KOMUNIKAT JURY „REJS ROKU 2014” i „SREBRNY SEKSTANT”

0
466

 

Już po raz 45, w salonie komendanta fregaty „Dar Pomorza” odbyło się tradycyjne, grudniowe posiedzenie Jury Nagród Honorowych „Rejs Roku” i  „Srebrny Sekstant”.

 

W obradach Jury 45-tej edycji nagród uczestniczyli:

 

kontradm. Czesław Dyrcz             przewodniczący Jury,

rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej  

Maciej Leśny                        z-ca Prezesa PZŻ,

                                               przewodniczący Komisji Żeglarstwa Morskiego

laureaci z lat ubiegłych:

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz

Cezary Bartosiewicz           Grotmaszt Bractwa Kaphornowców          

Hubert Latoś 

Jerzy  Wąsowicz

Zbigniew Stosio                   sekretarz Jury, Sekretarz Generalny PZŻ

Andrzej Radomski              przedstawiciel Prezydenta Gdańska         

publicyści morscy, pomysłodawcy „Rejsu Roku – Srebrnego Sekstantu”    

Tadeusz Jabłoński  

Zenon Gralak         

Aleksander Gosk                

—————————————————————————————————————-

      Jury  wnikliwie przeanalizowało zgłoszone przedsięwzięcia żeglarskie 2014 roku. Ostatecznie pod ocenę trafiło 9  wypraw, o różnym charakterze, zarówno pod względem skali, charakteru, celów jak i stopnia żeglarskiej trudności, choć zarysował się wyraźny północny przechył – 6 wypraw właśnie na północy ulokowało swoje żeglarskie fascynacje, w tym 4 na wodach arktycznych.

 

       „Srebrnym Sekstantem”, ponownie uhonorowano kpt. Ryszarda Wojnowskiego, kontynuującego swój okołobiegunowy żeglarski projekt. W ubiegłym roku uhonorowany zostałza pionierskie, pierwsze w historii polskiej bandery sportowej pokonanie Przejścia Północno-Wschodniego. Po zatrzymaniu przez lody wówczas wyprawa zakończyła się w Vancouver. Z tego też portu wystartowała „Lady Dana 44” na podbój Przejścia Północno-Zachodniego. Przez około miesiąc żeglowano w lodach North West Pasasge. Perfekcyjnie przygotowana wyprawa odniosła sukces, a Ryszard Wojnowski wszedł do ekskluzywnego światowego klubu kapitanów jachtów, mających w dorobku opłynięcie Bieguna Północnego. W siedmioosobowej załodze, oprócz kapitana, jeszcze dwóch żeglarzy uczestniczyło w całym okołobiegunowym projekcie. Cały rejs na trasie Vancouver – Przejście Północno Zachodnie – Sopot trwał 4 miesiące.

 

O ile wyprawa „Lady Dana 44” zyskała jednogłośne uznanie Jury, to przyznanie kolejnych trofeów wzbudziło dyskusje. Ostatecznie zdecydowano o przyznaniu II i III Nagrody „Rejs Roku” ex aequo dwóm kapitanom – Mirosławowi Lewińskiemu i Łukaszowi Natankowi. Pierwszemu za realizację wokółziemskiej 4-letniej wyprawy na jachcie „Ulysses”. Kapitan dowodził w etapowym rejsie w sumie 150 żeglarzami tworzącymi 30 załóg. Samotnie przepłynął 10 tysięcy Mm. Zbudował jacht, opłynął świat upamiętniając wyczyn Władysława Wagnera, spełnił marzenia. 

Wagnerowski charakter miała też wyprawa Łukasza Natanka, który, jak sam napisał, zrealizował „rejs Nektonem prawie dookoła świata”. Rejs rodzinnym jachtem, za własne pieniądze, łączący pasję poznawania świata z żeglarską przygodą i trwającą prawie 4 lata szkołą życia. Obok „kapitana” (nota bene bez jakichkolwiek żeglarskich patentów) przez pokład „Nektona” przewinęło się 21 żeglarzy, a w dorobku żeglarskim Łukasza Natanka odnotować należy opłynięcie Hornu.

—————————————————————————————————————-

Jury postanowiło także wyróżnić trzy kolejne żeglarskie rejsy – dwa na północ i jeden na południe.

> „Dziewczyny na pokłąd” pod takim hasłem Dobrochna Nowak i Katarzyna Sałaban poprowadziły niewielki jacht „Atlantic Puffin” na Islandię. To najmniejszy polski jacht który przepłynął tę trasę.

>  Horn 26  lat później – tak można by nazwać tę wyprawę którą zorganizowali członkowie załogi „Asteriasa” z 1988 roku (II Nagroda Rejsu Roku). Marek Sobieski poprowadził nostalgiczny rejs na Horn z tą samą załogą, tym razem na jachcie „Tarka”.

> „Magnus Zaremba” to jacht wyjątkowy tak jak jego twórca i kapitan Eugeniusz Moczydłowski. Specjalna jednostka badawczo-eskploracyjna odbyła swój dziewiczy rejs polarny na wody Islandii, Grenlandii i Spitsbergenu. To najambitniejszy polarny projekt badawczy polskiej bandery sportowej. 

 

Nagrody specjalne przyznano w bieżącym roku kluczem rocznicowym:

 

Nagrodę specjalną prezydenta miasta Gdańska „Bursztynową Różę Wiatrów” uhonorowano Polski Związek Żeglarski w uznaniu 90 lat działalności na rzecz polskiego żeglarstwa.  Natomiast Polski Związek Żeglarski swoją nagrodę specjalną przyznał Bractwu Kaphornowców w 40-tą rocznicę powstania.

 

Tradycyjną nagrodą za dobrą robotę żeglarską Grotmaszt Bractwa Kaphornowców uhonorował Łukasza Natanka. Także za istotny wkład w misję morskiego wychowania młodzieży oraz udowodnienie, że realizacja marzeńmoże być podstawowym impulsem w podejmowaniu żeglarskich wyzwań.

 

—————————————————————————————————————–

W e r d y k t   J u r y:

 

 „Srebrny Sekstant” i I Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2014”

 

Ryszard Wojnowski za pokonanie Przejścia Północno – Zachodniego na jachcie „Lady Dana 44” – równoznaczne z zamknięciem pętli wokół Bieguna Północnego;  termin 31.05.2014 – 28.09.2014, dystans 10 411 Mm

 

II – III Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2014”

 

  • Ø Mirosław Lewiński za wokółziemski rejs ze zmieniającymi się załogami na s/y „Ulysses”; termin 29.05.2010 – 25.11.2014, dystans 44 186 Mm

 

 

  • Ø Łukasz Natanek za rejs na s/y „Nekton”, prawie dookoła świata, z opłynięciem Przylądka Horn; Termin11.05.2010 – 25.08.2014, dystans ok. 40 000 Mm

 

 

 

Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2014”

 

  • Ø  Dobrochna Nowak i Katarzyna Sałaban za wyprawę „Dziewczyny na pokład” na Islandię na s/y „Atlantic Puffin”; Termin 17.05.2014 – 5.07.2014, dystans 3 411 Mm

 

  • Ø  Marek Sobieski, za rejs na Horn na s/y „Tarka”, z załogą „Asteriasa” z 1988 r., w 26 rocznicę wspólnego, pierwszego przejścia Przylądka; termin – 9.02.2014 – 24.02.2014, dystans 477 Mm

 

  • Ø  Eugeniusz Moczydłowski za polarny rejs badawczy na s/y „Magnus Zaremba” – efekt połączenia badawczej pasji z odkrywczym żeglarstwem; termin – 5.07.2014 – 26.09.2014; dystans 6 807 Mm

 

Nagroda Polskiego Związku Żeglarskiego

 

 Polskie Bractwo Kaphornowców, w 40 rocznicę jego utworzenia, w uznaniu zasług dla propagowania zasad dobrej roboty żeglarskiej, oraz dokumentowanie osiągnięć polskiej bandery na najtrudniejszym żeglarsko akwenie wokół Przylądka Horn.

 

Nagroda prezydenta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów”

 

Polski Związek Żeglarski w 90 rocznicę powstania za tworzenie, popularyzację i rozwój żeglarstwa polskiego w każdej postaci, niezależnie od czasów i warunków.

 

Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców

 

Łukasz Natanek za wykazane podczas rejsu „prawie dookoła świata” pasji, uporu w dążeniu do realizacji celu, hartu ducha i przestrzeganie zasad dobrej roboty żeglarskiej.

 

Nagroda magazynu sportów wodnych  „ŻAGLE”

Kolegium redakcyjne, tradycyjnie wyróżniające rejsy morskie na małych jachtach, tym razem przyznało nagrodę Bogusławowi Małolepszemu za niezwykle ciekawą wyprawę jachtem śródlądowym s/y „Badwa” – 340 mil z Głogowa, wokół Rugii, Uznamu i Wolina.

 

Tradycyjna gala żeglarska odbędzie się  6 marca 2015 r.

w Dworze Artusa w Gdańsku.                                                                                                                

Komentarze