„Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej?”

0
722

Tak, jak przyrzekłem (w newsie o międzynarodowej zalewowej konferencji) – dziś spróbuję przedstawić Czytelnikom Autora oraz zawartość książki „Kaliningrad – zagrożenie czy szansa dla Europy Bałtyckiej”. Jest to szeroka monografia społeczno-gospodarcza regionu i jego pozycji w czymś, co profesor Palmowski równie odważnie, co prowokująco nazywa Europa Bałtycką. Od razu uprzedzam, że żeglarstwa w tej naukowej pracy jest mało, no bo Rosjanie żeglarstwo, zwłaszcza przyjemnościowe (turystyczne) w tym regione, traktują tylko jako kłopot. Ja wiem – istnieje w Polsce taka, nieliczna grupa naiwnych, która uważa że Rosjanie w końcu Zalew odpuszczą, że zapanuje normalność. Niczego nie mozna wykluczyć, zwłaszcza w gospodarce i polityce. Czyli możliwe, ale mało prawdopodobne.

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Dyrektor Instytutu Geografii  – dr hab. Tadeusz Palmowski jest geografem, autorem wielu książek (ok. 150 publikacji ogółem), z których kilkanaście traktuje o relacjach polsko-rosyjskich w rejonie Bałtyku. Oczywiście dominantą jest Obwód Kaliningradu. Jak na naukowca przystało – zajmuje się faktami, statystykami, cytuje różne wypowiedzi i stara się formułować wynikające z tego konkluzje. W omawianej książce jest nawet taki rozdział (str. 305 – 317). Książka dla mnie bardzo ciekawa. Wiele zdań zostało przeze mnie zaznaczonych zółtym flamastrem. Ogólna wymowa pracy prof. Palmowskiego (oby żył wiecznie!) utwierdza mnie jednak w przekonaniu, że BEZ  ILUZJI!

.

obraz nr 1

Zainteresowanym historią, stanem obecnym i możliwymi wariantami rozwoju sytuacji w Obwodzie Kaliningradu, przedstawiam wybrane tytuły rozdzałów.

Geneza, usytuowanie i szczególna rola rosyjskiej enklawy, Podział Prus Wschodnich – powstanie Obwodu Kaliningradzkiego, Okres odbudowy 1945-1950, okres aktywnego rozwoju (1951-1975), Okres wyczerpania rezerw i próba reorganizaji (1976-1991), Władze samorządowe, Przesiedlenia powojenne, Społeczeństwo obywatelskie, Porty i ich powiązania, Militaryzacja obwodu – mit czy rzeczywistość?, Skutki Schengen, Perspektywy rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego, Dotychczasowe koncepcje przyszłości Obwodu Kaliningradzkiego, Możliwe scenariusze, Konkluzje.

Wykaz Literatury imponujący (str. 318 – 337).

Książka ma 350 stron, bardzo liczne tabele i mapki, została wydana przez „Bernardinum” w Pelplinie (zamawianie: www.bernardinum.com.pl )

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

———————————

PS. A Kalinin niech się wiecznie w piekle smaży !

 

Źródło: http://www.kulinski.navsim.pl 

Komentarze