„Pod Nordową Gwiazdą”

0
477

W sobotę 13 kwietnia br., z inicjatywy Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni na statku – muzeum „Dar Pomorza”, przy udziale licznie zgromadzonych gości, odbyła się uroczystość poświęcona jubileuszowi 90. urodzin członka tego Stowarzyszenia – kpt.ż.w. Henryka Wojtkowiaka oraz wodowaniu i promocji jego tomu wierszy pt. „Pod Nordową Gwiazdą”.

Sprawa z tym tomem jest o tyle interesująca, że z uwagi na jego objętość liczącą ponad 180 stron, to rzeczywiście nie tomik wierszy, a już właśnie tom, ponadto stanowi on w przygotowanej formule graficzno – edytorskiej debiut literacki kapitana Henryka Wojtkowiaka. I zasługujący tym bardziej na podkreślenie, iż jest dziełem autora, któremu do stu lat „brakuje tylko 10 lat”.

Na początek uroczystości serdecznie witając wszystkich przybyłych otworzył ją sekretarz owego Stowarzyszenia kpt.ż.w.Tomasz Sobieszczański,

obraz nr 1

po czym o wygłoszenie laudacji o 90-letnim Jubilacie i promowanym tomie wierszy poprosił, oczywiście też kpt.ż.w.Marka Marca.

obraz nr 2

 

Przypomniał on, że Henryk Wojtkowiak urodził się 5 kwietnia 1923 roku w Poznaniu, że od wielu lat jest emerytem i czynnym do tej pory żeglarzem w stopniu kapitana Polskiego Związku Żeglarskiego, a także wolontariuszem w Hospicjum św. Józefa w Sopocie. Z urodzenia Poznaniak, gdzie spędził dzieciństwo, okupację i zdał egzamin maturalny, ale Gdynianinem został nie z przymusowego wyboru, a z ukochania miasta, któremu poświęcił sporo wierszy, pisząc w jednym z nich, że powstało z rybackiej wioski przez pożądanie i miłość. W 1946 r. Henryk Wojtkowiak podjął naukę w gdyńskiej Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego, by po jej ukończenia zostać praktykantem na jednostkach łowczych „Dalmoru”. Potem głównie pływał na statkach PLO, poczynając nań od stanowiska marynarza, poprzez kolejne stopnie oficerskie, aż do uzyskania w 1973 roku najwyższego stopnia w żegludze kapitana żeglugi wielkiej. Bywał również działaczem związkowym i partyjnym. Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odnaką Zasłużony Pracownik Morza, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

W swej laudacji kapitan Marzec z dużym znawstwem odniósł się do wartości literackiej wierszy tomu „Pod Nordową Gwiazdą”. Ocenił tę wartość bardzo wysoko, świadczącą o autentycznym talencie kapitana – poety. W podobnym tonie wypowiedział się red. tegoż tomu Henryk Spigarski,

obraz nr 3

z podkreśleniem unikatowości wierszy Henryka Wojtkowiaka. Że chociaż zna twórczość poetycką innych ludzi morza, to ta H. Wojtkowiaka jest ze wszech miar wyjątkowa tak pod względem formalnym, jak przede wszystkim wyróżniająca się „głębią filozoficznej refleksji” w każdym niemal wierszu.
Aktu tradycyjnego wodowania książki – wydanej przez naszą Oficynę Morską – dokonała wnuczka kapitana.

obraz nr 4

 

W dowód uznania dorobku zawodowego i społecznego Jubilata prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż.w. dr inż. Andrzej Królikowski udekorował go najwyższą odznaką Ligi – Krzyżem Pro Mari Nostro. Akt nadania odczytał sekretarz generalny Ligi Morskiej i Rzecznej Tadeusz Kuśmierski. Odznaczenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wręczył mu także jej komendant – rektor kontradmirał Czesław Dyrcz. Były kwiaty od Stowarzyszenia oraz Przewodniczącego Rady Miasta GdyniStanisława Szwabskiego.

 

obraz nr 5

 

 

Był oczywiście i „Nordowy” tort, ze świeczkami na 90 lat, zdmuchniętymi w imieniu kapitana przez Jego prawnuczkę, nie mogło zabraknąć tradycyjnego „Sto Lat” (do którego już tylko mały kroczek pozostał…) składania przez Henryka Wojtkowiaka jego odautorskich dedykacji na tomie „Pod Nordową Gwiazdą”. Ale i wręczania mu wielu bukietów kwiatów. Był też stosowny poczęstunek gości. (ski)

obraz nr 6

 

 

Zdjęcia: Tadeusz Lademann, Cezary Spigarski

Książka jest do nabycia księgarni – kliknij

Źródło: www.oficynamorska.pl

Komentarze