Sympozjum „Budowa tunelu pod Martwą Wisłą”

0
1039
24 stycznia br. w gdańskim centrum wystawienniczym AMBER Expo odbyło się sympozjum poświęcone budowie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Tunel jest elementem tzw. Trasy Słowackiego (poczytaj tu – kliknij) , w planach łączącej gdański port lotniczy z portem morskim. Dokładniej stanowi zasadniczą część IV etapu budowy tej trasy na odcinku łączącym Węzeł Marynarki Polskiej z Węzłem Ku Ujściu. Budowa tej przeprawy obejmie dwa równoległe do siebie tunele z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Będą ze sobą połączone siedmioma mini-tunelami, mającymi stanowić drogi ewakuacyjne. W najgłębszym miejscu pod Wisłą będzie sięgał ok. 35 m. Jego całkowita długość wyniesie ok. 1,4 km, w tym część drążona nieco powyżej 1 km.
Idea sympozjum zrodziła się, albo raczej wynikła z dość dużego wzrostu w ostatnich latach ilości inwestycji infrastrukturalnych – znacznie finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Staje się zatem bardzo wskazane udostępnianie wszelkich możliwych informacji związanych z poszczególnymi wielkimi i skomplikowanymi technologicznie krajowymi budowami. Znaczącym jest fakt, że sympozjum takie, jako pierwsze zostało zorganizowane w Gdańsku – w związku z unikalnym charakterem i pierwszą w naszym kraju inwestycją budowy tunelu drogowego przy użyciu urządzeń wiercących z głowicami tunelowymi, w tym przypadku tzw. TBM (z ang.: Tunnel Boring Machine) – produkcji firmy HERRENKNECHT AG ze Schwanau w Niemczech. 

I trzeba przyznać, sala konferencyjna była pełna, z jedynie rzadko prześwitującymi pustymi krzesłami – zainteresowanie sympozjum wzbudziło wielkie, a zjechali na nie goście z całego kraju. Organizacja imprezy przypadła Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Politechnice Gdańskiej, organizacji pracodawców Pracodawcy Pomorza. Patronat honorowy nad całością przyjął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, natomiast przewodniczył Komitetowi Naukowemu sympozjum prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz.

Wszystkich przywitał Ryszard Trykosko (przewodniczący PZITB)

obraz nr 1

oraz Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

obraz nr 2

Na okoliczność sympozjum wypowiedzieli się: przedstawiciel Ministerstwa TBiGM Janusz Żbik 

obraz nr 3

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

obraz nr 4

Prezes Zarządu Pracodawcy Pomorza dr Zbigniew Canowiecki

obraz nr 5

natomiast o Porcie Gdańsk i jego tendencjach rozwojowych powiedział dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej, Marketingu i Promocji ZMPG SA Julian Skelnik.

obraz nr 6

Z referatem o roli i znaczeniu tunelu pod Martwą Wisłą w rozwoju regionu i metropolii wystąpił prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka z Politechniki Gdańskiej.

obraz nr 7

* * *

Na zorganizowanej w przerwie konferencji prasowej prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podkreślił, jak ważną rolę mogą i powinny odegrać media w zaszczepianiu w społeczeństwie informacji i idei budownictwa i inwestycji infrastrukturalnych – inwestycji swoim przeznaczeniem i szerzej pojętą służebnością społeczeństwu nakreślających przyszłe lata jego funkcjonowania, których głównym zadaniem jest poprawa jakości życia. 

obraz nr 8

 

Sekretarz PZITB Wiktor Piwkowski zapowiedział ogólnokrajową organizację podobnych konferencji i sympozjów, mających za zadanie rozpowszechnienie wiedzy o pracy polskich inżynierów budownictwa, ich wielkim wkładzie w rozwój kraju – nie tylko w celu osiągnięcia wielkiego efektu technologicznego, ale i społecznego – takie budowy mają odbić się szerokim echem, przez co na pewno wzrośnie świadomość ich znaczenia cywilizacyjnego i poparcia społecznego.

obraz nr 9

Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki podkreślił jak ważne z punktu widzenia naszej gospodarki morskiej jest stworzenie zaplecza komunikacyjnego portów morskich z budowanymi w Polsce autostradami, stworzenie (jak stwierdził zaniedbanego już w latach 80. XX wieku) zaplecza komunikacji poprzez Bałtyk z południem Europy – dotąd skrupulatnie wykorzystywanego przez Niemców.

obraz nr 10

Powstał też temat kuriozalnych sytuacji na drogach prowadzących do portów, gdzie kierowcy karani są za przekraczanie na nich załadowania swoich pojazdów często kilkutysięcznymi mandatami, tylko dlatego, że nie mocnych ani chętnych dla prawidłowej (mimo istnienia właściwej ustawy) regulacji zaklasyfikowania tych dróg, jako prowadzących do granicy państwowej – dróg krajowych (na których dopuszczalne ładowności są większe) – odpowiedź nie padła, minister Janusz Żbik (specjalista od spraw budownictwa komunalnego)

obraz nr 11

odesłał do ministra właściwego – Tadeusza Jarmuziewicza – nieobecnego na sympozjum.

* * *

Później nastąpiła już właściwa część sympozjum, czyli omówienie wszelkich czynników, które doprowadziły do budowy oraz przybliżenie sposobów realizacji wiercenia tunelu z powiązanego punktu widzenia ekonomicznego, funkcjonujących wokół portu gdańskiego przedsiębiorstw i aspektów środowiska naturalnego.

A dokładniej wypowiedzieli się:
–    w temacie rozwoju układu drogowego w Gdańsku – dr inż.Lech Michalski z Politechniki Gdańskiej, z zapowiedzią nowej jakości w funkcjonowaniu układu i poprawie dostępności do obszarów portowych;

obraz nr 12

–    o warunkach hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych – czyli o wszystkich możliwych warunkach, przeszkodach i zagrożeniach ze strony środowiska naturalnego, z którymi przyjdzie się zmierzyć inżynierom podczas wierceń opowiedzieli dr inż. Beata Jaworska-Szulc i mgr inż. Bohdan Buca z Politechniki Gdańskiej;

obraz nr 13

obraz nr 14

–    o tym, jakie były przymierzenia do potencjalnych rozwiązań budowlanych tej przeprawy drogowej oraz dlaczego wybrano właśnie wariant drążenia tunelu pod Martwą Wisłą opowiedział prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz, drobiazgowo przedstawiając czemu nie zostały wybrane propozycje budowy mostów: wiszącego, podnoszonego i obracanego oraz tunelu w otwartym wykopie czy zatapianego. I tak z punktu widzenia przemysłu, drogi żeglugowej, nabrzeży portowych i zlokalizowanych na nich konkretnych obiektów przemysłowych, aby nie powodować zakłóceń dla codziennie korzystających z tego fragmentu portu – wybrano wariant tunelu drążonego – jako jednocześnie pionierskiego w naszym kraju rozwiązania w komunikacji drogowej;

obraz nr 15

 
 

–    o doświadczeniach swojej firmy z funkcjonowaniem miejskich tuneli drogowych opowiedział Paul Russell – dyrektor generalny Egis Road & Tunnel Operation z Irlandii;

obraz nr 16

–    panel dyskusyjny (z udziałem prelegentów odpowiadających na pytania z sali) rozpoczęła mgr inż. Hanna Dzikowska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, wypowiadając się w temacie lokalizacji inwestycji i jej wpływu na obszary chronione; 

obraz nr 17

 

Po kolejnej przerwie swoje wykłady przeprowadzili:
–    dr Robert Bęben z Uniwersytetu Gdańskiego – po zanalizowaniu wybranych propozycji rozwiązań projektowych (omówionych wcześniej przez prof. Bolesława Mazurkiewicza) oraz ich oddziaływań na istniejącą infrastrukturę drogową, portową, stoczniową i bazy paliwowej – przybliżył ekonomiczne zalety wyboru tunelu drążonego;

obraz nr 18

–    o przyszłej eksploatacji, wymaganym dzisiaj parametrom technicznym, o technologii budowy i bezpieczeństwie jej realizacji wykład poprowadził prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki z Firmy Keller Polska z Gdyni;

obraz nr 19

–    dlaczego właśnie głowice TBM? (znaczy do różnego rodzaju gruntów wykorzystuje się różne głowice) – o tym i o warunkach geotechnicznych i hydrogeologicznych gruntu do wierceń, a także dlaczego warto tak kręcić opowiedział mgr inż. Dymitr Petrow-Ganew, reprezentujący HERRENKNECHT AG; 

obraz nr 20

–    o systemach deskowania – czyli przygotowania tunelu do zalewania betonem, aby został zachowany założony projektowo jego kształt, czyli jak to się robi szybko, sprawnie i bezpiecznie opowiedział mgr inż. Radosław Pachulski z Firmy PERI Polska.

obraz nr 21

Potem wszelkie zapytania i wątpliwości słuchaczy rozwiązywali prelegenci w panelu dyskusyjnym.

obraz nr 22

Trzeba powiedzieć, że nie widać było wśród słuchaczy konferencyjnych objawów znudzenia i ziewania – wszyscy z dużym zainteresowaniem śledzili przebieg sympozjum. Chwaląc prelegentów, należy przyznać, że swoim sposobem przedstawienia wiedzy (profesjonalizm, płynność wymowy i brak „dukania”) potrafili to zainteresowanie wzbudzić (czego kolejnym sympozjom i konferencjom życzymy).
Na zakończenie, całość tego dnia podsumował profesor Bolesław Mazurkiewicz, z właściwą sobie swadą zapraszając wszystkich na przygotowany ciepły i już wyczuwalny zapachowo na sali obrad pyszny poczęstunek…

obraz nr 23

 
A dzień ten zatrzymał w kadrze i opisał
Cezary Spigarski (więcej fotek – galeria)
PS.

Wszystkie referaty w formie czasopisma zostały wydane drukiem jako 1-szy tegoroczny zeszyt „Inżynierii i budownictwa”. Jako, że uczestnicy sympozjum zostali nim obdarowani i są już z nim obeznani, a że pismo rozprowadzane jest odpłatnie – nie wypada nam prosić o udostępnienie go w formie pliku pdf. Aby więc poznać dokładnie co prelegenci mieli do opowiedzenia – najlepiej wejść w kontakt z redakcją – kliknij tu.

Była też następnego dnia możliwość wizualnej oceny stanu prac na placu budowy – inżynierowie budujący tunel byli przez kilka godzin do dyspozycji i udzielali wyjaśnień na miejscu wszystkim chętnym i ciekawym przebiegu budowy. Widoczne na zdjęciach żółte elementy to ścieralne części tarczy TBM (w tym wypadku o średnicy 12,2 m) – rozmieszczone na niej czujniki informują o zużyciu tych elementów i zapobiegają jej zniszczeniu.

obraz nr 24

 

Komentarze