Złote Kompasy dla ludzi morza

0
440

Już po raz szósty wręczono Złote Kompasy. To nagroda dla osób szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz środowiska morskiego. Laureaci zostali uhonorowani podczas Mikołajek Morskich, które odbyły się 6 bm. w szczecińskiej restauracji Zamkowa.

Złote Kompasy 2013 otrzymali: kapitan żeglugi wielkiej i żeglugi śródlądowej Włodzimierz Grycner, starszy oficer mechanik okrętowy Jerzy Orzechowski oraz Witold Szadokierski – prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Ludzie morza ludziom morza – to hasło przyświecające działalności Kapituły Złotego Kompasu. Od sześciu lat honoruje ona osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz kultury i podtrzymywania tradycji morskiej. Kapitułę tworzą przedstawiciele trzech organizacji: Związku Zawodowego Kapitanów i Oficerów, Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej oraz Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich. Przewodzi jej kpt. ż.w. Janusz Markiewicz.

Zgodnie z tradycją Mikołajek Morskich, podczas imprezy przeprowadzono licytację książek i różnych pamiątkowych przedmiotów. Dochód z niej trafi na konto fundacji dbającej o utrzymanie pomnika „Tym, którzy nie powrócili z morza”, stojącego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

 

Fot. Ryszard PAKIESER

Źródło: 24kurier.pl

Za zgodą: http://morzaioceany.pl

Komentarze