ROZPOCZĄŁ SIĘ I STUDENCKI REJS NAUKOWO-BADAWCZY INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

0
464

 

W piątek 24 lipca rozpoczął się I Studencki Rejs Naukowo Badawczy na jachcie Zjawa IV, którego Armatorem jest Centrum Wychowania Morskiego ZHP. Rejs zorganizowany został przez grupę  studentów i naukowców z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynatorem przedsięwzięcia jest studentka UG, Justyna Dereń.

 

Członkowie zespołu naukowego zaokrętowali się na się na Zjawę w norweskim porcie Sandnes, położonym na krańcu fiordu Gandsfjorden, nieco ponad 9 mil na południe od Stavanger. Po zaokrętowaniu Kapitan Rafał Klepacz przeprowadził dla załogi przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i Zjawa IV wyruszyła w kierunku Stavanger. Dalsza trasa rejsu prowadzić będzie przez  wody Morza Północnego, Cieśnin Duńskich i Morza Bałtyckiego.

Podstawowe działania zespołu naukowego  obejmować będą wykonywanie w określonych punktach trasy rejsu serii  pomiarów podstawowych parametrów fizycznych wody morskiej, takich jak zasolenie, temperatura czy przezroczystość. Uzyskane wartości zostaną porównane z pomiarami dokonanymi przez operującego równoczasowo na tym samym akwenie satelitę badawczego.

 

Nasze pomiary mogą przyczynić się do lepszego poznania tego akwenu, oraz ułatwią stworzenie profilu poziomego zmienności podstawowych parametrów wody na przebytym przez nas odcinku. Dodatkowo w każdym punkcie pomiarowym zostanie pobrana próbka wody, która po powrocie zostanie przeanalizowana w laboratoriach pod kątem chemicznym jak i składu jakościowego fito- oraz zooplaktonu tego obszaru.  – mówi Katarzyna Mojsa, jedna z uczestniczek rejsu.

Drugim zadaniem uczestników rejsu będzie pobranie z rejonów przybrzeżnych próbek do badań zoologicznych. Studenci pobierać będą organizmy takie jak: skorupiaki z rodziny obunogów (Amphipoda) i równonogów (Isopoda), małże z rodzaju Ensis oraz mikrofitobentos – przede wszystkim okrzemki (Bacillariophyceae).

Patronat honorowy nad I Studenckim Rejsem Naukowo-Badawczym Instytutu Oceanografii objęli: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek oraz Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek. Rejsowi patronują także Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Królikowski oraz Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Gdańskiego. Patronat medialny nad rejsem objęły  Rzeczpospolita, SailPortal oraz SailBook.pl

Komentarze