Powstaje Polska Ekstraklasa Żeglarska!

0
418

Start w maju 2015 w Szczecinie!!!

 

W sezonie 2015 każdy polski żeglarz regatowy będzie mógł wziąć udział w prestiżowych rozgrywkach klubowych –  w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej. Jak dotąd w polskim żeglarstwie nie istniała żadna krajowa rywalizacja klubowa na wysokim poziomie. To się zmieni w najbliższym roku wraz z debiutem polskiej ligi żeglarskiej, która oparta będzie na formule rozgrywek ligowych znanych z innych dyscyplin sportowych. Pomysł jest prosty: najlepsze polskie kluby żeglarskie spotykają się w trakcie całego sezonu na różnych akwenach regatowych i walczą o tytuł najlepszego polskiego klubu żeglarskiego. W pierwszym sezonie planowany jest udział 12 klubów z całej Polski. Każdy klub biorący udział wystawia jeden zespół składający się z najlepszych żeglarek i żeglarzy należących do klubu.

„Ekstraklasa ma stanowić platformę o najwyższym poziomie sportowym dla klubów i zawodników z całego kraju. Zawodnicy, zespoły i kluby powinny zaangażować się w ligę jako aktywni uczestnicy. Do ich dyspozycji oddajemy profesjonalną regatową flotę jachtów TOM28, znanych z regat Pucharu Świata Polish Match Tour. O zwycięstwie będą decydować umiejętności, a nie sprzęt. To idealne rozwiązanie dla zawodników, gdyż nie ma konieczności inwestowania, utrzymywania i transportu własnego jachtu, a są to niemałe kwoty.” – mówi pomysłodawca i organizator Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej – Maciej Cylupa z MT Partners.

 

Zawodnicy żeglować będą w załogach 4-osobowych na kilowych jachtach One-Design wyposażonych dodatkowo w spinakery. Kadrę każdego zespołu klubowego może stanowić maksymalnie 20 żeglarzy. Klub, który zdobędzie najwięcej punktów wygrywa Ekstraklasę. W przypadku większego zainteresowania ze strony klubów rozegrane zostaną regaty eliminacyjne, a sama liga rozgrana zostanie na dwóch poziomach.

W 2015 roku w ramach Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej planowanych jest rozegranie przynajmniej 4-ech dwudniowych imprezy w Szczecinie, Świnoujściu, Dziwnowie i Kamieniu Pomorskim. Wszystkie regaty w sezonie będą miały taki sam współczynnik. Pierwsze regaty odbędą się w maju, a zakończenie we wrześniu.

W grudniu 2014 rusza strona internetowa www.ligazeglarska.pl oraz profil na FB zawierający dodatkowe informacje. Zgłoszenia będą przyjmowane od 2 stycznia 2015. Zainteresowanych prosimy o kontakt info@ligazeglarska.pl.
POLSKA EKSTRAKLASA ŻEGLARSKA – REGULAMIN
                                     
CEL REGAT
Celem imprezy jest wyłonienie najlepszego Klubu Żeglarskiego w Polsce, promocja sponsorów zespołów oraz integracja uczestników regat.
ORGANIZATORZY
Organizatorem regat jest firma MT Partners s.j. Cylupa Szymański
Kontakt: Maciej Cylupa, info@ligazeglarska.pl,  Tel: 783 00 83 83
UCZESTNICY REGAT
W regatach mogą startować załogi zgłoszone do regat
W trakcie całego cyklu w załogach mogą następować zmiany zawodników
Każdy Klub może zgłosić kadrę maksymalnie 20 zawodników, którzy będą mogli reprezentować klub
Jeden zawodnik może reprezentować tylko jeden Klub w czasie całego sezonu
Załoga na każde regaty składa się z 4 osób, w tym sternika
Prowadzący jacht musi posiadać minimum patent Żeglarza Jachtowego
Zespoły mogą mieć dowolne nazwy

 

1 miejsce: 13 pkt
2 miejsce: 11 pkt
3 miejsce: 10 pkt
4 miejsce: 9 pkt
5 miejsce: 8 pkt
6 miejsce: 7 pkt
7 miejsce: 6 pkt
8 miejsce: 5 pkt
9 miejsce: 4 pkt
10 miejsce: 3 pkt
11 miejsce: 2 pkt
12 miejsce: 1 pkt

 

 

 

Wszystkie regaty zaliczane są do punktacji Ligi ze jednakowym współczynnikiem
W Lidze zwycięży ten Klub, który ze wszystkich regat zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku remisu o wyższej pozycji decydować będzie większa liczba wyższych miejsc.
OPŁATY i ZGŁOSZENIA DO REGAT
Zgłoszenia załóg do regat odbywać się będą drogą mailową do 2 stycznia do dnia 30 marca na adres info@ligazeglarska.pl
Do ligi zostanie przyjętych 12 zespołów.
W przypadku większej ilości zgłoszeń, zostaną zorganizowane regaty eliminacyjne i regaty w lidze wyższej (ekstraklasa) i niżej (2 liga)
Wpisowe do jednych regat (1 weekend) wynosi 1250 PLN od załogi.
Wpisowe do wszystkich regat Ekstraklasy w sezonie wynosi 5000 PLN
Dla zgłoszeń dokonanych do 31 stycznia, wpisowe zostanie obniżone do 1000 PLN na regaty i 4000 PLN na sezon.
Opłata wpisowa do regat jest wpłacana na konto organizatora
PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.  Załogi posiadające sponsorów mogą zamieszczać logo na własnej odzieży.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności  za  jakąkolwiek   szkodę   spowodowaną   przez   zawodnika  lub  jego  jacht wynikającą z udziału w regatach. Każda załoga przed regatami zobowiązana będzie do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 1000 PLN.
Organizator oświadcza, że posiada polisę OC organizatora regat.  

 

       Zdjęcia: Wiesław Seidler

 

 

                        

 

Komentarze