X Walne Zgromadzenie SKŻW

0
479

obraz nr 1

26 października br. w Auli Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się X Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Stowarzyszenia zrzeszającego kapitanów zarówno emerytowanych, jak i czynnych zawodowo, ale i nie tylko. W jego szeregi powoływani są również ludzie, którzy swoim postępowaniem morze i jego okolice starają się uprawiać i rozwijać. Jak mówią o sobie – stanowią grupę apolityczną, o jednym celu zasadniczym – podejmowaniu wysiłku w kierunku rozwoju Polski Morskiej.

Gospodarz – prorektor ds. morskich, dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni witając przybyłych wyraził swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia z Akademią, życząc wszelkiej pomyślności w kontynuowaniu swoich zadań oraz owocnych obrad. Na ręce prorektora Henryka Śniegockiego został przekazany list z podziękowaniem za współpracę dla Rektora AM prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza.

obraz nr 2

Następnie za sprawą przewodniczącego Stowarzyszenia – kpt. ż. w. Andrzeja Królikowskiego wprowadzony został sztandar oraz odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Jak powiedział, tłumacząc nieobecność zaproszonej na obrady dr hab. Doroty Pyć, profesor nadzwyczajnej Uniwersytetu Gdańskiego, a obecnie pełniącej rolę wiceminister ds. gospodarki morskiej – na pewno będzie nawiązana współpraca, a Stowarzyszenie będzie pełniło bardzo ważną rolę wspomagającą działania Pani Minister.

Przywitał też obecnych na sali honorowych członków Stowarzyszenia, m.in. prezesa Polskich Linii OceanicznychRomana WoźniakaTadeusza Zielonkę z Gdańskiej Stoczni Remontowa SA, reprezentującego świat żeglarski Edwarda Kinasa – prezesa Bractwa Podwodniaków, wielce zasłużonego dla wszelkich spraw morskich i budownictwa morskiego profesoraBolesława Mazurkiewicza, sędziego sądu apelacyjnegoWitolda Kuczorskiego, prezesa zarządu Żeglugi Gdańskiej kpt. ż. w. Jerzego Latałę, sędziego Izby Morskiej Michała Meissnera. Na przewodniczącego zgromadzenia wybrany został kpt. ż. w. Stefan Krella, pełniący też funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”.

Przewodniczący SKŻW przedstawił sprawozdanie z działalności Rady SKŻW IX kadencji, działającej od 20 października 2009 roku (aby nabrać orientacji w czym przejawia się ta działalność kliknij tu), czyli w czasie trudnym, obejmującym światowy i polski kryzys gospodarczy. Jak podkreślił był to czas znaczącego wzrostu znaczenia SKŻW w środowisku ludzi morza. Przejawił się udziałem kapitanów w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach obchodów świąt morskich, co podkreślało morskość naszego kraju. Podziękował za wsparcie udzielane działalności Stowarzyszenia przez znane osobistości gospodarki morskiej, za ich zaangażowanie w szerzenie morskich spraw, jak przypomniał w szeregach tego elitarnego Stowarzyszenia znajduje się obecnie 28. członków honorowych. Poinformował też o wyrażeniu akcesu do przystąpienia w szeregi Stowarzyszenia przez prezydenta Lecha Wałęsę, a także o zamiarze przyjęcia obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W minionym, 4-letnim okresie działania Rady Stowarzyszenie z wszelkimi honorami pożegnało 24. kapitanów, którzy odeszli na „wieczną wachtę” – pamięć ich uczczona została powstaniem z miejsc i chwilą ciszy. W okresie tym w szeregi Stowarzyszenia wstąpiło 53. kapitanów – po części jeszcze zawodowo aktywnych.

W okresie sprawozdawczym kapitanowie uczestniczyli w 267. różnego typu wydarzeniach. Jak podał łączna ilość aktywnych kapitanów wynosi obecnie 8230. 

 

Podkreślił aktywny udział kapitanów w konsultacjach Komisji Morskiej, której przewodniczy poseł na Sejm RP Tadeusz Aziewicz. Ważne są eksperckie wypowiedzi kapitanów w mediach publicznych. Bardzo ważne jest propagowanie kultury morskiej czy spotkania edukacyjne organizowane dla młodzieży szkolnej. Trafiły się też miłe słowa uznania dla współpracy z naszą Fundacją – wydawcą uważanego przez kapitanów za największy sukces wydawniczy zbioru morskich opowiadań „Falami pisane” (poczytaj o tym – kliknij). Utrwalanie na piśmie morskich zdarzeń, kultywowanie o nich pamięci – jest jednym z ważniejszych zadań Stowarzyszenia. Wspomniał też o właśnie przygotowywanej do wydania (również przez naszą Fundację) na zbliżające się 35-lecie Stowarzyszenia – „Kronice SKŻW„, napisanej przez kpt. ż. w. Leszka Góreckiego. Nam z kolei wypada się pochwalić już wcześniej wydanymi, autorstwa kpt. ż. w. Andrzeja Soysala „Kapitanowie oceanicznych szlaków„, obecnie przygotowywane wznowienie tegoż autorstwa „Wilhelm Gustloff – zagłada przyszła z głębin„, kpt. ż. w. Bohdana Kryspina „A pod stopami morze„, czy też wydaną „Kronikę SKŻW 2010-2011„.

Na zakończenie wyraził serdeczne podziękowanie wszystkim firmom i instytucjom zaangażowanym we wspieraniu działań Stowarzyszenia, a lista ta była długa i wielu znanych wymienionych zostało z Imienia i Nazwiska. Wręczone zostały pisemne słowa uznania za działalność w Radzie dotychczasowym jej członkom.

Były też słowa otuchy i życzenia owocnych obrad od Duszpasterza Ludzi Morza ks. Edwarda Pracza (również honorowego kapitana),

obraz nr 3

Kpt. ż. w. Wiktora Czappa z Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Szczecinie

obraz nr 4

prezesa PLO Romana Woźniaka

obraz nr 5

Komandora Andrzeja Kowalskiego z Marynarki Wojennej RP

obraz nr 6

kawalera Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski kpt. ż. w. Daniela Dudy, świeżo przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczonego

obraz nr 7

oraz ciepłe słowa od profesora Bolesława Mazurkiewicza.

obraz nr 8

A potem to już wybierali nową Radę na następną czteroletnią kadencję. 

obraz nr 9

 

A oto jej skład (z lewej strony przy Nazwisku ilość oddanych głosów):

1. (94) KRÓLIKOWSKI Andrzej – Przewodniczący
2. (83) KIN Andrzej – Skarbnik
3. (83) KRELLA Stefan – Wiceprzewodniczący
4. (81) MARZEC Marek
5. (75). GÓRECKI Leszek
6. (74) KARNAT Andrzej
7. (69) LEWKOWICZ Łukasz.
8. (68) CHAMSKI Wojciech
9. (62) BIDZIŃSKI Piotr – Sekretarz
10. (62) LACHOWICZ Ryszard
11. (59) MAZUR Grzegorz.
12. (57) PROSKURNICKI Mirosław
13. (55) PIOTRZKOWSKI Wiesław – Wiceprzewodniczący
14. (53) RUTKOWSKI Grzegorz

I tak z zawołaniem: „Wodzu prowadź!” składamy kpt. ż. w. Andrzejowi Królikowskiemu gratulacje z okazji ponownego wybrania na przewodniczącego Rady SKŻW X kadencji.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski (więcej fotek – galeria)

 

Źródło: http://oficynamorska.pl

Komentarze