Regaty o Puchar Korsarza 2015

0
700

 

Regaty odbędą się™ 8 sierpnia 2015 r. na Zatoce Gdań„skiej.
Organizatorem regat jest PKM Gdańsk, portem regat jest Twierdza Wisłoujś›cie.

Komunikat Organizatora regat o Puchar Korsarza 2015.
Informujemy, że nastąpił‚a zmiana miejsca przyjmowania zgł‚oszeń„ do regat.  W związku z powyższym ulega zmianie punkt 3.1 Zawiadomienia o Regatach:

3.1 Zgł‚oszenia do regat będą… przyjmowane w Biurze Przystani Jachtowej
Sienna Grobla II 80-752 Gdańsk, ul. Na Stę™pce 6, w godz 16.00-20.00 w dniu 07 sierpnia 2015 r.

Przystań Jachtowa Sienna Grobla II jest przystanią… rezerwową w przypadku
braku wolnych miejsc w Twierdzy Wisł‚oujście w ramach regat o Puchar Korsarza.

Nr konta PKM: 97 1160 2202 0000 0000 5163 5165

Regulamin regat do pobrania.

Formularz zgłoszeniowy

Instrukcja żeglugi

www.pkm.gda.pl 

Komentarze