Przestępczość na morzu

0
637

Przestępstwa popełniane na morzu mają równie długą historią jak te popełniane na lądzie. Ich charakter zmienił się i ewoluował na przestrzeni lat, w zależności od okresu, w jakim występowały, ale skutki są równie poważne. Przez przestępczość na morzu rozumiemy nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i towarów w branży, ale również komplikacje w sferze ekonomicznej.

Obecnie mamy do czynienia z kilkoma rodzajami przestępstw, z których każde prowadzi do utraty życia lub mienia. Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

1. Piractwo morskie –  To jedna z największych współczesnych zbrodni. Powoduje ogromne straty finansowe i uszczerbek na zdrowiu członków załogi zaatakowanych jednostek. Jest prawdopodobnie najbardziej znanym przestępstwem, do jakiego dochodzi na morzu, a także głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa morskiego.

 

2. Nieuprawnione przekroczenie granic – Na przekroczenie granic morskich jakiegokolwiek narodu, statek musi uzyskać zgodę od rządu tego kraju. Żeglarstwo na wodach danego kraju bez jego zgody jest przestępstwem i podlega karze.

 

3. Przemyt egzotycznych roślin i zwierząt – Głównie ze względów na kwarantannę, nie jest legalne przywożenie egzotycznych roślin i zwierząt do kraju bez odpowiedniego zezwolenia. To przestępstwo podlega karze grzywny, a w niektórych przypadkach – więzienia.

 

4. Handel narkotykami – Jest to jeden z najbardziej powszechnych rodzajów przestępczości na morzu. Przewożenie nielegalnych narkotyków na statku, w celu ich dalszego rozprowadzania, jest poważnym przestępstwem, w większości krajów karane więzieniem.

 

5. Nielegalny transport broni i artylerii – Ze względu na specyficzny charakter tych dóbr, tylko niektóre statki są uprawnione do przewozu broni, nawet jedynie w celu transportowym. Wniesienie broni na statki do tego nieupoważnione, jest karalne. Ponadto, w razie wypadku statek, który nie jest przystosowany do obsługi i przechowywania takich materiałów, może stanowić poważne zagrożenie dla załogi oraz innych jednostek znajdujacych się w pobliżu.

 

6. Uchylanie się od podatków – Liczba armatorów próbujących uniknąć podatków poprzez fałszywą dokumentację lub niewłaściwą specyfikację ładunku szybko rośnie, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu.

 

7. Żeglowanie lub rybołówstwo na nieautoryzowanych obszarach – Obecność statku w nieautoryzowanym miejscu w jakimkolwiek celu, podobnie jak połów ryb w obszarach, które nie są do tego przeznaczone, jest zbrodnią i podlega karze.

 

8. Zanieczyszczanie wód oceanicznych – Zanieczyszczenie wód jest poważnym problemem i prawie wszystkie kraje z dostępem do morza/oceanu prowadzą bardzo rygorystyczną politykę wobec statków spuszczających nieczystości lub paliwo do wód przybrzeżnych.

 

9. Handel ludźmi – Przypadki przewożenia ludzi „na gapę” są dość powszechne w branży morskiej. Podróż do innego kraju bez odpowiednich zezwoleń jest poważnym przestępstwem, podobnie jak przewóz takich osób.

 

Sposoby poprawy bezpieczeństwa na morzu

Pomimo wszystkich wysiłków i ochrony wód, nielegalne procedery nadal mają się dobrze. Głównym powodem jest brak konkretnych granic, brak spójnego systemu kar oraz niedostateczna współpraca między poszczególnymi krajami. Sposoby, dzięki którym można zwalczać przestępstwa morskie, to między innymi:

~                    lepszy nadzór;

~                    wykorzystanie satelitarnego monitorowania;

~                    zaostrzone normy i przepisy;

~                    bardziej efektywne monitorowanie statków i portów;

~                    lepsze usługi kwarantanny.

Ważne jest to, aby kraje uświadomiły sobie luki w swoich systemach bezpieczeństwa i znalazły sposoby, aby udaremnić dalsze łamanie prawa.

 

Tłum. Izabela Kaleta

Źródło: http://www.marineinsight.com

Komentarze