta/. Kurs żeglarski dla starszych odbywał się w gmachu Klubu Morskiego przy ulicy Neugarten 27. Kierownikiem klubu był kmd.Borys Mochuczy/ kierownik Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego RP, natomiast jednym z wykładowców był kmdr pilotów Tadeusz Ziółkowski / inf. p. E. Strzeleckiego/

Przystań klubu mieściła się wtedy w małym basenie przy Kapitanacie Portu, przeznaczonym na postój łodzi cumowniczych. Jednak mimo prowadzenia powyższych kursów klub nie przejawiał szerszej działalności żeglarskiej. Prawdopodobnie skład jego przesądzał o charakterze bardziej towarzyskim niż sportowym, a przeciętny wiek nie zachęcał młodych członków do aktywnej działalności klubowej.

Źródło: http://www.pkm.gda.pl

Komentarze