Modyfikacje PBP 2014 zatwierdzone!

0
532

W sobotę 15 marca w Gdyni odbyło się spotkanie członków Konferencji Pucharu Bałtyku Południowego, podczas którego zatwierdzono Regulamin PBP i Kalendarz Regat PBP, dokumenty obowiązujące w sezonie 2014 roku.

Dyskusje i konsultacje w sprawie kształtu obydwu dokumentów były prowadzone od października 2013 roku. Zasadnicze zmiany zostały wprowadzone na rzecz promowania regat o odpowiednio wysokim poziomie organizacyjnym i regatowym, ze szczególnym uwzględnieniem regat organizowanych na akwenach morza otwartego. W zakres odrębnej klasyfikacji regat morskich tegorocznego sezonu wejdą: Puchar Komandora Jachtklubu Kaliningradzkiego, Bakista Cup i Sailbook Cup. Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach zostały zamieszczone w tematycznych zakładkach niniejszej strony. Szczególnie polecamy zapoznanie się z Regulaminem i Kalendarzem 2014 roku.

Zagadnieniem nie ujętym w oficjalnych dokumentach jest decyzja o nawiązaniu współpracy z klubami żeglarskimi Mecklemburgii Vorpommern. Żeglarze niemieccy są częstymi uczestnikami regat w Regionie Zachodniopomorskim, ale pojawiać się zaczęli na Zatoce Gdańskiej, biorąc udział np. w regatach Eljacht Cup na trasie do Bałtijska. Występując z oficjalną propozycją współpracy, organizatorzy PBP zakładają wzrost udziału jachtów niemieckich w regatach organizowanych na obszarze wschodnich akwenów Bałtyku Południowego. Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem zapoznali się z zachodniopomorską koncepcją rozwoju morskiego żeglarstwa regatowego. W roku bieżącym znajdzie ona swój wyraz poprzez aktywizację Formuły ORC proponowaną przez Andrzeja Armińskiego oraz nowe regaty na Borholm pod nazwą „Sputnik Cup”. Rozważano również prowadzenie klasyfikacji w grupie Open z zastosowaniem Formuły NHC, rekomendowanej przez Andrzeja Armińskiego, a wykorzystywanej w cyklicznych regatach klubowych w Regionie Zachodniopomorskim, a także regatach o Puchar 6 Piw organizowanych przez Jachtklub Stoczni Gdańskiej.

Z uwagi na szereg wątpliwości dotyczących specyfiki Formuły NHC, a warunkujących uzyskiwanie wiarygodnych współczynników, postanowiono o rozważeniu wprowadzenia Formuły NHC dopiero po stworzeniu bazy danych o odpowiedniej zawartości oraz uzyskaniu wystarczającego doświadczenia w jej stosowaniu. Zainteresowanych Formułą NHC odsyłamy na stronę: http://www.zozz.com.pl/index.php/aktualnoci/41-aktualnoci/1692-systemu-nhc.html

Podsumowując wydarzenia okresu międzysezonowego można stwierdzić, że doświadczenia pierwszego roku rozgrywania Pucharu Bałtyku Południowego przyniosły zmiany, które powinny przyczynić się zwiększeniu zainteresowania uczestników rywalizacji regatowej oraz powiększeniu satysfakcji z osiągniętych wyników. Czy tak się stanie ocenimy po sezonie, a tym czasem zespół PBP życzy wszystkim dobrej zabawy i licznych zwycięstw, które jak wiemy, przypaść mogą wyłącznie najlepszym.

http://zeglarski-pbp.pl/ 

 

Komentarze