Rozporządzenie o patentach żeglarskich i motorowodnych podpisane 9 kwietnia!

0
225

 

9 kwietnia po południu Ministra Joanna Mucha podpisała spóźnione o pół roku rozporządzenie o uprawianiu turystyki wodnej tworzące nowy system uprawnień żeglarskich i motorowodnych.
Dotychczas nadane patenty na podstawie zapisów ustawy zachowują swoją ważność, ale można je wymieniać na nowe, ustalone w tym rozporządzeniu.
ŻEGLARSKIE Od tego roku będą 3 patenty: Żeglarz Jachtowy (wymagany wiek od 14 lat i egzamin), Jachtowy Sternik Morski (połączono SJ z JSM; wymagany wiek od 18 lat, 200h stażu morskiego i egzamin) i Kapitan Jachtowy (wymagane 1200h stażu po uzyskaniu JSM).
MOTOROWODNE Od tego roku będą 3 patenty : Sternik Motorowodny (wymagany wiek od 14 lat i egzamin), Motorowodny Sternik Morski (połączono SSM z MSM; wymagany wiek od 18 lat, 200h stażu morskiego i egzamin) oraz Kapitan Motorowodny (wymagane 1200h stażu po uzyskaniu MSM).
Ponadto nadal mają funkcjonować licencje na holowanie narciarza i statków powietrznych oraz patent Mechanika Motorowodnego do obsługi dużych siłowni.
Rozszerzono uprawnienia Sternika Motorowodnego na śródlądziu ale ograniczono jego prawo do prowadzenia jachtów motorowych na morzu z 24 na 12 metrów. 
Niestety Kancelaria Premiera zavetowała liberalny projekt MSiT z lutego 2013 dopuszczający do zdobywania stopni morskich młodzież od 16 roku życia oraz pozwalający prowadzić posiadaczom wszystkich stopni jachty o długości do 24 metrów (zgodnie z Konwencją Londyńską).
Szczegóły rozporządzenia powinny być znane po jego opublikowaniu w ciągu najbliższych kilku dni w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 14 dni po publikacji.

Academia Nautica

https://www.facebook.com/events/566412443380169/

Komentarze