Uroczysta Gala inauguruje Rok Mariusza Zaruskiego.

0
1270

 

Polski Związek Żeglarski ogłosił rok 2017 Rokiem Generała Mariusza Zaruskiego – żołnierza, pisarza, poety, malarza, żeglarza, taternika, a przede wszystkim wychowawcy młodzieży i działacza społecznego. 31 stycznia w Warszawie zostaną uroczyście zainaugurowane całoroczne obchody z udziałem przedstawicieli środowisk bliskich postaci generała Zaruskiego oraz młodzieży szkolnej.

31 stycznia o godz. 12:00 w Warszawie w Centrum Olimpijskim PKOl odbędzie się Gala Roku Mariusza Zaruskiego. Została zorganizowana w 150. rocznicę urodzin Generała, postaci znaczącej dla środowiska żeglarskiego i stanowi inaugurację całorocznych celebracji. Przygotowane przez Polski Związek Żeglarski obchody skierowane są do dzieci i młodzieży w całej Polsce, a ich zadaniem jest przypomnienie niezwykłej postaci i jej dorobku. Mariusz Zaruski był człowiekiem wielu talentów i aktywności, postacią niezwykle inspirującą dla młodego pokolenia, a jego sylwetka warta jest przypomnienia z okazji rocznicy urodzin.

 

obraz nr 1

Na Galę inaugurującą całoroczne obchody organizatorzy zaprosili uczniów i wychowawców szkół, którym patronuje Generał, aby raz jeszcze przypomnieć jego dokonania i podzielić się doświadczeniami w zakresie programów wychowawczych nawiązujących do postaci patrona, które placówki oświatowe opracowały na własne potrzeby.

Do udziału w uroczystości zostały zaproszone także organizacje, które związane są z postacią Generała, jak Yacht Klub Polski, którego Zaruski był współzałożycielem w 1924 r., Liga Morska i Rzeczna, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, powstałe z inicjatywy Zaruskiego, a także środowiska harcerskie.

Rok Mariusza Zaruskiego to ważne przedsięwzięcie dla naszego środowiska, powiedział Maciej Olszewski, koordynator obchodów, przewodniczący Komisji Kultury, Etyki i Mediów Polskiego Związku Żeglarskiego. Chcemy przybliżyć tę postać młodzieży szkolnej, stąd liczne konkursy o zasięgu ogólnopolskim, bardzo zróżnicowane, plastyczne, fotograficzne i literackie. Chcemy aktywizować młodzież i odświeżyć wizerunek Generała, przybliżyć młodym ludziom tę niezwykłą postać.

W ramach Roku Zaruskiego zostanie wydany przez Pocztę Polską znaczek poświęcony postaci Generała, który to będzie miał premierę podczas Gali, zorganizowana zostanie w Gdańsku konferencja popularno-naukowa połączona z panelem dyskusyjnym z udziałem młodzieży, a ekspozycje oraz prezentacje multimedialne zostaną pokazane podczas festiwali szantowych, podróżniczych oraz imprez turystycznych w miastach na terenie kraju. Planowane jest wydanie okolicznościowej gazety ilustrującej obchody oraz podsumowującej dotychczasowe dokonania w zakresie upowszechniania wiedzy o generale Zaruskim. Polski Związek Żeglarski wystąpił także z propozycją ustanowienia Nagrody imienia Mariusza Zaruskiego dla osób i instytucji, które w szczególny sposób nawiązują swą działalnością do postaci Generała i przyczyniają się do pielęgnowania pamięci o nim.

 

Komentarze