Posiedzenie European Boating Association

0
537

W OSTATNI WEEKEND (19-21 PAŹDZIERNIKA) ODBYŁO SIĘ W BODRUM (TURCJA) KOLEJNE POSIEDZENIE EUROPEAN BOATING ASSOCIATION).

Podczas tego ważnego zgromadzenia EBA dokonano m.in. zmiany Statutu stowarzyszenia. Do najważniejszych zmian należy wprowadzenie nowej definicji podmiotów tworzących EBA. Zgodnie z nowym zapisem EBA jest stowarzyszeniem zrzeszającym organizacje użytkowników łodzi rekreacyjnych (recreational boat user organizations). Zostały też doprecyzowane definicje i prawa członków EBA oraz procedura wyborcza władz stowarzyszenia ( Prezydenta i Komitetu Wykonawczego).

Walne Zgromadzenie EBA, w którym uczestniczył niżej podpisany wybrało jednego z trzech wiceprezydentów EBA Juraja Grocha z Czech zastąpił admirał Giancarlo Olimbo z Włoskiej  Federacji Żeglarskiej, który pokonał w tajnym głosowaniu Jaime Dardera z Hiszpanii.

Podczas obrad poruszono wiele spraw, z których najważniejsze dotyczyły:
• ustosunkowania się do dokumentu Komisji  Europejskiej na temat turystyki przybrzeżnej,
• oświadczenia EBA w sprawie rejestracji Jachtów,
•   oświadczenia w sprawie farm wiatrowych,
•   infrastruktury wodnych dróg śródlądowych,
•  zmian w tekście Recreational Craft Directive,
•  problemów dotyczących usuwania nieczystości z jachtów.
• postępowania ze starymi nieużywanymi łodziami.

Podczas spotkania zaproponowano powołanie specjalnego Inland Waterways Forum (forum śródlądowych dróg wodnych). Do udziału w pracach Forum zaproszono przedstawicieli organizacji wodniackich z Belgii, Francji, Austrii, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski.
Przedstawiciel PZŻ przedstawił informację  na temat pracy Komisji Warszawskiej Wisły i zakończonej niedawno  międzynarodowej konferencji i targów, które odbyły się we Wrocławiu.

Szczegółowsze sprawozdanie z posiedzenia EBA zamieszczone będzie na stronie internetowej  PZŻ pod adresem:
http://srodladzie.pya.org.pl/eba/historia_narad
Stanisław Latek

Komentarze