Projekt MAST- Maritime Education and Sail Training for Young People

0
1497

Maritime Education and Sail Training for Young People (MAST) to innowacyjny projekt zainicjowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku…

…Obecnego armatora legendarnego polskiego żaglowca „Generał Zaruski”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013.
Podstawowym celem MAST jest wykorzystanie potencjału tradycyjnych żaglowców (w tym „Generała Zaruskiego”) do edukacji morskiej i szkolenia żeglarskiego młodzieży z krajów nadbałtyckich. Jest to możliwe dzięki współpracy partnerów ze Szwecji, Litwy, Danii i Polski, dysponujących szeroko pojętym doświadczeniem żeglarskim i pedagogicznym.

Projekt MAST planowany był na lata 2011 – 2013. W tym czasie partnerzy musieli między innymi przygotować program edukacyjny, ustalić trasy i terminy rejsów, wybrać sposób rekrutacji uczestników i odpowiednio przeszkolić kadrę – instruktorów i nauczycieli. Ustalenia teoretyczne były weryfikowane podczas serii rejsów testowych prowadzonych na żaglowcach – szwedzkim Sarpenie, litewskim Brabanderze, duńskim jachcie Roret oraz polskich jednostkach: „Generale Zaruskim” i „Śniadeckim”. Zdobyte doświadczenia zostały opisane w Vademecum MAST, które służyć będzie jako podstawa do organizacji kolejnych tego typu inicjatyw. Docelowo planowane jest powołanie międzynarodowego stowarzyszenia MAST, które zrzeszać będzie obecnych partnerów projektu oraz wszelkie organizacje zainteresowane realizacją zajęć edukacyjnych na tradycyjnych żaglowcach.
Oferta projektu MAST skierowana jest przede wszystkim do młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, osób bez perspektyw rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Co ważne, uczestnicy rejsów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w MAST. Mogą natomiast rozwijać się w ramach projektu i po przejściu dodatkowych szkoleń, brać udział w kolejnych rejsach już jako młodzi instruktorzy/pomocnicy.
Całkowity budżet projektu to niemal 1 400 000 Euro, z czego 85% będzie refundowane ze środków unijnych, a pozostałe 15% stanowi wkład własny partnerów.

W latach 2012-2013 w 25 rejsach MAST wzięło udział niemal 300 uczestników. Dla większości była to pierwsza i jedyna okazja, by posmakować żeglarskiej przygody na pięknym tradycyjnym żaglowcu, poznać młodzież z innych krajów, odwiedzić zagraniczne porty i wziąć udział w spektakularnych imprezach jak zlot „Hanse Sail” czy regaty „The Tall Ship’s Races”.

Realizacja projektu wykroczyła poza wcześniej ustalone ramy czasowe i decyzją Komitetu Sterującego Programu PWT „Południowy Bałtyk”, projekt MAST będzie kontynuowany jeszcze w roku 2014. W 11 rejsach weźmie udział kolejnych 120 młodych ludzi. Mamy nadzieję że będą się dobrze bawić, a projekty takie jak MAST będą, w tej czy innej formie, miały swą kontynuację w przyszłości.

Zapraszamy na stronę www.mast-project.eu 

Komentarze