Powstał Pomorski Związek Żeglarski!

0
558

Pomorski Związek Żeglarski (w skrócie PoZŻ) – taką nazwę nosi od dzisiaj (tj. 11 maja) dawny Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Sejmik Nadzwyczajny zdecydował także o innych zmianach w Statucie organizacji.

Sejmik obradował w Gdyni. Delegaci reprezentujący kluby członkowskie Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, poza nazwą, zmienili również godło Związku (patrz obok). Teraz, w miejsce dotychczasowego symbolu Gdańska, widnieje w nim gryf pomorski.

                               

Przypomnijmy, że Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski dwukrotnie już zmieniał nazwę i symbol w swojej niemal półwiecznej historii. Osobowość prawną uzyskał w 1965 roku jako Gdański Okręgowy Związek Żeglarski. Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim był od 2001 r.

Zmiana nazwy i godła, choć najbardziej widoczne, to nie jedyne decyzje Sejmiku Nadzwyczajnego. Delegaci rozszerzyli także zakres działalności  Związku (co odzwierciedla przyjęta jego anglojęzyczna nazwa: Pomeranian Sailing Association) oraz wprowadzili zapisy usprawniające pracę jego władz.

– Naszym celem było stworzenie, wspólnie z klubami, takiego zespołu brzegowego, który umożliwi realizację pasji i marzeń pomorskich żeglarzy – powiedział do zgromadzonych delegatów prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski. – Dzięki wprowadzonym dzisiaj zmianom w Statucie będzie to możliwe. 

www.pozz.org.pl 

Komentarze