ZATOKOWA PARANOJA – SAJ wchodzi do akcji

0
546
                                                                                Za zgodą: www.kulinski.navsim.pl/
Dwa tygodnie temu tutaj: http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2363&page=0 było o dość szczególnej uchwale sejmiku pomorskiego zakazującej ruchu na silnikach na wodach Zatoki Puckiej.
Jak wynika z protokołów sesji Sejmiku, nawet sam Marszałek miał wątpliwości co do prawa „władzy lądowej”, jaką jest Sejmik, do wydawania prawa obowiązującego na morzu, które co prawda stanowi część Rzeczypospolitej, ale niekoniecznie część województwa.
SAJ analizował temat i dowiedział się, że za sprawę zabrali się i fachowcy. Jak wynika z wywiadów udzielonych Radiu Gdańsk (ostatni komentarz pod newsem z 7 listopada), także przedstawiciele instytucji powołanych do egzekwowanie prawa nie czują się w tej dziwacznej sytuacji komfortowo.
Na obszarze Zatoki Puckiej, ktoś, kiedyś ustanowił dwa obszary z sieci Natura 2000.
O tej sieci można poczytać więcej tu: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/wiem .
Lista tych obszarów to około 1000 stron. Na Zatoce Puckiej znajdują się dwa: PLB 220005 i PLH 220032 pierwszy dotyczy ochrony ptaków, a drugi siedlisk, cokolwiek to miałoby znaczyć. To jest sprawa poważna, tu jest zaangażowana Unia Europejska i jej prawo, więc błąd raz popełniony może być trudny do sprostowania.
Na szczęście w ramach finansowanego ze środków unijnych zadania pn.: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego.  Opracowanie projektów planów ochrony dla wymienionych obszarów Zatoki zlecił Urząd Morski w Gdyni. Plany opracowuje sztab naukowców – może nie wszyscy okażą się „nawiedzonymi ekologami”.
Tak, czy owak, SAJ aby trzymać rękę na pulsie zażądał (uprzejmie) dopuszczenia do procesu tworzenia tych projektów. A nie będzie w tym osamotniony: podobnie działają rybacy i przedsiębiorcy z Zatoki, klubu i ośrodki żeglarskie, samorządy nadbrzeżne.
Przypominam do znudzenia :
SAJ nie śpi, SAJ pilnuje, SAJ troszczy się o żeglarzy.
Poniżej wystąpienie SAJ.
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
————————————————————————————–
 

Gdańsk, 22 listopada 2013

Szanowny Pan Andrzej Królikowski

Dyrektor Urzędu Morskiego

w Gdyni

 

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia,

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych z zadowoleniem przyjmuje podjęcie przez Urząd Morski niełatwego zadania opracowania nowoczesnych planów ochrony przyrody na obszarze Zatoki Puckiej.

Ze względu na zainteresowania naszych członków oraz ogółu żeglarzy prosimy o pilne poinformowanie nas o terminie i miejscu konsultacji poświęconych planom ochrony dla obszarów PLB 220005 i PLH 220032 w ramach Zadania pn.: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Prosimy także o wskazanie dotychczasowych materiałów roboczych oraz kontaktu dla ewentualnego przedstawiania przez nas uwag i komentarzy. Ze względu na status naszego stowarzyszenia, organizacji pozbawionej etatowego aparatu, prosimy o potraktowanie naszej prośby jako pilnej.

W szczególności interesują nas kwestie poruszania się jednostek pływających po wodach Zatoki, ewentualnych ograniczeń w tym zakresie, dla wszelkich rodzajów jachtów, w tym jachtów żaglowych, motorowych, sprzętu osłaniającego treningi i szkolenia oraz regaty, a także sprawy dotyczące żeglarskiej i turystycznej infrastruktury nadbrzeżnej.

Wobec faktu, że zasięg zadania jest szerszy, niż tylko Zatoka Pucka, prosimy uprzejmie o kierowanie analogicznych powiadomień także w przypadku opracowywania projektów innych planów.

W przypadku wysyłania materiałów i informacji drogą elektroniczną, którą preferujemy, prosimy o kierowanie korespondencji na adres: andrzejremiszewski@wp.pl z kopią na adres podany w nagłówku.

 

Z poważaniem,

( – ) Andrzej Remiszewski,

Prezes SAJ

Komentarze