Morze to najlepszy wychowawca – warsztaty Niebieskiej Szkoły w Szczecinie

0
463

W najbliższy czwartek, 21 listopada w Szczecinie, w ramach Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej odbędą się pierwsze warsztaty Niebieskiej Szkoły realizowane przez Fundację STS Fryderyk Chopin. Warsztaty obejmą cały dzień, a udział w nich wezmą uczniowie Zespołu Szkół nr 8, XI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rzemieślniczych oraz SOSW dla dzieci niesłyszących.

Warsztaty Niebieskiej Szkoły to edukacyjna, bezpłatna propozycja uzupełniających zajęć dla palcówek edukacyjnych, głównie gimnazjów i liceów. Organizowane przez Fundację STS Fryderyk Chopin warsztaty obejmują wybrane zagadnienia wychowania morskiego. Ich celem jest promocja żeglarstwa nie tylko jako dyscypliny sportu, ale głównie sposobu życia, nauki, podróżowania, w końcu jako źródło niezwykle przydatnych w codziennym życiu umiejętności. Dodatkowym celem warsztatów jest rozbudzenie w młodych ludziach pasji i siły do realizowania własnych marzeń.

Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica przy Al. 3 maja 1A w Szczecinie. Swoją tematyką obejmą kilka obszernych zagadnień związanych z żeglarstwem – od typów żaglowców, przez zasady bezpieczeństwa na wodzie i podstawy nawigacji po podstawowe zasady życia i pracy na żaglowcu.

O godzinie 17.00 w Zespole Szkół nr 8 rozpocznie się otwarta dla szerokiej publiczności międzyszkolna sesja, w ramach której jej uczestnikom zostanie zaprezentowany program Niebieskiej Szkoły – projekt, który w formie dwumiesięcznych rejsów szkolnych z młodzieżą w doskonały sposób realizuje kluczowe aspekty wychowania morskiego. Spotkanie jest adresowane głównie do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale zapraszamy na nie również nauczycieli i wszystkie osoby zainteresowane wychowaniem morskim oraz rejsami Niebieskiej Szkoły.

A o godzinie 19.00 w kawiarni Starbucks Brama Portowa odbędzie się slajdowisko „Morskie opowieści”- pokaz zdjęć przeplatany opowieścią o szkolnych rejsach Niebieskiej Szkoły.To również spotkanie otwarte dla szerokiej publiczności.

Spotkania poprowadzą Piotr Jodkowski i Anna Karaszewska związani z Fundacją i żaglowcem STS Fryderyk Chopin. Zapraszamy do kontaktu wszystkie szkoły zainteresowane spotkaniami z Niebieską Szkołą oraz warsztatami realizowanymi przez Fundację.

Fundacja STS Fryderyk Chopin została powołana w czerwcu 2011 roku. Misją Fundacji i jest wychowywanie młodzieży w oparciu o doświadczenia zdobyte na morzu, które stanowią ogromną wartość w dalszym rozwoju młodych ludzi. Morze kształtuje charakter zmuszając do podejmowania wyzwań, pokonywania własnych ograniczeń i słabości, uczy pracy w zespole i podejmowania za ten zespół odpowiedzialności. Nauka podczas rejsu daje zdecydowanie lepsze efekty niż podczas zajęć w tradycyjnej szkole, ponieważ oprócz wiedzy książkowej młodzież poznaje nowe kultury, tradycje, języki, ludzi.

Rejsy edukacyjne na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin organizowane są od chwili jego powstania, tj. 1992 roku i adresowane są do młodzieży w wieku od 15 do 18 lat. Projekt Niebieskiej Szkoły to sprawdzone i skuteczne połączenie regularnej nauki według programu szkolnego z żeglugą oceaniczną. W każdym rejsie Niebieskiej Szkoły może wziąć udział maksymalnie 25 uczniów, przy czym 5 uczniów płynie bezpłatnie dzięki stypendiom fundacyjnym. Podczas licznych godzin na morzu młodzież odbywa codzienne zajęcia lekcyjne, poznaje uroki żeglarstwa, podstawy nawigacji oraz pracy przy żaglach, a odwiedzając zagraniczne porty odkrywa świat, poznaje inne kultury i tradycje. Ale w trakcie rejsów młodzi żeglarze uczą się nie tylko życia na statku – rejs Niebieskiej Szkoły to niezwykła lekcja odpowiedzialności za siebie i innych, która uczy współpracy w grupie i pokonywania własnych słabości. Przede wszystkim jednak to niesamowita przygoda!

„…praca młodych ludzi pod żaglami, na morzu, kształci siłę woli, solidarność i poczucie równości, ćwiczy wytrwałość i cierpliwość, jest przeciwieństwem zaściankowości, a synonimem światowości, uczy realizmu w myśleniu i postępowaniu. Kształtuje przyzwyczajenia i odruch pracy zespołowej, pomagania osobom słabszym, wyrabia i wzmacnia cechy przywódcze. Jest szkołą wychowania społecznego i obywatelskiego, pochwałą życia nieułatwionego, w trudzie własnych rąk, pośród żywiołu, który potrafi dostatecznie zahartować człowieka, aby odważnie stawił czoła problemom i wyborom życia codziennego.”

Adam Jasser, polski żeglarz, inicjator, organizator i kapitan rejsów Morskiego Wychowania Młodzieży

Komentarze