Czym jest NAVTEX?

0
4582

NAVTEX,- skrót ten wywodzi się z angielskiej nazwy „NAVigational TEXt Messages“. NAVTEX stanowi część systemu GMDSS. Umożliwia i gwarantuje przekazanie teleksem informacji, które są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa żeglugi. Informacje przekazywane są ze stacji brzegowych, uprzednio wyznaczonych do transmisji, na jachty, statki wyposażone w odpowiednie odbiorniki (navtex).

System NAVTEX przystosowany jest do pracy na częstotliwości 518 kHz. Dodatkowo pracować może ono również na częstotliwości 490 kHz. Zasięg systemu w zależności od warunków wynosi około 400 mil morskich od stacji nadającej.

Każda stacja ma swoje oznaczenie literowe, a więc każdej stacji przypisana jest jedna litera. Nadawane wiadomości są kategoryzowane. W związku z tym nadana wiadomość może zostać przypisana do takich kategorii, jak: wezwania pomocy, ostrzeżenia nawigacyjne, prognozy pogody, działalność systemów nawigacyjnych i inne. System oznaczeń kategorii jest również literowy.

Obsługa Navtex

Odbiornik NAVTEX powinien być ustawiony na odbieranie wiadomości od odpowiedniej stacji, a więc stacji znajdującej się w promieniu 400 mil morskich od statku. Stacja ta nadaje informacje na obszar, w którym statek się znajduje lub w który wchodzi. Stacja precyzuje, jakie informacje mogą być odbierane, a jakie nie. Przykładowo może zastrzec, aby statek nie odbierał informacji dotyczących systemów nawigacyjnych, które na tym statku nie są zainstalowane. Odbiornik na statku odbiera automatycznie wszystkie informacje, jednak w miarę możliwości eliminuje błędy, a także rozpoznaje po oznaczeniach literowych, czy wiadomość pochodzi od właściwej stacji i czy należy do odpowiedniej kategorii. Po zweryfikowaniu wszystkich czynników drukuje treść wiadomości lub wyświetla ją na wyświetlaczu.

Komunikaty i oznaczenie liter w NAVTEX

Każda wiadomość NAVTEX zapisana jest w specjalnym formacie i składa się z:
1) Nagłówka:

  • Grupa synchronizacji „ZCZC”,
  • Oznaczenie stacji nadawczej (od „A” do „Z”) – B1,
  • Rodzaj wiadomości (od „A” do „Z”) – B2,
  • Numer wiadomości („00” – wiadomość o niebezpieczeństwie lub dla celów bezpieczeństwa, „01”­„99” – kolejne numery wiadomości) – B3 B4,

2) Treści wiadomości:

  • Data i czas zainicjowania informacji w postaci: DDHHMM„UTC” MMM YY, np.: 111742UTC NOV 11 (11 listopada 2011 roku, godzina 17:42 czasu środkowoeuropejskiego),
  • Właściwa treść wiadomości,

3) Grupy końca komunikatu „NNN” lub „NNNN”.

Marek Ziarkiewicz
Redakcja SailBook.pl

Komentarze