Ukończono budowę portu nad Jeziorakiem

0
656

 

 

15 maja – po 12 miesiącach prac – ukończono budowę portu śródlądowego w Iławie. Najnowocześniejszy obiekt tego typu na Warmii i Mazurach powstał na południowym krańcu Jezioraka – najdłuższego jeziora w Polsce.

Port wybudowany został przy ulicy Chodkiewicza, na miejscu wysłużonych obiektów Międzyszkolnego Ośrodka SportowegoJego budowa pochłonęła blisko 15,5 miliona złotych, z czego ponad 9 milionów złotych pochodziło ze środków Unii Europejskiej.

Obiekt wraz z Aleją Żeglarską, wzdłuż której znajdą się pamiątkowe tabliczki, upamiętniające wybitnych żeglarzy, miłośników żeglarstwa i osoby, które przyczyniły się do popularyzacji i rozwoju sportów wodnych w Polsce i nad Jeziorakiem, otwarty zostanie w ostatni weekend czerwca.

 

 

W ramach realizacji inwestycji powstały cztery nowe obiekty. W Centrum Obsługi Pasażerów – budynku zlokalizowanym w północnej części portu – znalazły się: poczekalnia, punkt gastronomiczny z tarasem widokowym, kiosk oraz toalety i umywalnie. Bosmanat mieści salę konferencyjną, salę odpraw dla załóg, pokoje biurowe i połączony jest z budynkiem techniczno-socjalnym, w którym umiejscowiono między innymi pokoje dla osób poszkodowanych na wodzie, pokój pierwszej pomocy, a także warsztat do bieżących drobnych napraw statków, zewnętrzny punkt zmywania naczyń, pralnię i umywalnie. W części towarowej portu wybudowano hangar z 12 miejscami dla jednostek pływających. 

Na umocnionym nabrzeżu, przy falochronie i pomostach, w części pasażerskiej i towarowej portu, udostępnione zostały stanowiska cumownicze dla różnego rodzaju jednostek – od jachtów turystycznych, przez statki żeglugi regularnej, aż po statki towarowe. Zamontowana została teżdźwignica do slipowania łodzi. Funkcjonowanie obiektu wspomagać będzie Elektroniczny System Obsługi Klienta.

 

Inwestorem przedsięwzięcia był samorząd Powiatu Iławskiego, który wraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Iławie odpowiadał za realizację całości inwestycji. Za przebudowę drogi dojazdowej wraz z budową chodników i parkingu odpowiedzialna była Gmina Miejska Iława. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” z Iławy oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „SANMEL” z Brodnicy. Funkcję inżyniera kontraktu pełniła firma „INSPEC” z Olsztyna.

 

Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 – „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, Działania 5.1 – „Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury transportowej, warunkującej rozwój regionalny”, Poddziałanie 5.1.4 – „Infrastruktura portowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Budowa portu śródlądowego w Iławie to szansa na dalszy rozwój turystyki nad Jeziorakiem, który znajduje się na zapleczu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, łączącej Antwerpię z Kłajpedą i „Pętli Żuławskiej”. Dzięki Kanałowi Elbląskiemu, który w ostatnich latach został zrewitalizowany, Jeziorak – najdłuższe jezioro w Polsce, ma połączenie z Bałtykiem.

Komentarze