Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu SailBook.pl.

Operatorem serwisu jest Maristo sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia.


§1 Wstęp

1. Poniższy Regulamin obowiązuje w całym Portalu SailBook.pl, dotyczy wszystkich zarejestrowanych Użytkowników oraz określa prawa i obowiązki każdego z nich.
2. Korzystanie z portalu jest bezpłatne (wyłączając funkcje wyraźnie oznaczone jako płatne).


§2 Definicje

Portal– strona internetowa o adresie www.SailBook.pl, którego operatorem jest Maristo sp. z o.o.. Portal ma charakter informacyjno-społecznościowy, przeznaczony jest dla fanów sportów wodnych. Każdy zarejestrowany Użytkownik może współtworzyć Portal poprzez dodawanie plików graficznych, filmów, linków do innych serwisów, komentarzy oraz prowadzenie bloga.

Użytkownik – osoba fizyczna, bądź firma posiadająca Konto w Portalu.

Konto – jest to zbiór zapamiętanych ustawień i zasobów indywidualnych dla każdego Użytkownika, zostają one wyświetlone w formie Profilu Użytkownika. Konto posiada każdy Użytkownik Portalu.

Komentarz - osobista ocena/wypowiedź wystawiona przez Użytkownika.

Nazwa użytkownika (login) – Indywidualna nazwa Użytkownika, pod którą Użytkownik jest widoczny w Portalu.


§3 Rejestracja, prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna, bądź firma która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Portalu zakończoną skutecznym założeniem Konta.
2. Podczas rejestracji należy podać następujące dane: (wymagane) imię i nazwisko (nazwa firmy), nazwa użytkownika, e-mail i hasło.
3. Każdy nowy Użytkownik, rejestrujący się w Portalu, akceptuje niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych koniecznych do utrzymania i korzystania z profilu Użytkownika (w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych), potwierdza autentyczność danych oraz zgadza się na otrzymywanie od Portalu  informacji handlowych. Użytkownik zarejestrowany ma prawo edytować swoje dane lub usunąć swoje konto. Nazwa Użytkownika nie może zawierać żadnych danych kontaktowych, numerów skype, numerów telefonów, numeru GG i tym podobnych. Nazwa użytkownika nie może być żadną formą reklamy ani nie może zwierać słów powszechnie uznanych za wulgarne.
4. Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu SailBook.pl:
a) nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami,
b) rejestracji własnego profilu,
c) wyrażania swoich opinii w grupach dyskusyjnych, w blogach, podpisach pod zdjęciami/filmami,
d) wyrażania swoich opinii na temat plików innego Użytkownika poprzez komentarz pod plikiem,
e) umieszczania plików graficznych, filmów, linków do innych serwisów,
f) prowadzenia bloga,
g) każdy zarejestrowany Użytkownik ma ograniczonemiejsce na serwerze Portalu przeznaczone na dodane pliki,
h) odbierania i wysyłania bieżących wiadomości.

5. Niedopuszczalnie jest umieszczanie przez Użytkownika materiałów sprzecznych z prawem, w tym z dobrymi obyczajami, lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste, a także treści wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, rasistowskich, propagujących nazizm oraz uważanych powszechnie za obraźliwe.
6. Niedozwolone jest rozpowszechnianie, rozsyłanie lub umieszczanie w portalu informacji handlowych bez zgody administratorów Portalu.
7. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Portalu oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego usuwania, uszkadzania, niszczenia, zmieniania lub utrudniania dostępu do Portalu, zakłócania pracy systemów i sieci informatycznych.
8. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
9. Każdy z Użytkowników Portalu SailBook.pl zobowiązany jest do korzystania z usług portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu.
b) przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
10. Użytkownik nie ma prawa do:
a) zamieszczania danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi ) takich jak: numery komunikatorów, telefonów, adresów e-mail.
b) korzystania z Kont innych Użytkowników oraz udostępnianie własnych Kont nieupoważnionym osobom.


§4 Dodawanie plików

1. Dodając pliki do Portalu SailBook.pl, Użytkownik oświadcza, iż jest autorem plików albo posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie plików w Portalu.
2. Administrator Portalu SailBook.pl ma prawo odrzucić lub usunąć pliki Użytkownika, bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
3. Zabronione jest umieszczanie plików o innej tematyce niż tematyka Portalu SailBook.pl.


§5 Prawa i obowiązki operatora

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści.
2. Portal SailBook.pl nie udziela  gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy Portalu będą działały w sposób prawidłowy.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Portalu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
4. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania treści w nim zawartych.
5. Operator nie bierze żadnej odpowiedzialności za łamanie przez Użytkowników praw autorskich osób trzecich.
6. Operator będzie redagował, skracał albo usuwał z Portalu materiały i komentarze sprzeczne z prawem, w tym z dobrymi obyczajami, lub naruszające prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Informacje o takich materiałach i komentarzach należy zgłaszać Operatorowi.
7. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego, bezterminowego usunięcia Konta Użytkownika lub zablokowania Użytkownikowi pewnych funkcji Portalu, jeżeli ten nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu.


§6 Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia w Portalu.
2. Regulamin będzie aktualizowany w miarę potrzeb, a o wszystkich zmianach zarejestrowani Użytkownicy będą powiadamiani poprzez wiadomość  przesłaną na Konto Użytkownika. Po aktualizacji należy ponownie zapoznać się z treścią Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
3. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację zarówno powyższego Regulaminu, jak i zasad Netykiety.

Powrót

Partnerzy

PG Smoki Północy Pod Omegą Ocean Sails Ocean TEAM WakeShock Biszcza Krzysztof Baranowski Polski Klub Morski Tour de Fun Morskie Widziadła - Elba, Korsyka, Sardynia – rejs gentelmenów Marine Insight Karol Jabłoński Polacy Dookoła Świata Henri Lloyd SSI Jerzy Kuliński Aero Vaerft Team Klimatyzacja Dinghy Atlantic Morka SOLOVELA.NET ODYSEA Władka Wagnera Sunreef Yachts Navslide Rumszewicz Sailing Oficyna Morska Mazurscy Sternicy SailForum Pogodynka.pl Marynistyka BRJ Design My Sailing Selden Mast CSB Arek Rejs Photography Puchar Polski Jachtów Kabinowych Jachtklub Elbląg Bliski Caraibic Eco Marine Power Studio Borlenghi Warmia i Mazury POZMiW AlmaPress Milka Jung Krzysztof Baranowski WFoil Group Zew Oceanu SailBookArnia Navicula Baatsans.no SSPW Porty 24 International Moth Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 ServiolaBcn Jacht Film ZOZŻ Dansk Sejlunion WaveINN PSKite Navinord
FB
Rejsy
Twitter
powrót