XVI Regat Unity Line – zapraszamy do zgłoszeń

0
501

Na adres mailowy portalu otrzymaliśmy od Piotra Stelmarczyka zaproszenie do zgłoszeń w regatach Unity Line. W sierpniu odbędzie się już XVI edycja tej imprezy. Poniżej publikujemy treść maila:

Zapraszam do zgłoszeń do XVI Regat Unity Line w dniach 11-14 sierpnia 2016 roku. W związku z dokonana rozbudową Mariny Solnej w Kołobrzegu i powiększeniem ilości miejsc postoju wracamy na tradycyjną trasę regat Świnoujście – Kołobrzeg – Świnoujście. Dziękuję również Akademii Morskiej w Szczecinie, uczestniczącej w naszych regatach od początku w 2001 roku, za planowany udział statku szkolno – badawczego „Nawigator XXI” oraz udostępnienie nabrzeża Akademii Morskiej w Porcie Kołobrzeg. Przy tym długim nabrzeżu stanie statek Komisji Sędziowskiej „Morski Patrol” oraz duże jednostki, które ze względu na swoją wielkość muszą stanąć bezpośrednio przy nabrzeżu. Do tych jednostek i na pozostałej części nabrzeża staną jachty metodą burta do burty. Ten sposób, praktykowany od lat w regatach, zapewnia wszystkim miejsce postojowe. Postoje w portach dla uczestników regat są bezpłatne. 

Zgłoszenia proszę dokonywać przez wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej: www.regaty-unityline.pl . oraz przesłanie go wraz z kopią dokumentów: wymaganego wpisowego, polisy ubezpieczeniowej i aktualnego świadectwa pomiarowego z nawą jachtu do 30 lipca na adres: piotr.stelmarczyk@gmail.com . Zależy mi przede wszystkim na zgłoszeniu. Jeżeli ktoś nie jest pewien startu proszę o zgłoszenie bez wpłaty. Wpłata może być bezpośrednio przez regatami w Świnoujściu, jeżeli to możliwe poposzę na konto. Ilość jachtów i żeglarzy jest bardzo ważna dla organizacji regat. Zamawiamy obsługę gastronomiczną i koszulki, co wywołuje duże koszty. Takie sytuacje, jak w latach ubiegłych, kiedy przygotowania były na 400 żeglarzy, a faktycznie było 200 skutkują zbędnymi dużymi wydatkami. Szanujmy finanse Unity Line z których korzystamy prze 15 lat, chciałbym prowadzić nasze regaty jeszcze przez wiele lat.
Udział w regatach wymaga opłacenia wpisowego w wysokości: 60 PLN od jachtu oraz dodatkowo od każdego kapitana i załoganta 40 PLN, dla jachtów z załogą jednoosobową 50 PLN na rachunek bankowy: Regaty Stelmarczyk w Banku Zachodnim WBK VIII O/ Szczecin nr konta 30 1090 2268 0000 0001 1385 6875. Postój jachtów w Porcie Jachtowym w Świnoujściu i Kołobrzegu podczas regat będzie bezpłatny.

Uwaga ! Zamkniecie listy zgłoszeń 30 lipca, po tym terminie Organizator może zadecydować o przyjęciu spóźnionej rejestracji jachtu. W takim przypadku wpisowe wynosić będzie 120 PLN od jachtu oraz od każdego załoganta 80 PLN, dla jachtów z załogą jednoosobową 100 PLN.

W regatach jachty ze świadectwem ORC i KWR mogą być klasyfikowane tylko w jednej klasie, wyklucza się uczestnictwo tych jachtów w klasie OPEN. W regatach dopuszcza się uczestnictwo jachtu, tylko w jednym z dwóch wyścigów, jedynie w grupie jachtów towarzyszących, które nie będą klasyfikowane. Poza powyższymi klasami mogą startować jachty, które klasyfikowane będą wyłącznie w klasyfikacji dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat UNITY LINE oraz jachty towarzyszące nie klasyfikowane.

Zapraszam na www.regaty-unityline.pl  gdzie można obejrzeć fotografie, wyniki i relacje z poprzednich lat.

Załączam fotografie Marka Wilczka z roku 2014, w tym roku Franek Długajczyk, podobnie jak w roku 2015, będzie fotografował nasze regaty. Załączam mapę Portu Kołobrzeg z zaznaczonym miejscem postoju podczas XVI Regat Unity Line na terenie mariny Solnej oraz nabrzeżu Akademii Morskiej.

Piotr Stelmarczyk

Komentarze