Zlot jachtów Dacron 70 Regaty Szlakiem trzech ujść Wisły -ZAWIADOMIENIE

0
464
Już w najbliższy weekend w gdańskim AKMie zacumuje flota jachtów sprawdzonych, wysłużonych, dzielnych i już może nie zbyt modnych, ale także i nowszych, dużych i szybkich. Przypłyną armatorzy dumni ze swych jachtów, chętni do kolejnego ich sprawdzianu w regatach. Tak, to właśnie w najbliższy weekend odbędzie się zlot Dacron70, czyli impreza o nie za długich korzeniach ale już dobrze rozpoznawalna w żeglarskim świecie. Tegoroczna edycja ma na celu uczcić Rok Rzeki Wisły i właśnie z tego powodu odbędą się regaty Szlakiem Trzech Ujść Wisły. Będzie to jeden długi bieg pomiędzy ujściem Wisły Martwej a Przekopem Wisły, ze startem i metą w rejonie ujścia Wisły Śmiałej. Oczywiście nie zabraknie także tradycyjnych wyścigów na rozlewisku Wisły Śmiałej które dzięki swej dosyć ciasnej trasie są widowiskowe i wymagające. Tegoroczna edycja regat jest częścią składową Pucharu Zatoki Gdańskiej 2017, stąd klasyfikujemy jachty ze świadectwami ORC i KWR. Oczywiście nie zabraknie klasy otwartej dla jachtów dedykowanych tej imprezie, czyli zbudowanych w latach 70tych ubiegłego wieku. Sobotni wieczór uświetnią szanty w wykonaniu Kamila Badziocha, jak to bywało do tej pory, ile starczy sił lub do białego rana. 
 
Zapraszamy już w piątek do przystani AKM, do rejestracji w regatach i zapoznawczego ogniska. 
W sobotę po odprawie o 0900 ruszymy do długiego biegu którego start planujemy o 1100. Po powrocie posiłek regeneracyjny, siesta, szanty.
Niedzielne wyścigi wystartują także o 1100 po odprawie o 0900. Ceremonia zakończenia przewidywana jest około godziny 1630.
 
Bezwzględnie najszybszy jacht wyścigów otrzyma Błękitną Wstęgę AKM, puchary zostaną przyznane za pierwsze miejsca w grupach. Przewidujemy także losowanie nagród gdzie m.in. do zdobycia są vouchery na prace żaglomistrzowskie.
 
Zapraszamy
 
p.s. Podobno pewien artysta z ASP stworzył pracę pod tytułem „Przewaga żagli z dacronu nad dresem z ortalionu”. Pewna miejska plotka niesie, że komuś w związkach zakładowych urodziły się bliźniaki, dziewczynce dano na imię Tradycja a chłopcu Dakron. Czy to zwykły przypadek, nie sądzę. Zlot Dacron70 zapada w pamięci głębiej niż wakacje w Mielnie.
 
 

Regaty towarzyszące imprezie Dacron 70 – 2017

12-13.08 Regaty w klasach OPEN 70, ORC, KWR, o Błękitną Wstęgę AKM.

 

obraz nr 1

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Szlakiem trzech ujść Wisły

1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2017-2020.

2 REKLAMOWANIE

Wymagane może być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez organizatora.

3 UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA

3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych zdolnych do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat,
3.2 Zgłoszenia do regat jachtów wszystkich klas o Błękitną Wstęgę AKM w biurze regat od piątku 11.08.2017 g.1800 do 2000; niezbędne dane: Nazwę, typ i długość jachtu, numer na żaglu, imię i nazwisko kapitana, liczbę załogi. Obowiązuje przedłożenie kopii polisy OC jachtu w regatach. 3.3 Regaty są klasyfikowane w Pucharze Zatoki Gdańskiej.

4 KLASYFIKACJA

4.1 Jachty wybudowane lub skonstruowane w latach 70tych XX w. zostaną sklasyfikowane w grupie OPEN70. W przypadkach spornych należy przedłożyć dokument potwierdzający historię jednostki.
4.2 Jachty posiadające aktualne świadectwa pomiarowe, będą klasyfikowane z zastosowaniem formuł KWR i ORC.

4.3 Jachty nie spełniające warunków pkt.4.1 i 4.2 klasyfikowane będą w grupie OPEN.

1

4.4 W przypadku zgłoszenia pięciu jachtów tego samego typu, prowadzona będzie klasyfikacja klasy jachtów.

5 OPŁATY

5.1 Wymagane są następujące opłaty wpisowe:
Jacht uczestniczący w regatach 50 zł. Dodatkowo od każdego członka załogi opłata wpisowa 20 . Z opłat zwolnieni są członkowie AKM Gdańsk z rodzinami, rezydenci AKM Gdańsk oraz dzieci do 10 roku życia.

6 PROGRAM REGAT

6.1 Rejestracja:
piątek, 11 sierpnia 2017 godz. od 1800 do 2000 w porcie regat
6.2 Inspekcje jachtów
W piątek, 11 sierpnia 2017 od godziny 1800 w porcie regat jachty mogą być poddane inspekcji w zakresie zgodności trymu regatowego z danymi świadectwa pomiarowego oraz w zakresie wyposażenia w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi.
6.3 Odprawa sterników – sobota, 12 sierpnia 2017 o godzinie 0900
Ponowna odpra
wa sterników zostanie przeprowadzona w niedzielę, 13 sierpnia godz.0900
6.4 Terminy wyścigów
Wyścigi będą przeprowadzone na planowanych trasach
:
sobota, 12 sierpnia – j
eden długi wyścig na akwenie Zatoki Gdańskiej
niedziela, 13 sierpnia – dwa krótkie wyścigi na akwenach Wisły Śmiałej i Wisły Martwej.
Jachty wszystkich klas startować będą jednocześnie, o ile nie zadecyduje inaczej komisja regatowa.
Terminarz
wyścigów zostanie ogłoszony komunikatem w piątek 11 sierpnia, godz.2000.
6.5 Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu każdego dnia o godz. 0955.
6.6 W niedzielę, 13 sierpnia, żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po godz. 1255.

7 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w porcie regat w piątek, 11 sierpnia od godz. 1800.

8 MIEJSCOWOŚĆ

8.1 Portem regat jest przystań Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku
8.2 Załączniki nr 1 i nr 2 pokazują usytuowanie akwenów regatowych i planowanych etapów.

9 TRASY

Planowane trasy wyścigów:

9.1 Dzień I

linia startu na akwenie Wisły Śmiałej
Trasa GW PB, SWB LB, P16 PB, N10 PB, P16 LB
linia mety na akwenie
Wisły Śmiałej
9.2 Etap II
linia startu na akwenie Wisły Śmiałej
linia mety na akwenie Wisły Śmiałej
9.3 Ostateczny kształt tras podany zostanie podczas odprawy poprzedzającej start do wyścigów w danym dniu.

10 SYSTEM KAR

Nie będzie stosowana Kara Punktowa (przepis 44.3).

11 PUNKTACJA

11.1 Obowiązuje następujący system punktacji Low Point Scoring.

2

11.2 Punktacja wyścigu długiego w sobotę 12 sierpnia zostanie obliczona z zastosowaniem współczynnika korygującego = 0,75.
11.3 Wynikiem jachtu będzie suma jego punktów za wszystkie rozegrane wyścigi.

12 ŁODZIE POMOCNICZE

Łodzie pomocnicze i towarzyszące muszą uzyskać zgodę Organizatora regat i być oznakowane.

13 KOMUNIKACJA RADIOWA

Wymagany jest ciągły nasłuch na kanale VHF regat. Dozwolony jest kanał 72 VHF dla komunikacji radiowej regat.

14 NAGRODY

Zostaną przyznane nagrody dla zwycięzców w klasach. Po zsumowaniu rzeczywistych czasów przebycia wszystkich wyścigów, bezwzględnie najszybszy jacht otrzyma nagrodę przechodnią Błękitną Wstęgę AKM.

15 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4 PRŻ Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

16 PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

17 UBEZPIECZENIE

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 50 000 zł na okres regat lub im równoważny.

18 DODATKOWE INFORMACJE

Jachty uczestniczące w regatach nie ponoszą kosztów cumowania na przystani AKM.

Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: Robert Napiórkowski tel: 602 127 702 

 

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

1 PRZEPISY

1.1 Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS 2017-2020.

2 KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW

Komunikaty dla zawodników będą umieszczane na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się na tablicy ogłoszeń na budynku bosmana AKM

3 ZMIANY W INSTRUKCJI ŻEGLUGI

Wszelkie zmiany w Instrukcji Żeglugi będą wywieszone przed godziną 0900 w dniu, w którym zaczynają obowiązywać, z wyjątkiem, że zmiana w planie czasowym rozgrywania wyścigów musi być wywieszona do godziny 2000 w dniu poprzedzającym dzień, w którym zmiana zacznie obowiązywać.

4 PLAN CZASOWY REGAT

4.1piątek, 11 sierpnia, g.1800        – rejestracja jachtów

                                                            – inspekcja i przegląd jachtów

4.2sobota, 12sierpnia,                    g.0900 – odprawa sterników

                                                            g.1100 – start do I wyścigu

4.2niedziela, 13sierpnia,               g.0900 – odprawa sterników

                                                            g.1000 – start do II wyścigu (Wisła Śmiała)

                                                            start do III wyścigu 15 min. po zakończeniu wyścigu II

4.3Trasa wyścigów II i III zostanie ogłoszona komunikatem w niedzielę 13.08 g.0830

4.4Sygnał ostrzeżenia I wyścigu podany zostanie o godz.1055.

4.5Aby zawiadomić jachty, że następny wyścig wkrótce się rozpocznie, zostanie podniesiona flaga pomarańczowa wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym na co najmniej 4 minuty przed podniesieniem sygnału ostrzeżenia.

4.6 W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po godz.13.00

5 AKWEN ROZGRYWANIA WYŚCIGÓW

5.1Załącznik nr1 prezentuje akwen I dnia regat.

5.2Załącznik nr2 prezentuje akwen II dnia regat.

6 TRASY

6.1 Rysunek w załączniku nr1 pokazuje planowaną trasę wyścigu w sobotę 12.08, obrazując kolejność, w jakiej znaki mają być okrążane oraz stronę, po jakiej każdy znak ma być pozostawiany. Przybliżona długość trasy wynosić będzie ≈25 Nm. Obowiązuje jedno okrążenie trasy.

6.2 Rysunek w załączniku nr2 pokazuje planowaną trasę wyścigów w sobotę 13.08, obrazując kolejność, w jakiej znaki mają być okrążane oraz stronę, po jakiej każdy znak ma być pozostawiany. Przybliżona długość trasy wynosić będzie ≈5,5 Nm. Obowiązuje jedno okrążenie trasy.

6.3 Boki trasy nie będą zmieniane po sygnale przygotowania. Przepis ten zmienia przepis 33 PRŻ.

7 ZNAKI

7.1 Znakami trasy będą stałe znaki nawigacyjne.

7.2 Znakami startu i mety będą statek komisji regatowej i boja koloru pomarańczowego
z tyczką.

8 START

8.1 Starty do wyścigów sygnalizowane będą następująco:

– sygnał ostrzeżenia podany będzie 5 minut przed sygnałem startu i sygnalizowany będzie podniesieniem flagi „O” MKS;

– sygnał przygotowania podany będzie 4 minuty przed sygnałem startu i sygnalizowany będzie podniesieniem flagi „P” MKS;

– 1 minutę przed sygnałem startu zostanie opuszczona flaga „P” MKS;

– sygnałem startu będzie opuszczenie flagi „O” MKS.

Sygnałom optycznym towarzyszyć będzie podanie sygnału dźwiękowego.

Przepis ten zmienia przepis 26.

8.2 Linia startu przebiegać będzie pomiędzy statkiem KS, a boją koloru pomarańczowego
z tyczką.

8.3 Jeżeli jakakolwiek część kadłuba jachtu, załogi lub wyposażenia jest po kursowej stronie linii startu w okresie jednej minuty przed sygnałem startu, jacht może wystartować po uprzednim okrążeniu jednego ze znaków linii startu. Zaistnienie ww. sytuacji sygnalizowane będzie podniesieniem flagi „X” MKS. Przepis ten zmienia przepis 29.1.

8.4 W przypadku przedwczesnego startu znacznej liczby jachtów, wyścig zostanie przerwany, co sygnalizowane będzie podniesieniem flagi „N” MKS. Przepis ten zmienia przepis 29.2.

8.5 Procedura sygnalizowania ponownego startu do wyścigu przerwanego będzie zgodna
z pkt. 4.5 i 8.1 IŻ.

9META

Linia mety przebiegać będzie pomiędzy statkiem KS, a boją koloru pomarańczowego z tyczką.

10 SYSTEM KAR

10.1 Przepis 44.3 PRŻ – nie będzie stosowana Kara Punktowa.

10.2Komisja Sędziowska może, bez rozpatrywania, ukarać jacht, który złamał przepis 42 PRŻ.

11 LIMITY CZASU

11.1 Jachty niekończące w ciągu 90 min. po tym jak pierwszy jacht ukończył I wyścig, punktowane będą, jako ‘nie ukończył’ (DNF) bez rozpatrywania.

11.2 Jachty niekończące w ciągu 30 min. po tym jak pierwszy jacht ukończył wyścig, punktowane będą, jako ‘nie ukończył’ (DNF) bez rozpatrywania. Powyższe ograniczenie obowiązuje w wyścigu II i III.

Powyższe punkty zmieniają przepisy 35, A4 i A5 PRŻ.

12 PROTESTY I PROŚBY O ZADOŚĆUCZYNIENIE

12.1 Formularze protestowe są dostępne w biurze regat. Protesty i prośby o zadośćuczynienie lub wznowienie rozpatrywania muszą być składane w biurze przed upływem czasu protestowego.

12.2 Czas składania protestów wynosi 30 minut po tym, jak nastąpi zamknięcie mety
w ostatnim wyścigu dnia regat.

12.3 W ciągu 15 minut po zakończeniu czasu na składanie protestów, zostaną wywieszone zestawienia protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona w proteście lub są zgłoszeni jako świadkowie. Rozpatrywanie rozpocznie się w 15 min. po terminie ogłoszenia zestawienia protestów i odbywać się będzie w namiocie technicznym imprezy.

12.4 Ogłoszenia o protestach składanych przez komisję regatową będą wywieszane informując zawodników zgodnie z przepisem 61.1(b) PRŻ.

12.5 Ostatniego planowanego dnia regat prośba o zadośćuczynienie dotycząca decyzji komisji regatowej musi być dostarczona nie później niż 15 minut po wywieszeniu decyzji. Zmienia to przepis 62.2 PRŻ.

13. PUNKTACJA

13.1 Będzie stosowany następujący system punktacji: Low Point Scoring.

13.2 Regaty będą uznane za przeprowadzone, gdy jeden wyścig został rozegrany.

13.3 Wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów.

13.4 W grupie KWR miejsca w wyścigu ustalane będą zgodnie z formułą KWR.

13.5 W grupie ORC miejsca w wyścigu ustalane będą zgodnie z formułą ToT Coastal/Long Distance.

13.6 W grupie OPEN miejsca w wyścigu ustalane będą zgodnie z kolejnością przejścia linii mety.

14 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Jacht, który wycofuje się z wyścigu musi jak najszybciej skutecznie powiadomić o tym komisję regatową:

a. UKF kanał 72;

b. mob. 501373733.

15 ZMIANA ZAŁOGI LUB WYPOSAŻENIA

15.1 Zmiana zawodnika nie jest dozwolona bez uprzedniej aprobaty komisji regatowej.

15.2 Wymiana uszkodzonego lub utraconego wyposażenia jest dozwolona bez zgody komisji regatowej.

16 SPRAWDZANIE KONTROLNE WYPOSAŻENIA I POMIARY KONTROLNE

Jacht lub jego wyposażenie mogą podlegać sprawdzeniu w dowolnym czasie dla potwierdzenia zgodności z przepisami formuły pomiarowej i instrukcją żeglugi. Na wodzie, jacht może zostać wezwany przez komisję regatową, aby udał się do miejsca przeznaczonego na inspekcję.

17 REKLAMOWANIE

Jacht jest zobowiązany nosić reklamę dostarczoną przez organizatora regat.

18 ŁODZIE OFICJALNE

Łodzie oficjalne będą oznaczone poprzez proporzec AKM poniżej bandery na flagsztoku.

20. ŁODZIE POMOCNICZE

20.1 Kierownicy ekip, trenerzy i inny personel pomocniczy muszą przebywać na zewnątrz obszarów, na których jachty się ścigają od czasu sygnału przygotowania, dla pierwszej klasy startującej do czasu, gdy wszystkie jachty ukończyły lub wycofały się lub do czasu, gdy komisja regatowa zasygnalizuje odroczenie, odwołanie generalne lub przerwanie wyścigu.

20.2 Łodzie pomocnicze muszą być oznakowane proporcem AKM.

21 WYRZUCANIE ŚMIECI DO WODY

Jachty nie mogą wyrzucać śmieci do wody. Śmieci mogą być umieszczane na pokładach łodzi pomocniczych i łodzi komisji sędziowskiej.

22 ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Jachtowi nie wolno emitować sygnałów radiowych w czasie wyścigu ani otrzymywać specjalnych sygnałów radiowych lub dokonywać emisji danych, które nie byłyby dostępne dla wszystkich jachtów. Ograniczenie niniejsze dotyczy również telefonów komórkowych.

23 NAGRODY

Zostaną przyznane nagrody zgodnie z Regulaminem Nagród ogłoszonym przez Organizatora.

24 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach całkowicie na własne ryzyko – Patrz przepis 4 PRŻ, Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub uszkodzenia osób lub śmierci w związku z regatami, przed, podczas lub po regatach.

25 UBEZPIECZENIE

Każdy uczestniczący jacht musi być ubezpieczony posiadając ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) do minimalnej sumy ubezpieczenia w wysokości 50000 lub jej ekwiwalent na czas regat.

27 PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących 

Komentarze