Przewodnik „Żeglarstwo na Pomorzu Zachodnim”

0
344
POLECAMY
 
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski
 
wydał przewodnik pt.:
 
„Żeglarstwo na Pomorzu Zachodnim”.
 
 
Przewodnik ułatwia żeglarzom i turystom zaplanowanie wodnych wędrówek po akwenach Pomorza, dając możliwość spędzenia urlopu w sposób ciekawy oraz niezwykle atrakcyjny. Jest napisany w sposób prosty, komunikatywny, obrazowy, a do tego pięknie i staranie wydany.
 
 
W książce znajdziecie:
 
– mapy żeglarskie polsko-niemieckiego pogranicza od wyspy Rugii do Darłowa,
– opis 80 portów i przystani (w tym informacje o atrakcjach turystycznych, zdjęcia i mapy portów),
– opis szlaków żeglarskich Pomorza Zachodniego,
– firmy czarterujące jachty w tym regionie,
– regionalne programy żeglarskie, dzięki którym szkolona jest młodzież,
– informacje o ratownictwie i otrzymywaniu prognoz pogody (dla zachodniego Bałtyku),
– kontakty z ważniejszymi portami Pomorza Zachodniego i leżącymi nad akwenami zachodniego Bałtyku, 
– literaturę żeglarską,
– 220 fotografie (zarówno portów, akwenów, jak i zachodniopomorskiej przyrody),
– informacje o regionalnym kajakarstwie, (rzeki, trasy kajakowe, informacje praktyczne).
 
 
Książkę można zakupić w siedzibie naszego okręgu żeglarskiego, Szczecin ul. Dworcowa 19, w cenie 70 zł.

Możliwa jest również wysyłka pocztą po dokonaniu wpłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I/O Szczecin 8212 4038 1311 1100 0043 756940 z dopiskiem Książka Owczarskiego (proszę i podanie imienia, nazwiska oraz adresu wysyłki).
Łączny koszt w tym przypadku 85,50zł.

 

obraz nr 1

 
Za zgodą: http://zozz.com.pl/ 

 

Komentarze