Konkurs „Bałtyk pod ochroną” wypłynął na szerokie wody

0
341

„Niemal cała Polska położona jest w granicach zlewiska Bałtyku. Czy mamy podstawy sądzić, że jesteśmy morskim narodem? Ile o Bałtyku wie Polak? – mówi Prof. Krzysztof Skóra ze SMIOUG – Czy rozumiemy rządzące bałtycką wodą, brzegami, dnem i zasobami żywymi prawa przyrody? Chyba w niewielkim stopniu, więc warto starać się dowiedzieć o Bałtyku jak najwięcej. Musimy lepiej rozumieć, czego Bałtyk od nas potrzebuje, co i ile może nam dać, byśmy mogli nad nim trwale żyć i się bogacić. Powinniśmy się czuć szczególnie odpowiedzialni za jego los wobec sąsiadów, Europy i Świata. A zmiany na lepsze zawsze dobrze zacząć wychowując młodych ludzi.”

Głównym celem konkursu ekologicznego jest więc poszerzenie wiedzy młodzieży na temat gatunków chronionych oraz uświadomienie niezwykłej bioróżnorodności fauny i flory zamieszkującej wody Morza Bałtyckiego, a także budowanie współodpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z całego Województwa Pomorskiego. Zadaniem dwuosobowych zespołów jest stworzenie, pod opieką nauczyciela, ulotki lub posteru w którym opiszą wybrany, zagrożony gatunek fauny lub flory występujący w Morzu Bałtyckim.

Autorzy najciekawszych prac otrzymają niezwykle cenne i ciekawe nagrody. Trzy najlepsze zespoły w obu kategoriach zostaną nagrodzone dwutygodniowymi rejsami po Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym na jachtach Programu Edukacji Morskiej oraz całodziennym pobytem i szkoleniem w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz w tamtejszym Fokarium.  Dodatkowo autorzy prac wyróżnionych zostaną zaproszeni na jednodniowy rejs po Zatoce Gdańskiej.

Patronat nad konkursem objęli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich Mateusz Kusznierewicz. Konkurs organizowany jest przez Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych ulotki i posteru znajdują się w regulaminie konkursu na stronie www.ProgramEdukacjimMorskiej.pl. Konkurs trwa do 27 maja 2011 na terenie Województwa Pomorskiego, a jego wyniki zostaną opublikowane do 10 czerwca 2011.

Oficjalnym sponsorem Programu Edukacji Morskiej jest Kinder Mleczna Kanapka oraz, od tego roku, Grupa LOTOS S.A. Najnowsze informacje dostępne są na stronie www.ProgramEdukacjiMorskiej.pl oraz na profilu Programu na Facebook

O Programie:
Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów odbędą kilkugodzinne rejsy po Kanale Portowym i Zatoce Gdańskiej, w czasie których nauczą się podstaw żeglowania, uzyskają informacje z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Program ma na celu przybliżenie tradycji morskiej i dziedzictwa Gdańska jego młodszym mieszkańcom oraz pokazanie im możliwości, jakie daje życie w mieście położonym nad wodą. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. Sponsorem Programu jest Kinder Mleczna Kanapka oraz Grupa LOTOS S.A.

Kontakt dla mediów:
Anna Karczewska
Mail: anna.karczewska@vmgpr.pl
Tel: 722 500 500

 

Komentarze