„Apetyt na Życie” – książka o prof. Witoldzie Andruszkiewiczu

0
910

Wszystko wskazuje na to, że profesor dr hab. Witold Andruszkiewicz jest dziś najstarszym i wciąż aktywnym ekonomistą w Polsce; aktywnym na miarę swego wieku, urodził się bowiem aż w Omsku na Syberii 29 września 1917 roku, w tymże więc miesiącu tego roku obchodził swoje 95 urodziny. I na tę okoliczność właśnie staraniem Związku Miast i Gmin Morskich wydana została biograficzna książka o profesorze Andruszkiewiczu o znamiennym dlań tytule „Apetyt na życie, czyli z przełomu epok prof. Witolda Andruszkiewicza”.

 Bo z tym związkiem łączy już wieloletnia Profesora – Jubilata współpraca zwłaszcza jako – jak to zaznaczono w krótkiej nocie na tylnej okładce książki – „znanego dzisiaj w środowisku aktywnego i niezłomnego bojownika o rozwój polskich portów morskich, autostrad, a w międzynarodowej turystyce morskiej upatrującego szansę polskiej gospodarki morskiej”.

Uroczysta zaś promocja tej biograficznej o Profesorze książki, napisanej przez red. Romana Kolickiego, odbyła się 27 listopada br. w gdańskim nowym centrum wystawienniczym Amber Expo. Przy obecności wielu zaproszonych gości, w tym prezesa tegoż Związku Miast i Gmin Morskich i zarazem wiceprezydenta Gdańska Andrzeja Bojanowskiego, ową uroczystość promocyjną otworzył dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej, Marketingu i Promocji ZMPG SA Julian Skelnik.

I do wygłoszenia laudacji o książce, zatem jednak przede wszystkim do przypomnienia o drodze życiowej i zawodowej profesora Andruszkiewicza, poprosił prof. dr hab. Zygmunta Sójkę, ongiś przez ponad 30 lat pracującego razem z obecnym Jubilatem w jednej instytucji, mianowicie w Instytucie Morskim w Gdańsku, ale i w nie tylko wybrzeżowych uczelniach wyższych. Obaj profesorowie zresztą osobiście znają się prawie 50 lat (prof. Sójka urodził się w Warszawie ledwie 4 lata później niż prof. Andruszkiewicz, można stąd powiedzieć, że są niemal równolatkami), z uwagą, że główną dziedziną działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej Profesora- Jubilata stały się porty wraz z otaczającą je infrastrukturą, natomiast prof. Zygmunta Sójki – żegluga morska.

W swej laudacji prof. Sójka nader szczegółowo na świetlił osobowość prof. Andruszkiewicza, jego drogę do uzyskania najwyższego stopnia naukowego, obszerny dorobek naukowy, oczywiście w wyspecjalizowanej przezeń dziedzinie zarówno w sferze teoretycznej, jak wszakże nade wszystko w praktycznej, to wielka zasługa Profesora w wyborze i budowie w Gdańsku Portu Północnego, czy głębokowodnego portu w Świnoujściu, to również twórczy udział w formułowaniu polskiej polityki morskiej, to też istotne zasługi w kreowaniu kadry naukowej, m.in. wypromował 18 doktorów nauk ekonomicznych. Były rzecz jasna i pytania do wygłoszonej laudacji, np., z zainteresowaniem przyjęto wypowiedź p. adiunkt Szwankowskiej z Instytutu Morskiego, skierowaną wprost do Jubiltata, w której podkreśliła wielką jego pracowitość oraz bardzo przyjazny, zawsze pomocny stosunek udzielany pracownikom kierowanego przez niego instytutowego zakładu. O procesie powstawania wspomnianej książki opowiedział jej autor Roman Kolicki.

Na koniec Profesor – Jubilat pięknie podziękował wszystkim przybyłym na tę promocję (seh).

  

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Źródło: http://oficynamorska.pl/

Komentarze