Zakończenie Pucharu Bałtyku Południowego

0
459

Zakończenie I edycji Pucharu Bałtyku Południowego odbyło się w zaplanowanym terminie w sobotę 14 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Hotelu MŁYN Aqua Spa w Elblągu. Organizator uroczystości – Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego -zapewnił niezwykle miłe przyjęcie, czym zapewnił sobie niekłamaną wdzięczność wszystkich przybyłych, którzy nie szczędzili wyrazów zadowolenia pod jego kierunkiem. W imieniu gospodarza uroczystości Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgromadzonych powitała Pani Anna Wasilewska.

Ze szczególnym zadowoleniem uczestnicy uroczystości przyjęli, budzącą powszechne uznanie pulę nagród oczekującą na wręczenie zwycięzcom rywalizacji objętej klasyfikacją Pucharu Bałtyku Południowego 2013. Nagrodzonymi zostali sternicy jachtów sklasyfikowani w 3 grupach: KWR za miejsca od 1 do 10, ORC za miejsca od 1 do 6, OPEN za miejsca od 1 do 6.

Zwycięzcą grupy KWR został Marcin Mrówczyński z KS Centrum Żeglarskie w Szczecinie sternik s/y Antidotum, w grupie ORC zwyciężył Krzysztof Paul z Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku sternik s/y „Duży Ptak”, w grupie OPEN Herwig Dressler z niemieckiego klubu Stahl Finow sternik s/y  „La Le Lu”.

Poza nagrodami za efekty zmagań na wodzie wręczono wyróżnienia i tak tytuł najaktywniejszego sternika w grupie KWR zdobył Jerzy Jankowski (13 regat), w grupie ORC Jacek Chabowski (9 regat), w grupie OPEN Stanisław Filipiak (5 regat), wszyscy trzej reprezentowali region pomorski, a dwaj pierwsi Jachtklub Stoczni Gdańskiej.

W kategorii najpopularniejsze regaty w grupie KWR wyróżniono regaty „Fromborska Jesień” organizowane przez Morski Klub Żeglarski we Fromborku, w grupie ORC „Gdynia-Władysławowo-Gdynia” Jacht Klub Morski „Gryf” w Gdyni, w grupie OPEN „Unity Line” Klub Żeglarzy Samotników w Szczecinie.

Za najaktywniejszy region uznano Województwo Zachodniopomorskie.

Wyróżniono również wszystkie 12 Pań będących sternikami jachtów klasyfikowanych w Pucharze Bałtyku Południowego. Tu niestety męską część uczestników spotkał zawód, albowiem podczas uroczystości obecne były wyłącznie Anita Chylarecka z s/y „Aquarella” i Katarzyna Roznerska (obecnie już Cywińska) z s/y „Panacee”, które poza wyróżnieniami obdarowane zostały również kwiatami i gromką owacją.

Mając na względzie promocję uczestniczenia w regatach morskich, Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnił Łukasza Politańskiego za udział w regatach morskich Sailbook Cup na s/y „Facil”.

Należy podkreślić, że mimo trudów podróży przybyli na Zakończenie przedstawiciele z zachodnich krańców Bałtyku Południowego, czyli zwycięzca grupy OPEN Herwig Dressler oraz przedstawiciele Szczecina z Piotrem Stelmarczykiem, któremu region zachodniopomorski powierzył zaszczytny obowiązek reprezentowania nie tylko Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, ale również Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, nie wspominając o zastąpieniu w obowiązkach członka Biura PBP, Tomasza Paterkowskiego. Organizatorzy uroczystości wyrażają nadzieję, że trud dalekich podróży został zrekompensowany wystarczająco za sprawą odebranych nagród, których znaczna część trafiła do Szczecina oraz niemieckich uczestników Pucharu Bałtyku Południowego.

Ponieważ przed żeglarzami kolejna edycja Pucharu Bałtyku Południowego, po odbyciu wszelkich protokolarnych i towarzyskich procedur kończących program uroczystości, obecni członkowie Biura Pucharu Bałtyku Południowego spotkali się w siedzibie Jachtklubu Elbląg, celem przyjęcia programu działań przygotowujących zmagania w 2014 roku. Na wstępie przyjęto i  zatwierdzono sprawozdanie z przebiegu Pucharu Bałtyku Południowego 2013. W kolejności ustalono główne założenia zmian Regulaminu i Kalendarza PBP, wynikające z wcześniej pojawiających się opinii i formułowanych wniosków.  Spotkanie miało charakter otwarty i wzięły w nim również osoby zainteresowane tematyką spotkania. Ustalono że dominującą tendencją zmian winno stać się promowanie rozwoju regat rozgrywanych na akwenach prawdziwie morskich, a w tym w grupie jachtów posiadających pomiar Formuły ORC. Wyrazem tej tendencji mają stać się nowe, szczecińskie regaty „Mantra Cup” przygotowywane przez Andrzeja Armińskiego. Należy również poszukiwać rozwiązań motywujących armatorów jachtów nie posiadających pomiarów, do uzyskania pomiaru jednej z formuł pomiarowych, KWR lub ORC. Pozostająca w klasyfikacji grupa OPEN winna gromadzić głównie sterników jachtów stawiających pierwsze kroki w zmaganiach regatowych. Ponadto należy wnikliwie przeanalizować konieczność zmian dotychczasowych zasad klasyfikacji. W celu uzyskania całkowitej pewności o chęci Organizatora ujęcia jego regat w Kalendarzu PBP 2014 oraz ich dostosowaniu do wymogów Regulaminu PBP, należy zawrzeć z każdym Organizatorem odrębne porozumienie w przedmiocie sprawy uwzględniające również wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych

W zakresie zawartości kalendarza 2014 roku postanowiono:

– przyjąć do kalendarza regat po 5 regat z każdego uczestniczącego regionu,

– regaty morskie, których parametry zostaną opisane w Regulaminie PBP, powiększą ilość regat objętych kalendarzem.

Biorący udział w spotkaniu z ubolewaniem przyjęli suwerenną decyzję Organizatora regat Polonez Race Cup o wycofaniu udziału w klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego.

W oparciu o przyjęte postanowienia należy niezwłocznie podjąć pracę na rzecz opracowania szczegółowych zapisów Regulaminu PBP 2014, zawartości Kalendarza PBP 2014 oraz tekstu porozumienia o organizacji regat. Projekty wymienionych dokumentów powinny zostać przyjęte przez Biuro PBP w styczniu 2014 roku, zatwierdzone przez Konferencję PBP na przełomie lutego/marca 2014 roku i niezwłocznie ogłoszone. Z uwagi na spodziewane podjęcie współpracy z żeglarzami niemieckimi Regionu Vorpommern wymienione dokumenty winny zostać ogłoszone również w języku niemieckim.

Na zakończenie należy podkreślić, że Puchar Bałtyku Południowego zyskał opinię projektu spełniającego w znacznej mierze oczekiwania środowiska żeglarskiego. Za bezsporny walor projektu uznano jego wartości oddziaływujące pozytywnie w zakresie wpływu na poszerzenie kontaktów, wymianę poglądów i  wzrost wiedzy o działalności najbliższych sąsiadów, a przez to pozytywny wpływ na integrację środowiska żeglarskiego.

Organizatorzy Pucharu Bałtyku Południowego tą drogą dziękują za liczny udział w regatach żeglarskich minionego sezonu, życząc jednocześnie Wesołych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów osobistych, w tym żeglarskich, w nadchodzącym Nowym Roku.

http://www.zeglarski-pbp.pl

Komentarze