Start w ciągu 48 godzin

0
669

W związku ze sprzyjającymi warunkami meteorologicznymi, start Romana
Paszke do próby pobicia rekordu w samotnym opłynięciu świata nastąpi
najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 48 godzin.

Źródło: http://paszke360.com/ 

Komentarze